Majandusteaduse mõisteid

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Siin on loetletud majandusteaduse mõisteid.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y#[muuda | muuda lähteteksti]

13. kuupalk


A[muuda | muuda lähteteksti]

- aare - aažio - aažioteooria - abimajand - abitootmine - adraraha - agraarsektor - agraar-tööstuskompleks - agraarühiskond - aheldatud väärtused referentsaasta järgi - ahelindeks - ainetu toode - ajategurimajandus - akreditiiv - aktsepteerimisväärtus - aktiivne rahvastik - aktsia - aktsiabörs - aktsiakapital - aktsiaorder - aktsiate esmane avalik pakkumine - aktsiis - aktsionär - alampalk - allhange - alltöövõtja - alternatiivkulude teooria - alternatiivraha - ametkondlikkus - ammendumine - amortisatsioon - annuiteet - annuiteetlaen - AOL-tehnika - apostill - ärakiri - arbitraaž - arengumaade võlakriis - arhiveerimistunnus - arvelduskonto - arvelduskrediit - arvelduspäev - astmeline tulumaks - asutamisotsus - ATTAC - austria koolkond - autarkia - autoriseerimine - autoriseerimispäring - autoriseerimispiir - avalik haldus - avalik hüvis - avalik sektor - avaliku sektori ökonoomika - avatud majandus - ažiotaaž

B[muuda | muuda lähteteksti]

B2B turundus - baasaasta - bartertehing - basel I - basel II - bilansikirje - bilansireisting - bilansireiting - bilansiväline kirje - bilanss - binoommudel - blankett - börs - börsihind - börsil kaubeldav fond - börsiväline - Bretton Woodsi institutsioonid - Bretton Woodsi konverents - BRIC - briifimine - broneerimine - brutomarginaal - brutopalk - brutotulu

C[muuda | muuda lähteteksti]

- Chicago koolkond

D[muuda | muuda lähteteksti]

- datoveksel - debiteerimise kuupäev - deebetkaart - deebetmakse - defitsiit - deflatsioon - deindustrialiseerumine - dematerialiseerimine - demograafilis-majanduslik paradoks - deposiit - devalveerimine - diferentseeritud määrad - dirigism - disinflatsioon - diskonteerimine - diskontomäär - diskrimineerimine tööturul - dividend - dokumentaalmakse - Doonor - dotatsioon - doteerimine - Dow Jones - Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksid - duaalne majandus - dumping - duokonto - duratsioon

E[muuda | muuda lähteteksti]

e-arve - eelarve - eelarveaasta - eelkommunikatsioon - eelmise aasta hindades väärtused - Eesti eksport - Eesti energeetika - Eesti hea raamatupidamistava - Eesti import - Eesti majanduse ajalugu - Eesti maksusüsteem - Eesti pangandus - Eesti rahapoliitika - eetiline investeering - ehitusettevõte - ehitushinnaindeks - ekspluateerimine - eksport - eksportkultuur - eksportvili - elatusmajandus - elatustase - elektrooniline maksevahend - elektroonilised kanalid - eluasemelaen - elustandard - emaettevõte - e-majandus - emiteerimistulu - energiabörs - energiakriis - e-raha - eraettevõte - eraisik - erakaup - eraklient - eraldis - erasektor - ergutusmaks - esimene maailm - esindaja - esindamisprobleem - ettevõte - ettevõte - ettevõtja - ettevõtlus - ettevõtluskeskkond - ettevõtluspoliitika - ettevõtlusvormid - ettevõtte ühiskondlik vastutus - ettevõtte ühiskondlik vastutus - euribor - Euroopa Majanduspiirkond - evolutsiooniline majandusteooria - evolutsiooniline mänguteooria

F[muuda | muuda lähteteksti]

faktooring - faktuurarve - finantsanalüüs - finantseerimine - Finantsinspektsioon - finantsinstrument - finantsjuhtimine - finantskapital - finantskirjaoskus - finantskriis - finantsplaneerimine - finantsrisk - Spekulatsioon - finantsteenused - finantsturg - finantsvara - finantsvõimendus - fiskaalpoliitika - fond - fondi depoopank - fondikorraldus - fondiorder - fondiosak - fondivalitseja - fordism - forvard - frantsiis - füsiokratism - futuur - FIE

G[muuda | muuda lähteteksti]

GAAP - garantii - geograafiline tööjaotus - Gini indeks - Gini koefitsient - globaalne kapitalism - globaalne ühisomand - globaalne ümberorienteerumine

H[muuda | muuda lähteteksti]

hange - heaoluökonoomika - Heckscheri-Ohlini mudel - Heckscheri-Ohlini teoreem - hetketehing - hind - hindamisakt - hinna ja kasumi suhe - hinnadiskrimineerimine - hinnakujundus - hinnavõrdlus - hoiukuu - hoiu-laenuühistu - hoiuperiood - hoiustamine - Hollandi tõbi - hooldustasu - horisontaalne integratsioon - hotellimajandus - hüperinflatsioon - hüpoteek - hüpoteeklaen

I[muuda | muuda lähteteksti]

- iBAN - idufirma - impordikvoot - industrialiseerimine - inflatsioon - inimkapital - inimressurss - inkassatsioon - inkasso - inkassonõue - institutsionaalne majandusteadus - intress - intressimäär - investeerimine - investeerimisfond - investeerimiskonto - investeerimislaen - investeerimistoode - investeering - investeeringute tootlus - investor


J[muuda | muuda lähteteksti]

jaekett - jaepangandus - jagamismajandus - järelmaks - järelmaksukaart - järelturg - jätkusuutlik ettevõtlus - jätkusuutlik majandus - jooksevkonto - Juhtimine - juriidiline isik

K[muuda | muuda lähteteksti]

- kaal 0% - kaardimakse - kaaslaenaja - kaaslaenajad - käendaja - käendusleping - kahekordse kirjendamise põhimõte - käibekapital - käibekapitali kordaja - käibekapitalilaen - käibeteatis - käibevara - käitumisökonoomika - käive - kalatööstus - kapital - kapitali adekvaatsus - kapitalinõue - kapitalism - kapitaliturg - käsipant - käsitööline - kasum - käsumajandus - kasumi tulusiduvus - kasumiaruanne - kasusaaja - kasutusrent - kasvukonto - kattekonto - kattevaluuta - kaubabörs - kaubakäive (sadamas) - kaubakäive - kaubandus - kaubanduspoliitika - kaubaväärtpaber - kaup - kaupleja - kauplemiskonto - kauplus - kavandatud vananemine - keskkonnajuhtimine - keskkonnajuhtimissüsteem - keskkonnamajandus - keskkonnamaks - keskpank - kilulaat - kindlustus - kindlustusasutus - kindlustushüvitis - kindlustuskaitse - kindlustusperiood - kindlustusselts - kindlustusvõtja - kinnine tootmistsükkel - kinnisasi - kinnistamine - kinnisvaramajandus - kinnisvaraturg - kirjend - kirjendamine - klassikaline koolkond - klassikaline majandusteadus - kliendinõustaja - kliendireiting - kliiring - kodukapitalilaen - kogu omamiskulu - kogumiskonto - kogutoodang - koguvara käive - kohaselt - kohustis - kohustistasu - kohustuslik kogumispension - kohustuslik reserv - kolmas maailm - kombineeritud kapitaliväärtpaberid - komisjonitasu - kommertsiaalsus - kommertspaber - kommertspank - kompanii - kompensatoorne fiskaalpoliitika - kondratjevi lained - konkurents - konsolideerimine - konsortsium - konsumerism - konteerimine - konto debiteerimine - konto - kontojääk - kontoväljavõte - kontsern - konverteerimisvaluuta - koonddokument - korrespondentpank - kõrvalfirma - krediidi kulukuse määr - krediidiasutus - krediidirisk - krediitkaart - külapood - kullastandard - kulu - kulude plaanimine - kulumine - kupüür - kuuhooldustasu - kuulimiit - kvaliteedikulud - kvaternaarne sektor - kviitung - kvoot

L[muuda | muuda lähteteksti]

- läbipaistev pangakonto - laen - laenu provisjon - laenu vaba jääk - laenu vahetamine looduskaitse vastu - laenude järelevalve - laenugraafik - laenukomitee - laenukomponendid - laenulimiit - laenumakse - laenupädevus - laenupoliitika - laenurisk - laenusaaja - laenusumma - laenutulu - Laissez faire - laostav kasv - lapstööjõud - latifundiumLean Startup - lepingutasu - leppetrahv - liberaalne turumajandus - liberaliseerumine - lihtintress - liigkasuvõtmine - liising - liising - liitintress - likviidsus - likviidsuse suhtarvud - likviidsuskordaja - limiidikonto - limiiditasu - lisandväärtus - logelemine - logistikasüsteem - loodusvarade nappus - loomemajandus - loovettevõtlus - lühiajalise võlgnevuse käibekordaja - lühiajalise võlgnevuse kattekordaja - lühikeseks müümine

M[muuda | muuda lähteteksti]

- maa-arvestus - maabilanss - maaelu- ja põllumajanduslaen - maafond - maahindamine - maailmamajandus - maamaks - määratud maksed - maatulukus - madalaim unikaalne hind - magusate jookide maks - majandamine - majandus - majandusanalüüs - majandusarvestus - majanduse restruktureerimine - majandusgeograafiline asend - majandusharu - majandushoob - majandusindikaator - majanduskasv - majandusklaster - majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon - majanduskriis - majanduslangus - majandusliit - majanduslik ebavõrdsus - majanduslik ekstremism - majanduslik heaolu - majanduslik stiimul - majandusmatemaatika - majandusmudel - majanduspoliitika - majandussektor - majandusstruktuur - majandussurutis - majandussüsteem - majandusteadlane - majandusteadus - majandustehing - majandusteooria - majandustsükkel - majandusüksus - makrokeskkond - makroökonoomika - maksebilanss - makseinstrument - maksejõuetus - maksekorraldus - maksepäev - maksepuhkus - maksesüsteem - maksevahend - maksevahendaja - maksevalmiduse kordaja - maksevõime kordaja - maksevõime suhtarvud - maksud - maksumäär - maksundus - maksusoodustus - maksustatav tulu - maksusüsteemid - maksutoime - Marginaal - marginalism - marksism - marsruutimisnumber - mastaabisääst - materjalikulu teenuseühiku kohta - meelelahutustööstus - merkantilism - mess - mikroettevõtja - mikrokeskkond - mikroökonoomika - mitteametlik majandus - mitteelastne nõudlus - mittenoteeritud aktsia - mitteresident - monetaarpoliitika - monetarism - monopol - moonutav stiimul - motivatsiooniuuringud - munitsipaalettevõte - müntimine - müntimisõigus - must neljapäev - müügiesindus - muutuvkulu


N[muuda | muuda lähteteksti]

- naftariik - naturaaltasu - neokapitalism - neoklassikaline koolkond - netopalk - netosissetulek - nimiväärtus - nominaalne - nominaaltulusus - nostrokonto - nõudlus - nõudluse ohjamine - nõudluskõver

O[muuda | muuda lähteteksti]

- obligatsioon - offshore - offshore-pangandus - offshore-piirkond - olelusring - omafinantseerimine - omakapital - omakapitali tootlus - omamärgitoode - omandiõigustunnistus - omavastutus - õnnetusjuhtum - OPEC - oportunistlik majandusteooria - optsioon - optsiooni kasutamishind - osak - osakapital - osakud - osalusmajandus - osanik - osaühing - ostujõud - otseinvesteering - otsekorraldus

P[muuda | muuda lähteteksti]

pakkumine - pakkumine ja nõudlus - palgatööline - palk - pangajooks - pangakaart - pangakonto - pangandus - pangapäev - pangasaladus - pank - pantkiri - paralleelimport - Pareto-efektiivne jaotus - paternalism - pearaamat - pensionifond - personalijuhtimine - Phillipsi kõver - Pigou maks - piimandus - piirkasulikkus - pikaajaline laen - PIN - plaanimajandus - poliis - poliitiline ökonoomia - POS terminal - postfordism - postkapitalism - Prestoni kõver - primaarne sektor - privatiseerimine - proaktiivne - probleemlaen - progressiivne tulumaks - projektipõhine organisatsioon - prokurist - protektsionism - provisjon - provisjoneerimine - puhastoodang - puhasväärtus - põhiosa võlg - põhivaluuta - põllumajandusühistu - päevakauplemine - päevaraamat - päevaraamatukirjend - pärimisõigus - pärimisõigustunnistus - püramiidskeem - püsikorraldus - püsikulu - püsilaekumine - püsimakse

R[muuda | muuda lähteteksti]

raamatupidamine - raamatupidamise eest vastutav isik - raamatupidamise kontoplaan - raamatupidamise sise-eeskiri - raamatupidamiskohustuslane - raamatupidamiskonto - raamatupidamisregister - raamatupidamistalu - raha keskmine laekumisperiood - raha - rahandus - rahareform - raharinglus - rahaturg - rahaturuinstrument - rahavoog - rahavoogude aruanne - rahaühik - rahaühikud - rahvamajandus - rahvusvaheline kaubandus - rahvusvaheline korporatsioon - rahvusvaheline makse - rahvusvaheline tööjaotus - rasketööstus - raskeveokimaks - ratsionaalse valiku teooria - reaaltulu - reaganoomika - referentsaasta - registreerimisnumber - registrikood - regressiivne tulumaks - regressinõue - rekapitaliseerimine - reklaam - renditalu - rent - rentaablus - reservvaluuta - ressursid - ressursimajandus - ressursipõhine majandus - ressursside nappus - revalveerimine - riigi arengutase - riigi rahandus - riigi rahapoliitika - riigiabi - riigieelarve - riigiettevõte - riigihange - riigikapitalism - riigireiting - riigistamine - riiklik aktsiaselts - riskifond - riskikapital - roheline raamatupidamine - roheline SKT - rõivatööstus - Rybczynski teoreem

S[muuda | muuda lähteteksti]

saastaja maksab - saldo - saneerimine - segamajandus - segment - sekundaarne sektor - sertifikaat - side - sidusettevõte - siirdemajandus - siirdväärtpaber - sisemajanduse kogutoodang - siseriiklik makse - skooring - SKT elaniku kohta - SMS-laen - sõjatööstus - soovitusturundus - sotsiaalkapital - sotsiaalne dumping - sotsiaalne ettevõtlus - sotsialistlik võistlus - sponsor - sponsorlus - stagnatsioon - stohhastiline planeerimine - struktureeritud võlakirjad - subsideerimine - subsiidium - substantivism - suhteline eelis - suhteline vaesus - suhtelise eelise teooria - sularaha - sularahalehm - surnud kassi põrge - SWIFT-kood - SWIFT

T[muuda | muuda lähteteksti]

tagatis - tagatisrahasüsteem - tähtajaline hoius - täisühing - talumaa - tarbija - tarbijahinnaindeks - tarbijakäitumine - tarbijate ühistu - tarbimine - tarbimisharjumus - tarbimisharjumuste muutmine - tarbimiskaal - tarbimiskäitumine - tarbimislaen - tarbimisühiskond - tarbimisväärtus - tarneahel - tarnija - tasaarveldus - tasaarvestus - tasuta turundus - tasuta ühistransport - tasuvusanalüüs - tavategevus - teadmusmajandus - teenus - teenustasu - tegevuspõhine kuluarvestus - tehniline analüüs - tehnoloogiline töötus - teller - tertsiaarne sektor - timmitud tootmine - tingliku hindamise meetod - toiduvõrgustik - tolliliit - tollimaks - tontiin - Töö - tööaeg - tööandja - toode - tööhõive - tööpuudus - tooraine - tööstus - tööstusettevõtete asukoha teooria - töösulg - töötasu - toote elutsükkel - tooteinnovatsiooni teooria - tootemaks - tootja subsideerimise ekvivalent - tootja - töötlev tööstus - tootmine - tööturg - tööühistu - tööviljakus - töövõtjaToyotism - trahv - transiitteenus - transpordigeograafiline asend - trükitööstus - tulemuspõhine tasustamine - tuletisväärtpaber - tulumaks - tulundusühing - tundeväärtus - turg - turuhind - turundus - turundusplaan - turunišš - turusegment - turustus - turutõrge - turutõrge - turuväärtus

U[muuda | muuda lähteteksti]

- unelmate ühiskond - usaldusühing - utilitarism - utoopiline sotsialism - uus kurss - uuskeinsism - uustööstusmaad

V[muuda | muuda lähteteksti]

- väärtpaber - väärtpaberibörs - väärtus - väärtusahel - väärtuspäev - vaba aeg - vabad vahendid - vabakaubandus - vabakaubanduspiirkond - vabakonteering - vaesusindeks - vahetuskaubandus - vähimarenenud riigid - väikeettevõte - väikeettevõtlus - valdusühing - välisinvesteering - väliskaubandus - väliskulu - välismõju - välisvõlg - välkkauplemine - vallasvara - valuuta - valuuta - valuuta-''forward'' - valuutakurss - valuutaturg - varade juhtimine - varade käibekordaja - varaklass - varihind - varimajandus - varipangandus - varude käibekordaja - vastutustundlik tarbimine - veemajandus - veksel - vekseldamine - veosekäive - vermimine - vermimisõigus - viies sektor - viiteaeg - viitenumber - viivis - võlakiri - volatiilsus - võlgnik (deebitor) - volikiri - volitus - võrkturundus

W[muuda | muuda lähteteksti]

- Werneri plaan


Õ[muuda | muuda lähteteksti]

- õiglane hind - õiglane kaubandus - õiglase kaubanduse märgis - õppelaen


Ä[muuda | muuda lähteteksti]

- ärieetika - äriingel - ärijuhtimine - ärilaen - ärimudel - äriplaan - äriprotsess - äriseadustik


Ö[muuda | muuda lähteteksti]

- ökodisain - ökoefektiivsus - ökoloogiline dumping - ökoloogiline ökonoomika - ökomaksureform - ökonomeetria - ökopank - ökosüsteemsed hüved


Ü[muuda | muuda lähteteksti]

- ühetaoline tulumaks - ühisomand - ühisomanditragöödia - ühisrahastus - ühistegevus - ühistu - ühistuökonoomika - ühistupank - ühisturg - ületarbimine - ülevõtmine