Eesti hea raamatupidamistava

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Eesti hea raamatupidamistava on vastavalt kehtivale raamatupidamise seadusele (2002) raamatupidamistava, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele[1] ja mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning täiendavalt Raamatupidamise Toimkonna juhenditega ning riigi, riigiraamatupidamiskohustuslaste, kohaliku omavalitsuse üksuste, muude avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning teiste raamatupidamiskohustuslaste tarvis kehtestatud riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuetega.

Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on järgmised:

  • raamatupidamisarvestust tuleb pidada nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine;
  • kõik majandustehingud tuleb dokumenteerida ja seda mõistliku ajaperioodi jooksul;
  • kõik majandustehingud tuleb raamatupidamisregistrites kirjendada kas algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel;
  • raamatupidamisaruanded koostatakse raamatupidamisregistrites tehtud kokkuvõtete põhjal;
  • kõiki majandustegevuse ja raamatupidamise aluseks olevaid dokumente (algdokumendid, lepingud, raamatupidamise aruanded, raamatupidamise registrid, kirjavahetus deebitoride ja kreeditoridega, äriplaanid, raamatupidamise sise-eeskirjad jne) tuleb säilitada vastavalt raamatupidamisseaduses sätestatud tingimustele ja korrale;
  • majandustehinguid lähikondlastega (abikaasad, sama firma kaasomanikud, lähisugulased või lähihõimlased jt) kirjeldatakse üksikasjalikult raamatupidamise aastaaruande lisades;
  • likvideeritud juriidilise isiku asutamis- ja algdokumendid, raamatupidamisregistrid, lepingud, raamatupidamise aastaaruanded ja teised seadustega sätestatud dokumendid antakse pärast juriidilise isiku likvideerimist üle riiklikule registrile;
  • raamatupidamisaruannete koostamisel ja esitamisel rakendatakse seadusi, raamatupidamise alusprintsiipe ja rahvusvaheliselt tunnustatud raamatupidamisaruannete koostamise üldpõhimõtteid GAAP[2];
  • üksikküsimustes tuleb lähtuda raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest, kehtivatest standarditest ja kinnitatud metoodilistest soovitustest.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]