Äriplaan

Allikas: Vikipeedia

Äriplaan (inglise keeles business plan) on majanduses äriidee teostamise kirjeldus, mille eesmärk on testida teoreetiliselt äriidee toimivust enne selle praktilist teostama asumist.

Äriplaani ülesehitus sõltub valdkonnast, ärikeskkonna tavadest ja doonororganisatsiooni nõuetest. Äriplaani koostamisel lähtutakse kahest peamisest printsiibist: olulisuse printsiip ja tervikliku kirjeldamise printsiip. Tervikliku kirjeldamise printsiip nõuab, et mistahes äridokumendi peatükk peab andma täieliku teabe, mis on vajalik peatüki sisu mõistmiseks: viited teistele äriplaani osadele on ebasoovitatavad, kordused soovitatavad.

Eestis on toetuste taotlemisel kasutusel neli äriplaani alust:

EAS äriplaani alus koos sinna juurde kuuluvate isegenereeruvate finantsprognoosidega on mõeldud alustavate ettevõtjate stardi- ja kasvutoetuse taotlemiseks EAS-st ning stardilaenu taotlemiseks KredExist.

Töötukassa äriplaani alust kasutatakse sellise äriplaani koostamiseks, millega soovitakse taotleda Töötukassast ettevõtluse alustamise toetust.

PRIA äriplaani alust kasutatakse erinevate Maaelu Arengukava toetuste taotlemisel.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rakendatava äriplaani aluse keskmes on sotsiaalne ettevõtlus ja erinevalt eelpool kirjeldatud äriplaani alustest on see mõeldud kasutamiseks ühendustele.

Äriplaani sisukorra põhielemendid on

 • Kokkuvõte
 • Toode/teenus
 • Tootmine/teenindamine
 • Tootmisvahendid, materjalid ja teenused (ressursid)
 • Müük
 • Turundus
 • Juhtimine
 • Personal
 • Finantseerimine
 • Riskid
 • Finantsprognoosid (lisadena)

Äriplaani koostamine[muuda | muuda lähteteksti]

Äriplaani koostamise põhjuseks võivad olla näiteks ettevõtte sisemised vajadused (eesmärkide ja tegevuskava dokumenteerimine ja selle tutvustamine, tegevuse planeerimine), investorite kaasamine, laenuvõtmine ja toetuste taotlemine.

Äriplaan koostatakse valdavalt 3–5 aastaks. Samas sõltub valitud ajaperiood äriplaani sisust, eesmärgist ja kavandatava investeeringu elueast. Näiteks on mõistlik tööstuskinnisvara arendamisel koostada äriplaan 15–20 aastaks.

Äriplaan on konfidentsiaalne dokument. Selle tagamiseks kasutatakse sageli konfidentsiaalsuslepinguid. Toetuse taotlemisel on niisuguste lepingute rakendamine keeruline. Sellepärast on mõistlik ettevõtte ärisaladuse seisukohalt oluliste teemade käsitlemisel jääda mõistlikult ülevaatlikuks.

Mikro- ja väikeettevõtte äriplaani mõistlikuks pikkuseks on 15–25 lehekülge pluss lisad.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]