Mine sisu juurde

Saldo

Allikas: Vikipeedia

Saldoks nimetatakse bilanssi või kontot tasakaalustavat jääki.[1] Panganduses ja raamatupidamises nimetatakse saldoks võlgnetavat rahasummat, mis jääb hoiukontole. Raamatupidamises on saldo erinevus aruandeperioodil kontole kantud deebetkannete summa ja krediidikannete summa vahel. Aktivakontodel kantakse saldod alati deebetpoolele ja passivakontodel aga alati kreeditpoolele.[2] Kui koguarveldus ületab kogu kreediti, näitab konto deebetjääki. Vastupidine olukord tekib siis, kui kreediti kogusumma ületab koguarvelduse, sellisel juhul näitab konto kreeditsaldot. Kui deebet / krediit on kokku võrdsed, arvestatakse kontojääki nullina. Aruandeperioodil kajastab "bilanss" varade ja kohustuste netoväärtust. Raamatupidamise arvestuse tasakaalustamine viitab järgmise esmase bilansi võrrandile:

Varad = kohustused + omakapital.

  1. "[ÕS] Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018". eki.ee. Vaadatud 10. mail 2024.
  2. "Kontode süsteemi kirjeldus". Tallinna Tehnikakõrgkool. Originaali arhiivikoopia seisuga 12. detsember 2019. Vaadatud 10. mail 2024.