Saldo

Allikas: Vikipeedia

Saldoks nimetatakse bilanssi või kontot tasakaalustavat jääki. [1] Panganduses ja raamatupidamises nimetatakse saldoks võlgnetavat rahasummat, mis jääb hoiukontole. Raamatupidamises on saldo erinevus aruandeperioodil kontole kantud deebetkannete summa ja krediidikannete summa vahel. [2] Aktivakontodel kantakse saldod alati deebetpoolele ja passivakontodel aga alati kreeditpoolele. [3]Kui koguarveldus ületab kogu kreediti, näitab konto deebetjääki. Vastupidine olukord tekib siis, kui kreediti kogusumma ületab koguarvelduse, sellisel juhul näitab konto kreeditsaldot. Kui deebet / krediit on kokku võrdsed, arvestatakse kontojääki nullina. Aruandeperioodil kajastab "bilanss" varade ja kohustuste netoväärtust. Raamatupidamise arvestuse tasakaalustamine viitab järgmise esmase bilansi võrrandile:

Varad = kohustused + omakapital [2]

Kasutatud allikad:[muuda | muuda lähteteksti]

1.[1] http://eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=saldo

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Balance_(accounting)[2]

3. http://eprints.tktk.ee/231/2/kontode_ssteemi_kirjeldus.html

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. "Saldo". EKI. Vaadatud 20.11.2019.
  2. "Balance (accounting)".