Kondratjevi lained

Allikas: Vikipeedia

Kondratjevi lained (ka Kondratieffi lained, supertsüklid, pikad lained või K-lained) on mõiste, millega iseloomustatakse siinuselisi tsükleid modernses kapitalistlikus majanduses.[1]

Kondratjevi teooria kohaselt kestavad pikaajalised tsüklid 40–60, keskmiselt 50 aastat, mille jooksul vahelduvad kõrge ja madala sektorilise majanduskasvu perioodid. Peavoolu majandusteadus aktsepteerib küll majanduse lühiajalist tsüklilisust, kuid mitte Kondratjevi pikaajalisi tsükleid.

Avastamise ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Vene majandusteadlane Nikolai Kondratjev (saksa kirjanduses ka Kondratieff) oli esimene, kes tõi sellised tähelepanekud rahvusvahelise tähelepanu alla eelkõige oma raamatus "The Major Economic Cycles" (1925), samuti teistes samal aastakümnel ilmunud töödes.

Kaks taani majandusteadlast Jacob von Gelderen ja Samuel de Wolff vaidlesid 50- ja 60-aastaste tsüklite olemasolu üle juba 1913. aastal, kuid nende tööd tõlgiti taani keelest teistesse keeltesse alles hiljuti.

Kondratjev oli vene majandusteadlane, kuid tema majanduslikud järeldused polnud Nõukogude võimule vastuvõetavad. Pärast nendega väljatulekut tagandati ta kiirelt oma kohalt äritegevuse uuringute instituudi direktorina. Tema tegevuses nähti kriitikat Jossif Stalini majandusplaanide suhtes. Seepärast saadeti Kondratjev Gulagi, kus ta 1938. aastal surma mõisteti.

1939. aastal pani Joseph Schumpeter raamatus "Business Cycles" ette nimetada tsükleid Kondratjevi laineteks need esimesena avastanud majandusteadlase järgi. 1950. aastatel soovitas prantsuse majandusteadlane François Simiand nimetada tõusuperioodi A-faasiks ja langust B-faasiks.

Mõned turuasjatundjad jaotavad Kondratjevi laine "neljaks aastaajaks": kevad (edu ehk platoo), suvi (kiirenemine ehk õitseng) tõusuperioodil, sügis (langus ehk platoo) ja talv (kiirenemine ehk surutis) langusperioodil.

2000. aastate lõpu finantskriis on suurendanud huvi pikaajaliste majandustsüklite vastu kriisi potentsiaalse põhjuse seletajana.[2]

Tsükli karakteristikud[muuda | muuda lähteteksti]

Kondratjev identifitseeris tsüklis kolm faasi: laienemine, stagnatsioon ja surutis. Tänapäeval on levinum neljaks perioodiks jaotamine, pöördepunktiga (kollaps) esimese ja teise faasi vahel. 1920. aastatel kirjutades, pani Kondratjev ette rakendada teooriat 19. sajandile:

 • 1790–1849 – pöördepunkt aastal 1815
 • 1850–1896 – pöördepunkt aastal 1873
 • 1896 oli Kondratjevi arvates alanud uus tsükkel.

Suurte turgude ja infrastruktuuride (kanalid, raudteed) küllastus tekitab majandusliku stagnatsiooni. Stagnatsioon aga ei tähenda alati, et turg oleks küps. Turud olid suure kasvu ajal (1870.–1890. aastad) ajutiselt üleküllastatud. Sel ajal oli samuti palju creative destruction’it näiteks rauatööstuses, mis asendati terasega ja tööjõus, mis asendati masinatega, kuid viimased võeti taas tööle seoses uue kasvuga.[3]

Stagnatsiooni faasi iseloomustab heade investeerimisvõimaluste puudumine, mis viib madalate intressimääradeni. Minevikus viisid krediidi standardi languseni investeeringud, mis lubasid suuri kasumeid, madalaid intressimäärasid või mõlemat, ning madalam tekitas spekulatiivse buumi ja suured võlad, mis viis majandusliku kriisini. Mineviku spekulatiivne küllus sisaldas kanaleid, raudteid, põllumaad, kinnisvara ja laiemat aktsiaturgu.

Carlota Perez kirjeldab finantskapitali ja tootmiskapitali rolle tsüklis. Perez väidab ka, et spekulatiivne küllus juhtub arvatavasti uue tehnoloogia "meeletus" ajajärgus, nagu 1998–2000 arvutite, interneti ja dotcomi-maania ning sellele järgnenud laostus.[4]

Viimased kaks tsüklit on paremini näha rahvusvahelises tootmisandmestikus, kui individuaalsete riikide majandustes.[5] 1870. aastate eelseid tsükleid on näha vaid lääne majandustes.

Pikk tsükkel mõjutab teoorias kõiki majandussektoreid ja puudutab pigem tootmismahtu, mitte hindu (kuigi Kondratjevi vaatlused keskendusid pigem hindade, inflatsiooni ja intressimääradele). Kondratjevi järgi iseloomustab tõusuperioodi hinnatõus ja madalad intressimäärad, samas kui teine faas koosneb hinnalangusest ja kõrgetest intressimääradest.

Deflatsioon toimus mõnikord tsüklite surutiste ajal, kullastandardi alanemisel, kuid majandussurutise ja deflatsiooni vahel pole tugevat ajaloolist korrelatsiooni.[6] Suurenenud tootmine ja madalamad transpordikulud tekitasid struktuurse deflatsiooni kiirenenud tootlikkuse ajastul 19. sajandi viimasel poolel. Tsükli tõusust 1895 kuni Föderaalreservi asutamiseni aastal 1913. Inflatsioon tõusis teravalt Esimese maailmasõja ajal, kuid deflatsioon naasis pärast Esimest maailmasõda ja 1930. aastate kriisi ajal. Enamik riike hülgas kullastandardi 1930. aastatel. Tänapäeval pole mingit põhjust oodata üldist, ilma bilansita deflatsiooni kindla valuuta ning väikse tootmise kasvuga, eriti kui looduslike ressursside kadu põhjustab hindade tõusu.

Aja jooksul on igas laines toimunud innovatsioonide hulk suurenenud, samuti nende kattumine, tehes lainete dateerimise keeruliseks. Veel on raske öelda, millised tööstused kasvavad, on seisakus või vähenevad vaadates agregaat majandusstatistikat (vähemalt kuni 1930. aastate järgse ajani, kui hakati statistikat efektiivsemalt koguma).[4]

Ilma suuremate tehnoloogiliste edasiviivate jõududeta ja kõrgete võlatasemetega, nagu arenenud maades tänapäeval, peaksime me ootama majanduslikku stagnatsiooni. Samuti, muutusi mustrites nagu tänapäeval mõnes kiirelt arenevas arengumaas, saab võib-olla ennustada nende peasektorite logistika analüüsiga.

Kondratjevi teooria modernsed modifikatsioonid[muuda | muuda lähteteksti]

Tsüklist on mitmeid ajalisi versioone, kuid enamik põhineb siiski ühel kahest põhjusest: tehnoloogial või krediiditeoorial. Lisaks on mitmeid tehnoloogilisi tsükleid ja neid saab kõige paremini tõlgendada kasutades juhtivate tööstuste difusiooni kurve. Näiteks raudteed said USAs alguse 1830. aastatel ning neile oli tagatud stabiilne kasv järgmise 45 aasta jooksul. Oma kasvu haripunkti jõudis raudteetööstus pärast Bessemeri terase kasutuselevõttu. Siiski on see periood tavaliselt tähistatud kui "teraseajastu". USA juhtiv tööstus aastatel 1880–1920 oli masinaehitus, järgnesid raud ja teras.[7]

Tehnoloogilisi tsükleid saab sildistada järgmiselt:

 • tööstusrevolutsioon – 1771
 • auru ja raudtee ajastu – 1829
 • terase ja rasketööstuse ajastu – 1875
 • nafta, elektri, autode ja masstootmise ajastu – 1908
 • informatsiooni ja telekommunikatsiooni ajastu – 1971

Tüüpiline, tehnoloogiliste Kondratjevi lainete järjekord USA ja juhtivate lääne riikide majandustes on näha järgmises tabelis: [8]

Periood Aeg (õitsengust õitsenguni) Innovatsioon Küllastuspunkt
Esimene industriaalrevolutsioon (mehaaniline ajastu) 1787–1843 Puuvillapõhine tehnoloogia: ketramine, kudumine. Atmosfäärilised aurumasinad asendati kõrgrõhu omadega. Sepistatud raud, puit asendatakse masinates rauaga,[9] kanalites, tollipunktides.[10][11] Masintööriistade arendamine (treipink jms). Puuvilla tekstiil; Inglismaa turg küllastus umbes 1800.–1840. aastaks eksporditi 71% briti puuvilla tekstiilist.[4][12]
Raudtee ja aurumasinate ajastu 1842–1897 Auruvedurite ajastu, aurulaevad ja masinad. Esimene odav teras, telegraaf, loomade jõul töötavad kombainid jms. Lõplik masintööriistade ja vahetatavate osade arendus[13] ja levik. Petrooleumi, keemia- ja rasketööstuste esilekerkimine pärast 1870. aastat.[11] Ühendatud veevärgi ja kanalisatsiooni ajastu. Kanalid: 1840. aastate lõpp.[14] 1870: Aur ületab vee ja loomajõu.[15] 1890. aastad: Raudteed. Rööbaste kogupikkus jätkas kasvamist, kuid hiljem loobuti suurest osast.[14]
Terase, elektri ja sisepõlemismootorite ajastu 1897–1939 Teras, elektrimootorid, tehaste ja elamute elektrifitseerimine[16] – elektriga kodumasinad, telefon, raadio.[17] Alumiinium, kemikaalid ja naftakeemia, sisepõlemismootor, autod, maanteed, Fordism, põllumajanduse mehhaniseerimise algus, trammid, linnades veevärgi ja kanalisatsiooni väljaehitus.[18] 1917: Raudtee riigistamine, post-I Maailmasõda lühi-majanduskriis. Raud- ja trammiteede ehitamise vähenemine post-1920. Hobused, muulad ja põllumajanduslikud tarbekaubad: 1919. Peale 1923 tööstuslik tootmisväljund suureneb ning tööjõud väheneb.[19] 1930. aastate kriis: üleküllus tootmises, kinnisvaraturul. Tööpäev lüheneb 50lt 40le tunnile 1930 aastate keskel. Riigivõlg jõuab 260%-ni SKPs-t 1930. alguses.
Sõja- ja sõjajärgne buum: eeslinnad 1939–1982? Nafta asendab süsi. Eeslinnade kasv ja infrastruktuur. Põllumajandusliku tootmise parim kasvuperiood: 1940.–1970. aastad.[20] Tarbekaubad, pooljuhid, äriarvutid, plastik, sünteetilised kangad, väetised, televisioon ja elektroonika, roheline revolutsioon, militaar-tööstuskompleksid, kommertslennunduse ja õhukonditsioneeride levik. 1940.–1950 aastad: Diiselvedurid asendavad auruvedurid.[21] 1971: USA naftatootmise kõrgpunkt. 1973: USA terasetarbimise kõrgpunkt.[22] Pennsylvania terast tootvad linnad ja tööstuslik kesk-lääs muutuvad "rooste vööks". 1973: Aeglane majanduse ja tööstuse kasv. 1980. aastad: Maanteedevõrk läheneb küllastumisele.[23]
Posttööstuslik ajastu: infotehnoloogia ja vanurite eest hoolitsemine 1982? – ?? Kiudoptika ja traadita internet,[17] personaalarvutid, internetikaubandus, biotehnoloogia, Reagani "Star Wars" militaarprojektid. Energia säästmine, tööstusrobotite algus. USAs muutub tervishoid majanduses tähtsaks sektoriks (16%) ja finantssektor kasvab 7,5 protsendile majandusest. 1984: USA arvutitootmise töövõtu kõrghetk.[24]

1990. aastad: autod, maaliini telefonid, kemikaalid, plastik, kodumasinad, paber, kommertslennundus. 2001: arvutid, kiudoptika. 2000. aastad: põllukultuuride saagikus läheneb fotosünteesi limiitidele. 2008: arenenud maailm majanduskriisi äärel. Üldlevinud üleküllus v.a. mõned värvitud metallid ja nafta. Suur eluaseme ja kinnisvara ülejääk. SKP ei reageeri enam võla suurenemisele. Riigivõlg ületab 360% SKP-st 2009. lõpuks.

Ülemine tabel keskendub tehnoloogiatele, kuid nagu Perez (2004) ja Schumpeter (1939) mainivad, kapital, nii finantsiline kui ka tootlik, mängivad tsüklis olulist rolli. Ülemist tabelit peaks võrdlema nimekirjadega majanduslangustest, kriisidest ja mullidest.

Tugevaid majanduskriise on ainult kaks: 1839–1843 (UK, USA) ja 1930. aastate suur kriis.[25][26]

Krediidi tsükli teooria kohaselt hakkab lõppema majanduslik tsükkel, mis algas 1939.[27] Kuigi tööviljakus vähenes 1970. aastatel, muutus majanduse struktuur, nafta ja terase kasutus elaniku kohta tipnemisega 1973 ning võla järsu suurenemisega 1980. aastatel, pandi alus FIRE (finance, insurance, real estate [finants, kindlustus, kinnisvara]) majandusele. Selle tsükli tõenduseks on ka, et kuigi oli mitmeid tugevaid majanduslangusi 1970. ja 1980. aastatel, polnud ükski võrreldav suure depressiooniga 1930. aastatel.

Produktiivsus oli mõlema surutise (1870. aastate pikk depressioon ja 1930. aastate suur depressioon) ajal tähtis tegur. Erakordselt suur tootmise suurenemised, mis eelnesid mõlemale surutisele ja põhjustasid eriti pärast 1929. aasta allakäiku suuri töötuse hulkasid. Mõlemaid majandussurutisi seostati samuti (tootmise)ülekülluse ja turu küllastusega. Kogu 1870–1896 vaheline periood oli pidevalt, kas majandussurutises või languses ning tõusus, kuigi tegu oli ühe suurima tööstusliku arengu perioodiga. Teise maailmasõja lõpust kuni 1960. aastateni oli erand, sest toimus suur tööstuse kasv ilma äride surutise või kõrge töötuseta.

Teised uurijad[muuda | muuda lähteteksti]

Spetsiifilise modifikatsiooni Kondratjevi teooriatele tegi Daniel Šmihula.[28] Ta defineeris modernsele ajastule ja kapitalistlikule majandusele kuus pikka lainet (tsüklit) ja igaüks neist algas tänu mingile tehnoloogilisele revolutsioonile.

 1. 1600–1780 – finants-põllumajanduslik revolutsiooni laine
 2. 1780–1880 – tööstusrevolutsiooni laine
 3. 1880–1940 – tehnilise revolutsiooni laine
 4. 1940–1985 – teadus-tehnilise revolutsiooni laine
 5. 1985–2015 – informatsiooni-telekommunikatsiooni revolutsiooni laine
 6. 2015–2035? – hüpoteetiline post-infotehnoloogilise revolutsiooni laine

Vastupidi Kondratjevi ja Schumpeteri vaadetele on Šmihula järgi iga laine eelnevast lühem tänu teaduse ja tehnoloogia progressi kiirenemisele. Põhirõhk on pandud tehnoloogilisele arengule ning uued tehnoloogiad on võetud määravateks teguriteks igasuguse pikaajalise majandusliku arengu suhtes.

Igaüks neist lainetest omab innovatsiooni faasi (innovatsioonid, mida on võimalik rakendada praktilises elus ja nende esimene reaalne kasutus), seda kirjeldatakse kui pikka tehnoloogilist revolutsiooni ning rakenduse faas, kus tehnoloogiliste innovatsioonide number langeb ja keskendutakse vanade innovatsioonide edasiarendamisele (niipea, kui innovatsioon või "innovatsioonide jada" saadavaks muutub, on targem investeerida selle adaptatsiooni, edasiarendusse ja kasutusse loomaks uusi innovatsioone). Igat tehnoloogilist innovatsiooni lainet (tsüklit) saab iseloomustada ala järgi, kus kõige rohkem innovaatilisi muutusi aset leidis (juhtivad sektorid).

Iga innovatsioonilaine kestab kuni uuest innovatsioonist või sektorist saadud kasumid hakkavad langema vanemate sektorite kasumite tasemele. Tekib situatsioon, kus uus tehnoloogia, mis algselt võimaldas kasutada uusi ressursse, on jõudnud oma limiidini, mida pole võimalik ilma veel uuema tehnoloogiani jõudmiseta ületada.

Iga laine rakenduse faasi lõpule on iseloomulik majanduskriis ja stagnatsioon. 2007.–2010. aasta majanduskriis on info-telekommunikatsiooni revolutsiooni laine lõpu tagajärg. Autorid on hakanud ennustama kuuendale lainele nime.

Näiteks James Bradfield Moody ja Bianca Nogrady arvavad, et seda juhib maavarade efektiivsus ja roheline tehnoloogia.[29] Teisest küljest Šmihula ise peab modernse ajastu (post-1600 AD) tehnoloogilisi innovatsioone vaid osaks pikemast "ketist", mis ulatub premodernsesse aega.[30] Seega ta usub, et on võimalik leida Kondratjevi sarnaseid majandustsükleid isegi kesk- ja antiikajast. Kondratjevi lainete uuringud pole tavaliselt tunnustanud vahet neil innovatsioonidel, mis andsid uusi kaupu, ja neil, mis suurendasid tootmist.

Oma 2018. aasta raamatus kirjutas Nicklas Bergman, et kuues laine võib seisneda tehisintellektil põhinevate lahenduste levikus. Juba 2023. aastaks oli tehisintellekt mõju avaldanud tööstusharudele ajakirjandusest ja loovtööst kuni tervishoiuni ja ravimite leiutamiseni.[31]

Kahtlused pikkade tsüklite kohta[muuda | muuda lähteteksti]

Pika tsükli teooria pole enamiku akadeemiliste majandusteadlaste poolt aktsepteeritud, kuid sellele vaatamata on see üks innovatsioonipõhiste, arenduste ja evolutsioonilise majandusteooria ehk põhi heterodoksse voolu aluseid majanduses. Nende majandusteadlaste seas, kes Kondratjevi teooriat aktsepteerivad, pole ühtset konsensust kindlate lainete alguse ja lõpu daatumite suhtes. See annab voli veel ühele teooria kriitikale: statistikas nähakse mustreid, mida tegelikult seal pole.

Veel enam, fenomeni põhjuse suhtes pole üksmeelt. Kui suurt rolli see mängib, pole täpselt teada: mõned teaduslikud mustrid on leitud enne, kui neile seletus on suudetud anda (parim näide puudutab perioodilist elementide tabelit – see lükati paljude teadlaste poolt tagasi seletuse puudumise põhjusel). Mõned usuvad, et tegelikele inimlikele vigadele, mis mitmeid majanduslike olukordi ajaloos põhjustanud on, pole piisavalt tähelepanu pööratud ning seevastu on liiga suur tähelepanu lainete ja selle faaside karakteristikute uurimisel. Väidetakse, et mitmed situatsioonid olid kergelt välditavad, mitte peatamatu laine mustri tagajärg. Mõned kahtlevad Kondratjevi lainete õigsuses, kuna usuvad, et iga laine on struktuurne tsükkel, mida ei ole võimalik korrata. Usutakse ka, et Kondratjevi uurimused on kallutatud, kuna väidetavalt kasutas ta ainult kindlaid sündmusi, jättes välja need, mis tema tulemusi oleks muutnud.

Kondratjevi lainete analüüsides tekib probleem, et enne 1870. aastat pole palju andmeid ning tol ajal oli Euroopas vaid paar riiki. Samuti koosnes varajane andmestik enamasti hindadest, kaubavahetuse statistikast ja vähesest infost tööstusliku tootmise kohta. Enne 20. sajandi majanduslangusi olid madalate hindade ja kasumite ajad, kuid neid ei seostata suure töötuse või langeva tööstusliku toodanguga. Langevad hinnad tõstsid tõelist ostujõudu ning elustandard tõusis.[3] Kullastandardi kadumisega polnud hinnad enam surutises ja selliseid perioode kutsuti langusteks. Siiani on ainus tõeline majanduskriis väga suure töötusega on olnud suur depressioon 1930. aastate alguses.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Termin pikk laine pärineb halvast varajasest Vene-Saksa termini pikk tsükkel tõlkest. Freeman, Chris; Louçã, Francisco (2001) pp 70
 2. Lewy Land: Kondratieff Waves… Crashed Our Economy!
 3. 3,0 3,1 Wells, David A. (1891). Recent Economic Changes and Their Effect on Production and Distribution of Wealth and Well-Being of Society. New York: D. Appleton and Co. ISBN 0543724743.
 4. 4,0 4,1 4,2 Perez, Carlota (2002). Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. UK: Edward Elgar Publishing Limited. ISBN 1843763311.
 5. Korotayev, Andrey V., & Tsirel, Sergey V.(2010). A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratiev Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis. Structure and Dynamics. Vol.4. #1. P.3-57.
 6. Andrew Atkeson and Patrick J. Kehoe of the Federal Reserve Bank of Minneapolis Deflation and Depression: Is There an Empirical Link?
 7. Table 7: Ten leading industries in America, by value added, 1914 prices (millions of 1914 $'s)
 8. Mensch, Gerhard (1979). Stalemate in Technology: Innovations Overcome the Depression. ISBN 088410611X. Aastani 1939 on selle tabeli aastaarvud võetud Tabelist 2.1 Menschilt (1979), mis omakorda põhineb Simon Kuznets tabelil, millele lisati viimane tõusuperiood, mis algas kas 1975 või 1982. (Vaieldakse, et tsükkel ei lõppenud vähemalt kuni 2000 või 2008.) Lisatud on küllastuspunktid ja mitmed juhtivad tehnoloogiad on lisatud.
 9. Roe, Joseph Wickham (1916), English and American Tool Builders, New Haven, Connecticut: Yale University Press. Reprinted by McGraw-Hill, New York and London, 1926 ; and by Lindsay Publications, Inc., Bradley, Illinois, (ISBN 978-0-917914-73-7).
 10. Taylor, George Rogers (1951). The Transportation Revolution, 1815–1860. New York, Toronto: Rinehart & Co. ISBN 978-0873321013.
 11. 11,0 11,1 McNeil, Ian (1990). An Encyclopedia of the History of Technology. London: Routledge. ISBN 0415147921.
 12. Engels, Fredrick (1892). The Condition of the Working-Class in England in 1844. London: Swan Sonnenschein & Co. Lk 45, 48–53. Originaali arhiivikoopia seisuga 12. oktoober 2014. Vaadatud 3. märtsil 2012. Engels kirjutas ekstreemsest vaesusest, mis 1844. aastal veski töölisi vaevas. Sel ajal oli puuvilla tekstiili turg küllastunud ja raudteed ning auruvedurid olid kasvuperioodis. 1892 trüki eessõnasse kirjutas Engels, et tema 1844. aastal kirjeldatud olukord on suures osas paranenud.
 13. Hounshell, 1984. From the American System to Mass Production, 1800–1932: The Development of Manufacturing Technology in the United States, ISBN 978-0-8018-2975-8
 14. 14,0 14,1 Grübler, Arnulf (1990). The Rise and Fall of Infrastructures: Dynamics of Evolution and Technological Change in Transport (PDF). Heidelberg and New York: Physica-Verlag. Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 1. märts 2012. Vaadatud 3. märtsil 2012.
 15. Ayres, Robert U.; Warr, Benjamin (2004). "Accounting for Growth: The Role of Physical Work" (PDF). Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 30. märts 2012. Vaadatud 3. märtsil 2012. {{cite journal}}: viitemall journal nõuab parameetrit |journal= (juhend)
 16. Devine, Jr., Warren D. (1983). "From Shafts to Wires: Historical Perspective on Electrification, Journal of Economic History, Vol. 43, Issue 2" (PDF): 355. Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 12. aprill 2019. Vaadatud 3. märtsil 2012. {{cite journal}}: viitemall journal nõuab parameetrit |journal= (juhend)
 17. 17,0 17,1 Constable, George; Somerville, Bob (2003). A Century of Innovation: Twenty Engineering Achievements That Transformed Our Lives. Washington, DC: Joseph Henry Press. ISBN 0309089085.
 18. Constable, George; Somerville, Bob (2003). A Century of Innovation: Twenty Engineering Achievements That Transformed Our Lives, Chapter 11, Water supply and distribution. Washington, DC: Joseph Henry Press. ISBN 0309089085.
 19. Bell, Spurgeon (1940). "Productivity, Wages and National Income, The Institute of Economics of the Brookings Institution". {{cite journal}}: viitemall journal nõuab parameetrit |journal= (juhend)
 20. Moore, Stephen; Simon, Julian (1999). "The Greatest Century That Ever Was: 25 Miraculous Trends of the last 100 Years, The Cato Institute: Policy Analysis, No. 364" (PDF). {{cite journal}}: viitemall journal nõuab parameetrit |journal= (juhend)Fig 13.
 21. Ayres, R. U.; Ayres, L. W.; Warr, B. (2002). "Exergy, Power and Work in the U. S. Economy 1900–1998, Insead's Center For the Management of Environmental Resources, 2002/52/EPS/CMER" (PDF)<Fig. 11 in Appendix> {{cite journal}}: viitemall journal nõuab parameetrit |journal= (juhend)CS1 hooldus: postscript (link)
 22. Smil, Vaclav (2006). Transforming the Twentieth Century: Technical Innovations and Their Consequences. Oxford, New York: Oxford University Press. Lk 112. {{cite book}}: kontrolli parameetri |authorlink= väärtust (juhend); välislink kohas |authorlink= (juhend)USAs tipnes terase tarbimine alla 700 kg'iga inimese kohta ja langes üle 400 kg peale aastaks 2000.
 23. "Arhiivikoopia". Originaali arhiivikoopia seisuga 18. aprill 2008. Vaadatud 28. mail 2019.{{netiviide}}: CS1 hooldus: arhiivikoopia kasutusel pealkirjana (link)
 24. Grove, Andy (2010). "How America Can Create Jobs , Bloomberg Business Week". {{cite journal}}: viitemall journal nõuab parameetrit |journal= (juhend)
 25. North, Douglas C. (1966). The Economic Growth of the United States 1790–1860. New York, London: W. W. Norton & Company. ISBN 978-0393003468.
 26. Wallis, Hohn Joseph; National Bureau of Economic Research. "The Depression of 1839 to 1843" (PDF).
 27. Keen, Steve (2010). "Debt & Financial Instability". Financial Instability.
 28. Šmihula, Daniel (2009): The waves of the technological innovations of the modern age and the present crisis as the end of the wave of the informational technological revolution, Studia politica Slovaca, 1/2009, Bratislava, ISSN-1337-8163, pp. 32–47 [1]
 29. Moody, J. B. and Nogrady, B (2010): The Sixth Wave: How to succeed in a resource-limited world, Random House, Sydney, ISBN 9781741668896 [2]
 30. Šmihula, Daniel (2011): Long waves of technological innovations, Studia politica Slovaca, 2/2011, Bratislava, ISSN-1337-8163, pp. 50–69 [3]
 31. Leavy, Elliot (26. september 2023). "Old Model, New Tricks". Quillette (inglise). Vaadatud 21. jaanuaril 2024.