Käsipant

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Käsipant on vallasasjale seatud pant, mille puhul asi antakse üle pandipidaja valdusse ja lepitakse kokku käsipandi seadmises. Asja võib pandiga koormata ka nii, et asi antakse üle kolmandale isikule ja pandipidaja saab panditud asjale kaudse valduse.

Tulenevalt asjaõigusseaduse § 282 tuleb käsipandi seadmise kokkulepe sõlmida kirjalikult, kui panditud asja väärtus ületab viitsada krooni.