Majandusliit

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Majandusliit on pea kõige laiaulatuslikuma majandusliku integratsiooni vorm, millest integreerunum on üksnes poliitiline liit.

Majandusliidu moodustavad grupp riike, kelle ühiseks eesmärgiks on: 1. kõrvaldada kõik takistused, mis piiraksid kaupade, teenuste ja kõigi teiste tootmistegurite vaba liikumist nende riikide vahel 2. ühise valuuta käibelevõtt 3. maksumäärade ühtlustamine 4. ühtne väliskaubanduspoliitika

Majandusliit nõuab kõrgel tasemel integratsiooni ning liidu tegevust koordineerivat bürokraatiat, mistõttu majandusliidus olles peavad liikmesriigid loovutama küllaltki suure osa oma suveräänsusest.

Majandusliku integratsiooni tasemed[muuda | muuda lähteteksti]

Majandusliku integratsiooni tasemed

1. Vabakaubanduspiirkond - kaupade ja teenuste vaba liikumine liikmesriikide vahel

2. Tolliliit - kaupade ja teenuste vaba liikumine liikmesriikide vahel + ühine väliskaubanduspoliitika

3. Ühisturg - kaupada ja teenuste vaba liikumine liikmesriikide vahel + ühine väliskaubanduspoliitika + kapitali ja tööjõu vaba liikumine, osaliselt ühine rahandus-, fiskaal- ja tööjõupoliitika

4. Majandusliit - kaupade ja teenuste vaba liikumine liikmesriikide vahel + ühine väliskaubanduspoliitika + kapitali ja tööjõu vaba liikumine + ühine valuuta, liikmesriikide maksumäärade ühtlustamine, ühine rahandus- ja fiskaalpoliitika

5. Poliitiline liit - lisaks eelmistele integratsiooni astmetele sisaldab poliitiline liit keskset poliitilist organit, mis koordineerib liikmesriikide majandus-, sotsiaal- ja välispoliitikat

Euroopa Liit asub majandus - ja poliitilise liidu vahelisel tasemel. Kuigi Euroopa Liit ei ole veel täiuslikuks majandusliiduks arenenud, sest kõikides liikmesriikides ei ole kasutusel ühisraha euro ning maksumäärad ja regulatsioonid ei ole täielikult ühtlustunud, on tal Euroopa Parlamendi näol olemas ühtne organ, mis kontrollib riikide majandus-, sotsiaal ja välispoliitikat. Veel rohkem integreerunud poliitilise liidu näiteks on Ameerika Ühendriigid. [1]

Majandusliidud[muuda | muuda lähteteksti]

Euroopa Liidu majandus- ja rahaliit (Economic and Monetary Union of the European Union)

Kariibi Ühenduse CARICOMi ühisturg ja majandus (CARICOM Single Market and Economy)

Venemaa-Valgevene Liit (Union State of Russia and Belarus)

Monaco ja Euroopa Liidu ühendus

Benelux (Belgia, Hollandi ja Luksemburgi vaheline majandusliit)

Euroopa Liidu majandus- ja rahaliit[muuda | muuda lähteteksti]

Euroopa Liidu majandus- ja rahaliit on loodud selleks, et koordineerida liikmesriikide majandus- ja rahanduspoliitikat (eelkõige riigivõla ja eelarvepuudujäägi piirangute kaudu), edendada Euroopa Keskpanga juhitavat rahanduspoliitikat ja võtta kasutusele ühisraha euro. Majandus- ja rahaliidu eesmärgiks on tuua suuremat kasu Euroopa Liidu majandusele tervikuna ja ka liikmesriikide majandustele eraldi, muutes need tõhusamaks ja tugevamaks. Selle eesmärgiks on omakorda muuta majandus stabiilsemaks, soodustada majanduskasvu ja tööhõivet. Majandus- ja rahaliidu loomise otsus võeti vastu Maastrichti linnas Hollandis 1991. aastal Euroopa Ülemkogu poolt ning hiljem sai sellest Euroopa Liidu lepingu (Maastrichti lepingu) osa. Selle liidu loomine on samm edasi Euroopa Liidu lõimumise protsessis, mis algas 1957. aastal liidu loomisega. [2]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. Hill, Charles W. L. 2011. International Business: Competing in the Global Marketplace. New York: McGraw-Hill/Irwin. pp. 267-268 ja 682
  2. Euroopa Komisjon. Majandus ja rahandus. http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_et.htm, külastatud 18. jaanuar 2012.