Väärtpaber

Allikas: Vikipeedia

Väärtpaber on dokument, mis demonstreerib omandiõigust või õigust omandada. Ajalooliselt on need dokumendid olnud paberkujul ja sealt ka väljend väärtpaber. Kaasajal on need dokumendid digitaalsel kujul.

Tuntuimad väärtpaberi kategooriad on järgnevad:

  • aktsia, ehk mõtteline osa äriühingust, jaguneb omakorda järgnevalt:
    • Lihtaktsia (common share) annab selle omanikule hääleõiguse ettevõtte juhatuse valimisel ning millele makstakse dividendi, juhul kui juhatus on otsustanud seda teha;
    • Eelisaktsia (preferred share) on aktsia, mille puhul on dividendi suurus määratud, kuid ei anna hääleõigust juhatuse valimisel;
  • võlakiri, vahetusvõlakiri või muu emiteeritud ja kaubeldav võlakohustus;
  • aktsiate märkimisõigus;
  • investeerimisfondi osak;
  • tuletisväärtpaber (derivative) nagu näiteks optsioonid:
  • tulevikulepingud ehk futuurid (futures).

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]