Substantivism

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Substantivism on Karl Polanyi poolt raamatus "The Great Transformation" ("Suur muutus") välja pakutud vaatenurk, mille kohaselt on mõistel "majandusteadus" kaks tähendust.

Tänapäevaste neoklassikalist suunda järgivate majandusteadlaste kasutatav formalistlik tähendus viitab majandusele kui ratsionaalse tegutsemise ja otsustamise loogikale, kui piiratud vahendite alternatiivsete kasutusviiside vahel ratsionaalsete valikute tegemisele, kui 'kokkuhoidlikkusele', 'maksimeerimisele' või 'optimeerimisele'.

Teine, substantiivne tähendus, ei eelda ei ratsionaalset otsustetegemist ega defitsiidi tingimusi. See viitab sellele, kuidas inimesed end ümbritsevates ühiskondlikes ja looduslikes keskkondades omavahel suheldes elatist teenivad. Ühiskonnaliikmete elatise hankimise strateegiat nähakse kui kohanemist looduslike ja materiaalsete tingimustega. See protsess võib, kuid võib ka mitte sisaldada kasulikkuse maksimeerimist. Majanduslike otsuste tegemine ei põhine niivõrd individuaalsetel valikutel kui sotsiaalsetel suhetel, kultuurilistel väärtustel, moraaliküsimustel, poliitikal, religioonil või autoritaarsete juhtide sisendatud hirmul. Majandusteaduse substantiivne analüüs uurib ühiskondlikke institutsioone, millest inimeste elatise teenimine sõltub. Turg on vaid üks paljude institutsioonide seas, mis määravad ära majanduslike tehingute loomuse. Majanduslikke protsesse organiseerivad institutsioonid. Majandusteaduse substantiivset tähendust nähakse varustamises. Majanduse kaudu hoolitseb ühiskond oma materiaalsete vajaduste eest.