Trahv

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Trahv ehk rahatrahv on rahanõue, mis määratakse karistusena haldusõigusrikkumise või kuriteo eest.[1] Trahvida võib füüsilist ja juriidilist isikut ning ka juriidilise isiku esindusõiguslikke isikuid. Trahvile lisaks võib kohtu määrata ka lisakaristuse, näiteks võib joobes juhtinud isikule määrata lisakaristuseks aresti või juhtimisõiguse äravõtmise. [2]

Trahvide suurused Eestis[muuda | muuda lähteteksti]

Eestis võib kohus või kohtuväline menetleja füüsilisele isikule väärteo eest määrata trahvi, mis on kolm kuni kolmsada trahviühikut ning juriidilisele isikule trahvi, mille suurus on 100-400 000 eurot. Rahatrahve makstakse trahviühikutes, mille suurus on 2018. aasta seisuga 4 eurot. [3]Trahvide suurused ei ole alati universaalsed ning seaduses on kirjas vaid trahvide ülemmäärad.

Trahvi vaidlustamine[muuda | muuda lähteteksti]

Trahvi on võimalik vaidlustada isiku poolt, kellele trahvi tehti. Selleks peab see isik 15 päeva jooksul alates trahvimääruse kättetoimetamisest esitada trahvimääruse peale määruskaebuse. [4] Kohtumääruse peale määruskaebuse esitamise eest tuleb tasuda riigilõivu 50 eurot, kuid teatud olukordades, näiteks kohtuvälise menetleja otsuse vaidlustamisel, on määruskaebuse esitamine riigilõivuvaba. [5]

Trahvide maksmata jätmine[muuda | muuda lähteteksti]

Trahvi maksmata jätmise korral saadetakse trahvimäärus kohtutäiturile ning sel juhul peab trahvi maksmata jätnud isik lisaks trahvile tasuma ka sundtäitmise kulud.[6] Juhul, kui ka kohtutäituril ei õnnestu trahvi isikult sisse nõuda ehk rahatrahvi maksmise tähtaega ei järgita, rahatrahvi täitmise tähtaega ei ole pikendatud ja süüdlasel ei ole vara, millele sissenõuet pöörata, on sissenõudjal võimalus teha avaldus rahatrahvi asendamiseks arestiga või trahvitava isiku nõusolekul ka ühiskondliku tööga, kusjuures rahatrahvi kümnele trahviühikule vastab üks päev aresti ja ühele päevale arestile vastab üks tund üldkasulikku tööd. [7]


Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. M. Eller, Ü. Kaevats, T. Karjahärm, T. Koger, E. Risthein, L. Valt, T. Varrak, H. Õiglane, Eesti Entsüklopeedia (Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1994), "Rahatrahv".
  2. Riigiteataja. Haldusõiguserikkumiste seadustik. § 96. Mootorsõiduki juhtimine joobeseisundis. https://www.riigiteataja.ee/akt/77461
  3. Riigiteataja. Karistusseadustik. § 47. Rahatrahv. https://www.riigiteataja.ee/akt/131122016014
  4. Justiitsministeeriumi kodulehekülg. Trahvimine. https://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/ari-ja-uhinguregister/trahvimine
  5. Riigiteataja. Riigilõivuseadus. § 22. Kohtuasjas riigilõivu tasumisest vabastamine.https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015037?leiaKehtiv
  6. Justiitsministeeriumi kodulehekülg. Trahvimine. https://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/ari-ja-uhinguregister/trahvimine
  7. Riigiteataja. Karistusseadustik. § 72. Rahatrahvi asendamine arestiga. https://www.riigiteataja.ee/akt/184411