Omakapitali tootlus

Allikas: Vikipeedia

Omakapitali tootlus (sageli lühend ROE ingliskeelsetest sõnadest return on equity, kasutatakse ka omakapitali rentaablus) näitab lihtaktsionäride omakapitali tulumäära. See mõõdab, kui tõhusalt ettevõte toodab tulu omakapitalist ehk netovaradest. ROE näitab, kui hästi ettevõte tulusid kasvatab investeeringuid kasutades. Üldiselt peetakse heaks ROE määraks 15–20%[1].

Võrrand[muuda | muuda lähteteksti]

[2]

ROE protsendi saab jagades eelarveaasta puhastulu (pärast eelisaktsiate dividende ja enne lihtaktsiate dividende) omakapitali kogusummaga. Samuti, nagu teiste finantssuhtarvudega, siis eelkõige aitab ROE võrrelda sama äriharu ettevõtteid.

  • Kõrge ROE ei oma otseseid eeliseid. Aktsiahindu kujundab peamiselt kasum aktsia kohta, seega 20% ROE-ga ettevõtte aktsia on kaks korda kallim 10% ROE-ga ettevõtte aktsiast. Madal ROE on parem, kui tulud reinvesteeritakse ettevõtte kasvu. Samuti võib madal ROE näidata, et ettevõte maksab lihtaktsionäridele dividende, või dividendida ja reinvesteerimise kooslust. ROE on vähem oluline, kui raha ettevõtte kasvu ei reinvesteerita.
  • Jätkusuutliku kasvumudeli kohaselt aeglustab dividendide maksmine tulude kasvu. Kui dividendide maksmine on 20%, siis kasv on 80% (ROE määrast).
  • Kasv väheneb, kui tulusid kasutatakse aktsiate tagasiostuks. Kui aktsiate ostuhind erineb raamatupidamislikust väärtusest (x korda raamatupidamislik väärtus), siis tulude kasv väheneb samaväärselt (ROE/x).
  • Uute investeeringute tulusus ei pruugi ühtida olemasoleva ettevõtte tulususega. Tuleb esitada küsimus "kuidas ettevõte tulu teenib?"
  • ROE arvestatakse vaadeldes ettevõtet tervikuna. Kuna aktsiate väljastamine ja tagasiostmine muudab pilti, võib investor väärtust aktsia kohta arvestada erinevalt.

DuPonti võrrand[muuda | muuda lähteteksti]

DuPonti võrrand ehk strateegiline tulumudel on levinud meetod, kuidas ROE jagada kolmeks tähtsaks osaks. ROE on iseenesest puhaskasumi marginaal korda koguvara käive korda finantsvõimendus. Näiteks kõrgem puhaskasumi marginaal tähendab, et ühe müügi kohta teenitakse rohkem tulu, mis omakorda tähendab kõrgemat ROE-d. Samamoodi, kõrgem koguvara käive tähendab, et ettevõte teenib omakapitale pealt rohkem tulu, mis jällegi tähendab kõrgemat ROE määra. Kolmandaks, kõrgema finantsvõimendusega ettevõte kasutab rohkem võlgu ja vähem varasid. Finantsvõimendus on vähem tulus, kui see kasvab, sest see tähendab kõrgemat maksevõimetuse ohtu. Seega, liiga suured võlad suurendavad võla maksumust. Et seda kompenseerida, tõstab suurem võlg ROE-d ainult juhul, kui võla varade tootlus ületab võla intressimäära[3].

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. "Profitability Indicator Ratios: Return On Equity", Richard Loth Investopedia
  2. http://www.answers.com/topic/return-on-equity Answers.com Return on Equity
  3. Bodie, Kane, Markus, "Investments"