Mine sisu juurde

Turundusplaan

Allikas: Vikipeedia

Turundusplaan on juhtimistööriist, mis hõlmab organisatsiooni/äriidee tugevusi ja nõrkusi ning võimalusi ja ohte, dokumenteerib eesmärke ja kirjeldab nende saavutamiseks vajalikke ressursse. See on vajalik selleks, et kogu ettevõttel oleks selge, mis on ettevõtte turundussõnum. Tihti arvatakse, et see on midagi mahukat ja keerulist, aga tegelikult on see praktiline töövahend, mis teeb kõigi töötajate tegevuse lihtsamaks. Turundusplaan koosneb seitsmest erinevast osast.[1]

Turundusplaani koostamine[muuda | muuda lähteteksti]

Turundusplaan on vajalik nii alustavale kui ka juba tegutsevale ettevõttele. Nimelt on oluline, et ettevõte tunneks oma sise- ja väliskeskkonda. Turunduse planeerimisega saab alustada siis, kui kogu vajalik info on kokku kogutud ning põhjalikult analüüsitud. Kirjalikult vastava informatsiooni kirja panemine on hea viis analüüsitud info mõistmiseks ning kõikidele töötajatele heaks eeskujuks.[2]

Tavaliselt on turundusplaan 3–5 aastaks ning sisaldab nii strateegilist kui ka taktikalist planeerimist. Võib ka koostada lühemaajalisi plaane, mis on mõeldud ainult ühe toote või teenuse turundamiseks.[2]

Turundusplaani sisu[muuda | muuda lähteteksti]

Turundusplaan koosneb järgmistest osadest:[3]

1. Kokkuvõte: turundusplaani kokkuvõte peab andma täieliku ülevaate turundusplaanist ja organisatsioonist.

Samuti peaks turundusplaanis välja tooma:

– millist ajaperioodi hõlmab analüüsiosa;

– milliste toodete ja sihtturgude jaoks on plaan koostatud;

– milleks plaan on koostatud, st mida soovitakse saavutada.

2. Situatsioonianalüüs on ärikeskkonna analüüs, mis aitab organisatsioonil määratleda oma suutlikkust, kliente ja turgu.

Sihtrühma analüüsi juures tuleb tähelepanu pöörata eelkõige järgnevale:

– Kui suur on sihtrühm?

– Mis iseloomustab sihtrühma?

– Milline on tarbijate ettekujutus ideaalsest tootest?

– Millised on tarbimisharjumused (intensiivsus, sagedus, juhuslikkus jne)?

– Milline on tarbijate kvaliteedi- ja hinnateadlikkus?

– Millised on tarbijate ostuhoiakud ja ostukäitumine?

3. Turunduse eesmärgid ja strateegiad – turundusplaan peab andma selge ülevaate organisatsiooni turunduse eesmärkidest – mida soovitakse saavutada ja mille poole püüeldakse. Eesmärkideks võivad olla klientide rahulolu, uue toote turule toomine või käibe kasv. Turundusstrateegiad peavad täpsemalt sõnastama eesmärgid.

4. Turundusmeetmestik – klassikaline turundusmeetmestik koosneb neljast elemendist: toode, hind, turustus ja toetus. Ettevõtte laienemisel välisturule peab võtma aluseks laiendatud turundusmeetmestiku.

5. Turunduse eelarve – turunduse eelarve peab olema läbimõeldult ja ajastatult koostatud kogu plaanis käsitletava ajaperioodi kohta.

6. Turunduse organisatsioon – turunduse edukus sõltub palju turundusorganisatsiooni struktuurist, organisatsioonist enesest ja selle liikmetest.

Siin all tuleks juhinduda järgmistest küsimustest:

– Kas turunduse eri funktsioonide täitmiseks on eraldi osakonnad või koordineeritakse neid ühest kohast? (nt müük, turustus, reklaam, toote arendamine, hinnapoliitika, turu-uuringud)

– Kuidas osakonnad üksteisega suhtlevad? Millisel tasandil suhtlemine toimub?

– Millisel tasandil võetakse vastu millised turundusotsused? Kui madalale on antud otsustusõigus?

Kui turundusplaan saab koostatud eelneva plaani järgi, siis on see kasulik kogu ettevõttele. 

Viited[muuda | muuda lähteteksti]