Mine sisu juurde

Ühisturg

Allikas: Vikipeedia

Ühisturg (inglise keeles common market) on riikidevahelise majandusliku suhtlemise ühtse turu loomise esimene etapp. Ei pruugi tagada mittetariifsete kaubandustõkete vähendamist. Tavaliselt on üles ehitatud vabakaubanduspiirkonnana, kus puuduvad tollitariifid kaupadele ja teenustele. Mõiste väljendab riikidevahelise majandusliku koostöö (integratsiooni) arenenumat vormi. Selle baasiks on tolliliit, mille puhul liikmesriikide viljeldavale organisatsioonisisesele vabakaubandusele lisandub tööjõu ja kapitali vaba liikumine liikmesriikide vahel. Ühendusse mittekuuluvate riikide suhtes rakendatakse omavahel kooskõlastatud protektsionistlikku kaubanduspoliitikat koos konsensusliku tollitariifide süsteemiga.

Ühisturu arenenuim vorm on 1957. aastal Rooma kokkuleppe alusel asutatud Euroopa Majandusühendus (EEC), millest 1992. aasta Maastrichti lepingu alusel kujundati Euroopa Liit (EU). Ühisturu elemente kannavad ka Kariibi Ühendus (CARICOM), Põhja-Ameerika Vabakaubandusleping (NAFTA), Ladina-Ameerika Majandussüsteem (SELA), Aafrika-Malgaši Liit (UAM), Araabia Koperatsiooninõukogu (ACC), Kesk-Aafrika Maade Majandusühendus (CEEAC) jt. Integratsiooni elemente tsentraalse juhtimise tingimustes kandis ka aastatel 1949-1991 eksisteerinud sotsialistlike riikide majanduskoostöö institutsioon Vastastikuse Majandusabi Nõukogu (VMN, ingliskeelse lühendiga CMEA, Council for Mutual Economic Assistance, tuntud ka kui COMECON).

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]