Liberaliseerumine

Allikas: Vikipeedia

Liberaliseerumine viitab üldiselt valitsuse poolt varem kehtestatud piirangute lõdvenemisele, tavaliselt kas sotsiaal- või majanduspoliitika valdkondades.

Teatud kontekstis viidatakse sellele protsessile või mõistele tihti kui täielikule piirangute tühistamisele, kuid mitte alati. Isevalitsuslike režiimide liberaliseerimisele võib eelneda demokratiseerimine (või ka mitte, nagu Praha kevade puhul).

Sotsiaal-poliitilisel maastikul võib see viidata lõdvenemisele näiteks selliste teemade õiguslikus reguleerimises nagu lahutus, raseduse katkestamine või narkootikumid ning selliseid teemasid käsitlevate õigusaktide tühistamisele nagu näiteks samasooliste seksuaalsuhted ja abielu.

Tihtipeale kasutatakse seda terminit, kui viidatakse majanduslikule liberaliseerimisele, eriti aga kaubanduse või kapitalituru liberaliseerimisele.