Duaalne majandus

Allikas: Vikipeedia

Duaalne majandus on majanduse jagunemine kaheks väga erineva arengutasemega sektoriks. Üks rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline, eksportiv sektor ja teine kodumaisele turule orienteeritud rahvusvaheliselt konkurentsivõimetu sektor.

Duaalses majanduses on duaalne tööjõuturg, mis väljendub erineva hariduse ja oskustega tööjõu koondumist suletud tööjõuturu segmentidesse.