Tootja subsideerimise ekvivalent

Allikas: Vikipeedia

Tootja subsideerimise ekvivalent (inglise Producer Support Equivalent (PSE)) on põllumajanduspoliitikat iseloomustav suurus, mis iseloomstab rahaliste ülekannete osa produkti hinnas maksumaksjalt ja tarbijalt tootjale.


Uuem nimetus: Producer support estimate

Tootja toetuse näitarv


Tootja subsideerimise ekvivalent moodustas OECD maade keskmisena 41–42%.

Eesti tootja subsideerimise ekvivalent oli enne Euroopa Liitu astumist üks maailma madalamaid, ulatudes 9%-ni

Kõrgeim on see Šveitsis – 80%.


Vt. OECD Factbook 2007 - Economic, Environmental and Social Statistics