Füüsika mõisteid

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Siin on loetletud füüsikaga seotud üldmõisteid, välja arvatud mõõtühikud, mis on loetletud mõõtühikute loendis.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X YA[muuda | muuda lähteteksti]

aatom - aatomifüüsika - aatomilaser - aatomimudel - aatomispekter - aatomispektroskoopia - aatomite ergastamine ja ionisatsioon elektriväljas - aatomituum - aatommassiühik - aatomorbitaal - aatomsoojus - aatomvõre - Abbe refraktomeeter - aberratsioon - absoluutne aeg - absoluutne dielektriline läbitavus - absoluutne keemispunkt - absoluutne kiirendus - absoluutne kiirus - absoluutne liikumine - absoluutne mõõtühikute süsteem - absoluutne nihe - absoluutne niiskus - absoluutne nulltemperatuur - absoluutne ruum - absoluutne skaala - absoluutne temperatuur - absoluutselt must keha - absoluutselt elastne keha - absoluutselt elastsete kehade põrge - absoluutselt kõva keha - absoluutselt mitteelastne keha - absoluutselt mitteelastsete kehade põrge - absorptsioon - absorptsioonitegur - adhesioon - adiabaat - adiabaatiline protsess - adiabaatiline soojuslangus - adsorptsioon - adsorptsiooni isoterm - adsorptsioonisoojus - aeg - aerodünaamika - aerodünaamiline toru - aerodünaamiline üleslüke - aerodünaamilised jõud - ahelreaktsioon - aine - aine oleku diagramm - aineosake - akord - aksiaaljõud - aktiiniumirida - aktiivne jõud - aktiivsus - aktiivsustegur - aktiivtakistus - aktiivvõimsus - akustika - akustiline resonants - akustiline spekter - akustiline takistus - alalisvool - alfakiirgus - alfalagunemine - alfaosake - algfaas - amorfne aine - amper - Ampère'i jõud - Ampère'i seadus - analüütiline mehaanika - anioon - anisotroopia - antiaine - antiferromagnetism - antikvark - antiosake - antituum - Archimedese seadus - astroosakestefüüsika - atmosfäärirõhk - Aufbau printsiip - aukjuhtivus - aurustumissoojus - avatud süsteem - Avogadro arv - Avogadro seadus

B[muuda | muuda lähteteksti]

ballistika - ballistiline juhtivus - barüonid - beetakiirgus - beetalagunemine - beetaosake - bell - Berkeley interpretatsioon - Bernoulli võrrand - Besseli kimp - b-kvark - Bohri aatomiteooria - Boltzmanni konstant - Bose-Einsteini statistika - bosonid - Boyle'i-Mariotte'i seadus - brahhistokroon - Browni liikumine

C[muuda | muuda lähteteksti]

Charles'i seadus - Celsiuse skaala - CGS-süsteem - c-kvark - Clapeyroni-Clausiuse võrrand - Clapeyroni-Mendelejevi võrrand - Comptoni efekt - Comptoni hajumine - Coulombi seadus - Coriolisi efekt - Coriolisi teoreem - Cottoni-Moutoni efekt - Curie punkt

D[muuda | muuda lähteteksti]

de Broglie lained - Debye raadius - deformatsioon - deformatsioonienergia - deformatsioonienergia tihedus - diamagnetism - dielektrik - dielektrik-barjäärlahendus - dielektrikuskadu - dielektriline absorptsioon - dielektriline läbitavus - dielektriline polarisatsioon - dielektriline vastuvõtlikkus - difraktsioon - difraktsioonivõre - difusioon - dimensionaalanalüüs - dimensioon - Diraci võrrand - direktsioonijõud - dispergent - dispersioon - d-kvark - Doppleri efekt - dünaamikaulatus - dünaamiline viskoossus

E[muuda | muuda lähteteksti]

E=mc² - eeter - eksiton - ekvipotentsiaalpind - elastne deformatsioon - elastne keha - elastne keskkond - elastsus - elastsusjõud - elastsuslaine - elastsusteooria - elekter - elektrijuht - elektrijuhtivus - elektrilaeng - elektrilaengu jäävuse seadus - elektriline dipoolmoment - elektriline kaksikkiht - elektriline konstant - elektriliselt isoleeritud süsteem - elektritakistus - elektrivoo tihedus - elektrivoog - elektrivool - elektrivoolu tugevus - elektrivoolu töö - elektriväli - elektrivälja jõujoon - elektrivälja potentsiaal - elektrivälja tugevus - elektrivälja tugevuse voog - elektroakustika - elektrodünaamika - elektrodünaamiline vastastikmõju - elektroforees - elektrofüüsika - elektrokeemiline impedantsspektroskoopia - elektroluminestsents - elektromagnetiline induktsioon - elektromagnetiline inerts - elektromagnetiline kiirgus - elektromagnetlaine - elektromagnetväli - elektromagnetvälja tensor - elektromotoorjõud - elektron - elektronhaare - elektronkate - elektronkimp - elektronkonfiguratsioon - elektronteooria - elektronvalem - elektronvolt - elektroodipotentsiaal - elektrooptika - elektroosmoos - elektrostaatika - elektrostaatiline generaator - elektrostaatiline induktsioon - elektrostaatiline vastastikmõju - elektrostaatiline väli - elektrostriktsioon - elementaarlaeng - elementaarosakeste füüsika - energia - energiabilanss - energia jäävuse seadus - energia miinimumi printsiip - eneseinduktsioon - entalpia - entroopia - epüür - ergastatud olek - erijuhtivus - erikaal - erirelatiivsusteooria - eriruumala - erisoojus - eristamatuse printsiip - eritakistus - etalon

F[muuda | muuda lähteteksti]

faas (võnkumisel) - faas (füüsikaline keemia) - faasidiagramm - faasisiire - Fahrenheiti skaala - Faraday efekt - Faraday seadus - Fermat' printsiip - Fermi-Diraci statistika - fermionid - ferrimagnetism - ferromagnetism - ferrovedelik - Feynmani diagramm - flotatsioonfluorestsents - fluorestsentsspektroskoopia - fookuskaugus - foon - foonon - footon - formant - fosforestsents - fotoefekt - fotoionisatsioon - fotoluminestsents - Foucault' pendel - fundamentaalosake - füüsika - füüsikakonstant - füüsikaline pendel - füüsikaline suurus - füüsikaline süsteem - füüsikalised omadused - füüsikaseadus

G[muuda | muuda lähteteksti]

gaasidünaamika - gaaslahendus - Galilei teisendused - gammakiirgus - Gaussi seadus elektrivälja jaoks - Gay-Lussaci seadus - Geigeri loendur - geomeetriline optika - Goldstone'i bosonid - gradient - gravitatsioon - gravitatsioonijõud - gravitatsioonikonstant - gravitatsioonilained - gravitatsioonilääts - gravitatsiooniline punanihe - gravitatsiooniseadus - gravitatsiooniväli - graviton

H[muuda | muuda lähteteksti]

hadronid - hajumine - hajuv valgusvihk - Halli efekt - hamiltoniaan - Hamiltoni formalism - Hamiltoni funktsioon - hangumistemperatuur - harmooniline võnkumine - Hawkingi kiirgus - heledus - heli intensiivsus - heli kiirus - heliallikas - helienergia - helilaine - helinähtused - helirõhk - helisagedus - helispekter - helitugevus - helivaljus - helivõimsus - hetkkiirus - Higgsi boson - hiiglaslik magnettakistus - hologramm - homogeenne elektriväli - Hooke'i seadus - huumlahendus - Huygensi printsiip - hõõrdeelekter - hõõrdejõud - hõõrdumine - hüdrauliline takistus - hüdrodünaamika - hüdrostaatika - hüdrostaatika põhivõrrand - hüdrostaatiline rõhk - hügroskoopsus - hüperonid - hüvetegur

I[muuda | muuda lähteteksti]

ideaalne gaas - ideaalne vedelik - ideaalse gaasi olekuvõrrand - igiliikur - impulsi jäävuse seadus - impulss - impulsimoment - impulsimomendi jäävuse seadus - induktiivsus - induktsioonivool - induktiivtakistus - inertsijõud - inertsimoment - infraheli - infrapunane spektroskoopia - intensiivsus - interferents - ionisatsioon - ionisatsioonienergia - ioniseeriv kiirgus - ioon - isevõnkumine - isobaar - isohoor - isohooriline protsess - isoleeritud süsteem - isoosmootsed lahusedisoterm - isotermiline protsess - isotroopia

J[muuda | muuda lähteteksti]

joonkiirus - Joule'i-Lenzi seadus - Joule'i-Thomsoni efekt - juhtivus - jõu projektsioon teljel - jõud - jõumoment - jõusüsteem - jäik keha - jäikus - järjenumber

K[muuda | muuda lähteteksti]

kaal - kaaon - kaarlahendus - kaasmass - kahedimensionaalne tuumamagnetresonantsspektroskoopia - kaja - kaksikmurdumine - kaksikpendel - kaksikute paradoks - kalorimeetria - kandesirged - katioon - kavitatsioon - keelutsoon - keemiline energia - keemiline füüsika - keemine - keemistemperatuur - keha - keha tasakaal - kehade süsteem - kehade süsteemi sisejõud - Kelvini skaala - keravälk - keskmine kiirus - keskmine tihedus - kestus - kiirendi - kiirendus - kiirgus - kiirgusdoos - kiirus - kineetiline energia - kinemaatika - kinemaatiline viskoossus - klassikaline mehaanika - klassikalise elektromagnetismi kovariantne formuleering - koagulatsioonkoherentsed lained - kohesioon - kolmikpunkt - komplementaarsusprintsiip - kondensatsioon - kontaktpind - konvektsioon - koroonalahendus - kortsuton - kriitiline mass - kriitiline punkt - kristalliseerumine - kristallstruktuur - kromaatiline aberratsioon - kulgliikumine - kumerlääts - kvaasiosake - kvant - kvantarv - kvantarvuti - kvantenesetapp - kvantfüüsika - kvantgravitatsioon - kvantiseerimine - kvantmehaanika - kvantolek - kvantsurematus - kvantteleportatsioon - kvantväljateooria - kvargid - kõrgtemperatuuriline ülijuht - kõverjooneline liikumine - küllastunud auru rõhk - kütteväärtus

L[muuda | muuda lähteteksti]

laeng - Lagrange'i formalism - Lagrange'i funktsioon - laine - laine levimiskiirus - laine murdumine - laineperiood - lainepikkus - lainepind - lainete murdumisseadus - laminaarne voolamine - langemisnurk - Larmori sagedus - latentne soojus - leektemperatuur - Leideni purk - Lenzi reegel - lepton - liblikaefekt - lihtheli - lihtne harmooniline liikumine - lihtside - lihtvõnkumine - liikumine - liikumishulk - liikumishõõrdumine - liikumisvõrrand - liitheli - liitosake - liugehõõrdejõud - liugehõõrdetegur - liughõõrdumine - Lorentzi jõud - Lorentzi teisendused - luminestsents - luminofoor - luup - läbilöögitugevus - läbilöök - läbipaistvus - läbipaistvustegur - lööklaine

M[muuda | muuda lähteteksti]

magneetumine - magneetumus - magnetiline domeen - magnetiline hüsterees - magnetiline induktsioon - magnetiline konstant - magnetiline läbitavus - magnetiline moment - magnetiline vastuvõtlikkus - magnetilise induktsiooni joon - magnetiline monopoolus - magnetiline ümberühendumine - magnetism - magnetmonopool - magnetohüdrodünaamika - magnetostaatika - magnettakistus - magnetvoog - magnetväli - magnetvälja tugevus - magnon - mahtuvustakistus - makrokeha - mass - massikese - massispektromeetria - matemaatiline pendel - Maxwelli võrrandid - mehaanika - mehaaniline energia - mehaanilise energia jäävuse seadus - Meissneri efekt - metroloogia - Michelsoni-Morley eksperiment - Mie hajumine - mikrokanooniline ansambel - mikrokeha - mikrolained - mitteühtlane liikumine - MKSA-süsteem - molekulaardünaamika - molekulaarkineetiline teooria - molekulaarorbitaal - molekulide kontsentratsioon - monokromaatiline laine - monokromaatilisus - Mpemba efekt - mull - mullikamber - multifüüsika - multiversum - murdumisnäitaja - musta keha kiirgus - muusikaakustika - muutumatu voolamine - muutuv voolamine - mõju - mõõt (mõõtevahend) - mõõtevahend - mõõtmine - mõõtmistulemus - märgamine - märgpiire - märgumine - müoonium - müra - müüon

N[muuda | muuda lähteteksti]

neutriino - neutronkiirgus - Newtoni seadused - Newtoni kolmas seadus - Newtoni rõngad - Newtoni teine seadus - nihe - nihkevool - Noetheri teoreem - normaalrõhk - normaaltingimused - nukleonid - nukleosüntees - nukliid - nurkkiirendus - nurkkiirus - nutatsioon - nõguslääts - nõrk vastastikmõju - näivtakistus

O[muuda | muuda lähteteksti]

Ohmi seadus - oktaav - olekuvõrrand - omavõnkumine - opalestsents - optikanähtused - optiline aktiivsus - orbiidi ekstsentrilisus - orbitaal - Ørstedi katse - osaheli - osake - osakestefüüsika - osarõhk - osmoos

P[muuda | muuda lähteteksti]

parallaks - parameetriline võnkumine - Pascali seadus - Pauli keeluprintsiip - Pauli maatriksid - peegeldumine - peegeldustegur - Peltier' efekt - periood - pidev spekter - piesoelekter - piesoresistiivne efekt - piion - piirpind - pikilaine - pindaktiivne aine - pindala - pindpinevus - pindpinevusjõud - pinge (elekter) - pinge (tugevusõpetus) - pingelang - pinnaefekt - pinnalained - pinnanähtused - Plancki kiirgusseadus - Plancki konstant - Plancki valem - plasma - plasmasagedus - plastne deformatsioon - plastsus - polarisatsioon - poolestusaeg - poolklassikalised kvantteooriad - poolvaba elektron - positroonium - potentsiaalne energia - potentsiaalne voolamine - primaarvalgusallikas - proportsionaalsuspiir - pulseerimine - punanihe - punapiir - punktkoormus - punktlaeng - punktmass - purunemine - põhiolek - põhivõnkesagedus - põhivõnkumine - põimumine - põlemissoojus - põrkeionisatsioon - pöördenurk - pöördhõive - pööriselektriväli - pöörisvool - pöörlemine - pöörlemissagedus - pöörlemistelg - püroelekter - püroelektrik - püroelektriline efekt - püsimagnet

R[muuda | muuda lähteteksti]

raadiolained - radioaktiivne isotoop - radioaktiivne kiirgus - radioaktiivse lagunemise seadus - radioaktiivsus - rahvusvaheline temperatuuriskaala - Ramani hajumine - Rankine'i skaala - raskusjõud - raskuskese - Rayleigh' hajumine - reaalne gaas - reaktiivtakistus - Réaumuri skaala - reflektor - refraktomeetria - refraktor - refraktsioon - relatiivsusteooria - relatiivne skaala - reoloogia - resonants - resultantjõud - reverberatsioon - reverberatsiooniaeg - Reynoldsi arv - ringliikumine - ringsagedus - ristlaine - ruum - rõhk - rõhumisjõud - röntgen - röntgenikiirgus

S[muuda | muuda lähteteksti]

Sagedus - Samarõhupind - Schrödingeri kass - Schrödingeri võrrand - Seebecki efekt - Seisuhõõrdejõud - Seisuhõõrdumine - Seisulaine - Sekundaarvalgusallikas - SelitamineSeoseenergia - Sfääriline liikumine - Side (teoreetiline mehaanika) - Sideme reaktsioon - Singulaarsus - Sininihe - Siseenergia - Sisefotoefekt - Sisehõõrdumine - Sisejõud - Sisetakistus - Skalaarne suurus - s-kvark - Solaarkonstant - Sonogramm - Soojus - Soojusefekt - Soojushulk - Soojusjuhtivus - Soojusjuhtivustegur - Soojuskiirgus - Soojusliikumine - Soojusmahtuvus - Soojusmasin - Soojuspaisumine - Soojussurm - Soojusvahetus - Soojusvoog - Sorptsioon - Spekter - Spektromeeter - Spektroskoopia - Spinn - Spontaanne lõhustumine - Staatika - Staatiline elekter - Stabiilne isotoop - Standardmudel - Stefani-Boltzmanni konstant - Stefani-Boltzmanni seadus - String - Stringiteooria - Suhteline dielektriline läbitavus - Sulamine - Sulamistemperatuur - Sulamissoojus - Suletud süsteem - Sundvõnkumine - Superpositsiooniprintsiip - Survevool - Suurendus - Sõltumatu gaaslahendus - Sõltuv gaaslahendus - Sädelahendus

Z[muuda | muuda lähteteksti]

Zeemani efekt

T[muuda | muuda lähteteksti]

tahhüon - tahkisefüüsika - tahkumine - takistuse temperatuuritegur - tasakaaluolek - tasakaalus vedelik - tasapinnaline koonduv jõusüsteem - taustkeha - taustsüsteem - teepikkus - teleparalleelne gravitatsiooniteooria - telgjõud - temperatuur - teoreetiline füüsika - termiline energia - - termodünaamika - termodünaamika esimene seadus - termodünaamika kolmas seadus - termodünaamika teine seadus - termodünaamiline protsess - termodünaamiline süsteem - termoelektrilised nähtused - termoemissioon - termoionisatsioon - termotuumareaktsioon - Thomsoni valem - tihedusfunktsionaali teooria - tiirlemine - tilgaton - tilk - t-kvark - triiton - tsentraalpõrge - tsentrifugaaljõud - Tšerenkovi kiirgus - tugev vastastikmõju - tunneliefekt - turbulents - tuumajõud - tuumalõhustumine - tuumamagnetresonantsspektroskoopia - tuumareaktsioon - tuumasüntees - tuumaühinemine - täispööre - tämber - töö

U[muuda | muuda lähteteksti]

ujuvus - u-kvark - ultraheli - ultraviolettkiirgus - universaalne gaasikonstant

V[muuda | muuda lähteteksti]

vaakum - vaakumi polarisatsioon - vaakumultraviolettkiirgus - vaba elektron - vaba keha - vaba langemine - vabapind - vabavool - vabavõnkumine - vaheosakesed - valgus - valgusallikas - valguse kiirus - valguse kiirus vaakumis - valguse murdumine - valguse murdumise seadus - valguse neeldumine - valgusfilter - valgushulk - valguskiir - valgussäritus - valgustustihedus - valgusviljakus - Van der Waalsi jõud - Van 't Hoffi seadus - vardas mõjuv jõud - vastastikune induktsioon - vedelik - vedelike füüsikalised omadused - veepotentsiaal - veerehõõrdejõud - veerehõõrdumine - vektoriaalne suurus - vibratsioon - vikerkaar - viskoossus - voolavus - voolujoon - vooluristlõige - voolutihedus - väli - välishõõrdumine - välisjõud - väljatugevus - värviesitus - värviesitusindeks - värvilaeng - värvitemperatuur - värvsus - võnge - võnkeperiood - võnkering - võnkesagedus - võnkesüsteem - võnkumine - võnkumise algfaas

W[muuda | muuda lähteteksti]

W-boson - White'i küvett - Wieni nihkekonstant - Wieni nihkeseadus

Õ[muuda | muuda lähteteksti]

õhukese kile interferents - õhurõhk

Ü[muuda | muuda lähteteksti]

üheaegsus - ühel sirgel mõjuvate jõudude süsteem - ühendatud anumad - ühendmudel - ühtlane ringjooneline liikumine - ühtlane sirgjooneline liikumine - ühtlaselt kiirenev sirgjooneline liikumine - ühtlaselt muutuv liikumine - üldrelatiivsusteooria - ülekandenähtused - ülekriitiline fluidum - ülemheli - üleslükkejõud - ülevool - ülijuhtivus - ülilühike impulss - ülivoolavus

X[muuda | muuda lähteteksti]

X-bosonid

Y[muuda | muuda lähteteksti]

Youngi eksperiment

Loendid[muuda | muuda lähteteksti]