Füüsika mõisteid

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Siin on loetletud füüsikaga seotud üldmõisteid, välja arvatud mõõtühikud, mis on loetletud mõõtühikute loendis.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y#[muuda | muuda lähteteksti]

A[muuda | muuda lähteteksti]

B[muuda | muuda lähteteksti]

C[muuda | muuda lähteteksti]

Charles'i seadus - Celsiuse skaala - CGS-süsteem - c-kvark - Clapeyroni-Clausiuse võrrand - Clapeyroni-Mendelejevi võrrand - Comptoni efekt - Comptoni hajumine - Coulombi seadus - Coriolisi efekt - Coriolisi teoreem - Cottoni-Moutoni efekt - Curie konstant - Curie punkt

D[muuda | muuda lähteteksti]

- dielektriline polarisatsioon - dielektriline vastuvõtlikkus - difraktsioon - difraktsioonivõre - difusioon - dimensionaalanalüüs - dimensioon - dimensioonita suurus - Diraci võrrand - direktsioonijõud - dispergent - dispersioon - d-kvark - Doppleri efekt - dünaamikaulatus - dünaamiline viskoossus

E[muuda | muuda lähteteksti]

E=mc² - eeter - Einsteini väljavõrrandid - Einsteini väljavõrrandite lahendid - eksiton - eksperimentaalfüüsika - ekvipotentsiaalpind - elastne deformatsioon - elastne keha - elastne keskkond - elastsus - elastsusjõud - elastsuslaine - elastsusteooria - elekter - elektrijuht - elektrijuhtivus - elektrilaeng - elektrilaengu jäävuse seadus - elektriline dipoolmoment - elektriline kaksikkiht - elektriline konstant - elektriliselt isoleeritud süsteem - elektritakistus - elektrivoo tihedus - elektrivoog - elektrivool - elektrivoolu tugevus - elektrivoolu töö - elektriväli - elektrivälja jõujoon - elektrivälja potentsiaal - elektrivälja tugevus - elektrivälja tugevuse voog - elektroakustika - elektrodünaamika - elektrodünaamiline vastastikmõju - elektroforees - elektrofüüsika - elektrokeemiline impedantsspektroskoopia - elektroluminestsents - elektromagnetiline induktsioon - elektromagnetiline inerts - elektromagnetiline kiirgus - elektromagnetlaine - elektromagnetväli - elektromagnetvälja tensor - elektromotoorjõud - elektron - elektronhaare - elektronkate - elektronkimp - elektronkonfiguratsioon - elektronteooria - elektronvalem - elektronvolt - elektroodipotentsiaal - elektrooptika - elektroosmoos - elektrostaatika - elektrostaatiline generaator - elektrostaatiline induktsioon - elektrostaatiline vastastikmõju - elektrostaatiline väli - elektrostriktsioon - elementaarlaeng - elementaarosakeste füüsika - energia - energiabilanss - energia jäävuse seadus - energia miinimumi printsiip - eneseinduktsioon - entalpia - entroopia - epüür -

F[muuda | muuda lähteteksti]

faas (võnkumisel) - faas (füüsikaline keemia) - faasidiagramm - faasisiire - Fahrenheiti skaala - Faraday efekt - Faraday seadus - Fermat' printsiip - Fermi-Diraci statistika - fermionid - ferrimagnetism - ferromagnetism - ferrovedelik - Feynmani diagramm - Ficki difusiooniseadused - flotatsioonfluorestsents - fluorestsentsspektroskoopia - fookuskaugus - foon - foonon - footon - formant - fosforestsents - fotoefekt - fotoionisatsioon - fotoluminestsents - Foucault' pendel - Froude'i arv - fundamentaalosake - füüsika - füüsikakonstant - füüsikaline pendel - füüsikaline suurus - füüsikaline süsteem - füüsikalised omadused - füüsikaseadus

G[muuda | muuda lähteteksti]

geomeetriline optika - Goldstone'i bosonid - gradient - gravitatsioon - gravitatsioonijõud - gravitatsioonikonstant - gravitatsioonilained - gravitatsioonilääts - gravitatsiooniline punanihe - gravitatsiooniseadus - gravitatsiooniväli - graviton

H[muuda | muuda lähteteksti]

I[muuda | muuda lähteteksti]

ideaalne gaas - ideaalne vedelik - ideaalse gaasi olekuvõrrand - igiliikur - impulsi jäävuse seadus - impulss - impulsimoment - impulsimomendi jäävuse seadus - induktiivsus - induktsioonivool - induktiivtakistus - inertsijõud - inertsimoment - infraheli - infrapunane spektroskoopia - intensiivsus - interferents - intervall - ionisatsioon - ionisatsioonienergia - ioniseeriv kiirgus - ioon - isevõnkumine - isobaar - isohoor - isohooriline protsess - isoleeritud süsteem - isoosmootsed lahusedisoterm - isotermiline protsess - isotroopia

J[muuda | muuda lähteteksti]

joonkiirus - Josephsoni efekt - Joule'i-Lenzi seadus - Joule'i-Thomsoni efekt - juhtivus - jõu projektsioon teljel - jõud - jõumoment - jõusüsteem - jäik keha - jäikus - järjenumber

K[muuda | muuda lähteteksti]

- kiirus - kineetiline energia - kinemaatika - kinemaatiline viskoossus - klassikaline mehaanika - klassikaline väljateooria - klassikalise elektromagnetismi kovariantne formuleering - koagulatsioonkoherentsed lained - kohesioon - kolme keha probleem - kolmikpunkt - komplementaarsusprintsiip - kondensatsioon - kontaktpind - konvektsioon - koroonalahendus - kortsuton - kriitiline mass - kriitiline punkt - kristalliseerumine - kristallstruktuur - kromaatiline aberratsioon - kulgliikumine - kumerlääts - Kundti toru - kvaasiosake - kvant - kvantarv - kvantarvuti - kvantelektrodünaamika - kvantenesetapp - kvantfüüsika - kvantgravitatsioon - kvantiseerimine - kvantmehaanika - kvantolek - kvantoptika - kvantsurematus - kvantteleportatsioon - kvantvedelik - kvantväljateooria - kvargid - kõrgtemperatuuriline ülijuht - kõverjooneline liikumine - küllastunud auru rõhk - kütteväärtus

L[muuda | muuda lähteteksti]

laeng - Lagrange'i formalism - Lagrange'i funktsioon - Lagrange'i mehaanika - laine - laine levimiskiirus - laine murdumine - lainearv - lainekuju - laineperiood - lainepikkus - lainepind - lainete murdumisseadus - Lamberti pind - Lambi lained - laminaarne voolamine - langemisnurk - Larmori sagedus - latentne soojus - leektemperatuur - Leideni purk - Lennard-Jonesi potentsiaal - Lenzi reegel - lepton - liblikaefekt - lihtheli - lihtharmooniline ostsillaator - lihtharmooniline võnkumine - lihtside - lihtvõnkumine - liikumine - liikumishulk - liikumisvõrrand - liitheli - liitosake - liughõõrdejõud - liughõõrdetegur - liughõõre - Lorentzi jõud - Lorentzi teisendused - luminestsents - luminofoor - luup - läbilöögitugevus - läbilöök - läbipaistvus - läbipaistvustegur - lööklaine

M[muuda | muuda lähteteksti]

maailmajoon - magneetumine - magneetumus - magnetiline domeen - magnetiline hüsterees - magnetiline induktsioon - magnetiline konstant - magnetiline läbitavus - magnetiline moment - magnetiline vastuvõtlikkus - magnetilise induktsiooni joon - magnetiline monopoolus - magnetiline ümberühendumine - magnetism - magnetmonopool - magnetohüdrodünaamika - magnetostaatika - magnetpoolus - magnettakistus - magnetvoog - magnetväli - magnetvälja tugevus - magnon - mahtuvustakistus - makrokeha - mass - massikese - massispektromeetria - matemaatiline pendel - Maxwelli deemon - Maxwelli võrrandid - mehaanika - mehaaniline energia - mehaanilise energia jäävuse seadus - mehaaniline näivtakistus - Meissneri efekt - metroloogia - Michelsoni-Morley eksperiment - Mie hajumine - mikrokanooniline ansambel - mikrokeha - mikrolained - mitteühtlane liikumine - MKSA-süsteem - molekulaardünaamika - molekulaarkineetiline teooria - molekulaarorbitaal - molekulide kontsentratsioon - monokromaatiline laine - monokromaatilisus - Mpemba efekt - M-teooria - mull - mullikamber - multifüüsika - multiversum - murdumisnäitaja - musta keha kiirgus- muusikaakustika- muutumatu voolamine - muutuv voolamine - mõju - mõõt (mõõtevahend) - mõõtevahend - mõõtmine - mõõtmistulemus - märgamine - märgpiire - märgumine - määramatuse printsiip - müoonium - müra - müüon

N[muuda | muuda lähteteksti]

O[muuda | muuda lähteteksti]

Ohmi seadus - oktaav - olekuvõrrand - omavõnkumine - opalestsents - optikanähtused - optiline aktiivsus - orbiidi ekstsentrilisus - orbitaal - Ørstedi katse - osaheli - osake - osakestefüüsika - osarõhk - osmoos

P[muuda | muuda lähteteksti]

parallaks - parameetriline võnkumine - Pascali seadus - Pauli keeluprintsiip - Pauli maatriksid - peegeldumine - peegeldustegur -peenstruktuuri konstant - Peltier' efekt - periood - pidev spekter - piesoelekter - piesoresistiivne efekt - piion - piirpind - pikilaine - pindaktiivne aine - pindala - pindpinevus - pindpinevusjõud - pindpinevustegur - pinge (elekter) - pinge (tugevusõpetus) - pingelang - pinnaefekt - pinnalained - pinnanähtused - Plancki aeg- Plancki kiirgusseadus- Plancki konstant - Plancki pikkus - Plancki valem - plasma - plasmasagedus - plastne deformatsioon - plastsus - polarisatsioon - poolestusaeg - poolklassikalised kvantteooriad - poolvaba elektron - positroonium - potentsiaalne energia - potentsiaalne voolamine - primaarvalgusallikas - proportsionaalsuspiir - pulseerimine - punanihe - punapiir - punktkoormus - punktlaeng - punktmass - purunemine - põhiolek - põhivõnkesagedus - põhivõnkumine - põimumine - põlemissoojus - põrkeionisatsioon - pöördenurk - pöördhõive - pööriselektriväli - pöörisvool - pöörlemine - pöörlemissagedus - pöörlemistelg - püroelekter - püroelektrik - püroelektriline efekt - püsimagnet

R[muuda | muuda lähteteksti]

- reoloogia - resonants - resultantjõud - reverberatsioon - reverberatsiooniaeg - Reynoldsi arv - Richardsoni arv - ringliikumine - ringsagedus - ristlaine - Rubensi toru - ruum - ruumpaisumismoodul - rõhk - rõhumisjõud - röntgen - röntgenikiirgus - Rydbergi konstant

S[muuda | muuda lähteteksti]

Sagedus - Samarõhupind - Schrödingeri kass - Schrödingeri võrrand - Schwarzschildi meetrika - Schwarzschildi raadius - Seebecki efekt - Seisuhõõrdejõud - Seisuhõõrdumine - Seisulaine - Sekundaarvalgusallikas - SelitamineSeoseenergia - Sfääriline liikumine - Side (teoreetiline mehaanika) - Sidemereaktsioon - Singulaarsus - Sininihe - Siseenergia - Sisefotoefekt - Sisehõõrdumine - Sisejõud - Sisetakistus - Skalaarne suurus - s-kvark - Solaarkonstant - Sonogramm - Soojus - Soojusefekt - Soojushulk - Soojusjuhtivus - Soojusjuhtivuse võrrand - Soojusjuhtivustegur - Soojuskiirgus - Soojusliikumine - Soojusmahtuvus - Soojusmasin - Soojuspaisumine - Soojussurm - Soojusvahetus - Soojusvoog - Sorptsioon - Spekter - Spektromeeter - Spektroskoopia - Spinn - Spontaanne lõhustumine - Staatika - Staatiline elekter - Stabiilne isotoop - Standardmudel - Stefani-Boltzmanni konstant - Stefani-Boltzmanni seadus - Stoletovi seadus - - String - Stringiteooria - Stringiteooria maastik - Suhteline dielektriline läbitavus - Sulamine - Sulamistemperatuur - Sulamissoojus - Suletud süsteem - Sundvõnkumine - Supergravitatsioon - Supermatemaatika - Superpositsiooniprintsiip - Superruum -Superstringiteooria - Survevool - Suur ühendteooria - Suurendus - Sõltumatu gaaslahendus - Sõltuv gaaslahendus - Sädelahendus

Z[muuda | muuda lähteteksti]

Zeemani efekt

T[muuda | muuda lähteteksti]

U[muuda | muuda lähteteksti]

ujumine - ujuvus - u-kvark - ultraheli - ultraviolettkiirgus - universaalne gaasikonstant

V[muuda | muuda lähteteksti]

W[muuda | muuda lähteteksti]

Õ[muuda | muuda lähteteksti]

õhukese kile interferents - õhurõhk

Ü[muuda | muuda lähteteksti]

X[muuda | muuda lähteteksti]

Y[muuda | muuda lähteteksti]

Loendid[muuda | muuda lähteteksti]