Mine sisu juurde

Feynmani diagramm

Allikas: Vikipeedia
  Selles Feynmani diagrammis annihileeruvad elektron ja positron, tekitades virtuaalse footoni, mis laguneb kvargi-antikvargi paariks, kusjuures antikvark kiirgab gluuoni. Fermionide liikumine kujutatakse Feynmani diagrammil sirge joonega, bosonid on tähistatud lainelise või spiraalse joonega. Antiaine osakest tähistaval joonel olev nool osutab ajajoonega vastassuunda. Ajajoon, aja kulgemine on antud joonisel kujutatud suunaga vasakult paremale (nool ja tähis "t" (time ingl. k. joonise alaosas).

Feynmani diagramm (USA füüsiku Richard Feynmani järgi) on intuitiivne graafiline meetod kvant- või statistilises väljateoorias, mille abil väljendatakse erinevate protsesside tõenäosusamplituude või korrelatsioone. Feynmani diagrammid on üks kesksetest vahenditest häiritusteoorias.

Feynmani diagrammid koosnevad tüüpiliselt järgmistest komponentidest:

  1. verteksid ehk sõlmed, kus kohtuvad kolm või enam erinevat joont,
  2. sisse ja välja suunduvad osakesed (protsessid), on jooned, mille ainult üks ots lõpeb sõlmes,
  3. propagaatorid on jooned, mille mõlemad otsad lõpevad sõlmedes.

Komponente (sõlmi, propagaatoreid ja sisenevaid või väljuvaid osakesi) võib olla erinevat tüüpi, kusjuures igale tüübile seatakse Feynmani reeglite abil vastavusse matemaatiline avaldis, mille abil saab välja arvutada diagrammile vastava tõenäosusamplituudi.