Elastsusjõud

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Elastsusjõud on keha kuju ja mõõtmete muutmisel ehk deformeerimisel tekkiv jõud, mis on vastassuunaline ning suuruselt võrdne jõuga, mis keha antud hetkel deformeerib.

Esimeses lähenduses kirjeldab elastsusjõudu Hooke'i seadus:

kus k on deformeeritud keha jäikus ja Δx on keha lineaarmõõtme muut (võrreldes tasakaaluasendiga).