Elastsusjõud

Allikas: Vikipeedia

Elastsusjõud on keha kuju ja mõõtmete muutmisel ehk deformeerimisel tekkiv jõud, mis on vastassuunaline ning suuruselt võrdne jõuga, mis keha antud hetkel deformeerib.

Esimeses lähenduses kirjeldab elastsusjõudu Hooke'i seadus:

kus on deformeeritud keha jäikus ja on keha lineaarmõõtme muut (võrreldes tasakaaluolekuga).