Mõõtevahend

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Mõõtevahend on kindlate metroloogiliste omadustega tehniline vahend, mida kasutatakse mõõtmiseks kas ainsa vahendina või koos lisaseadmetega. Kindla mõõteülesande jaoks koostatud mõõtevahendi(te) ja lisaseadmete komplekt moodustab mõõtesüsteemi.

Peamised mõõtevahendid on

Suure rühma moodustavad elektriliste suuruste mõõtmise vahendid. Nende suure alarühma moodustavad elektroonilised mõõtevahendid, mille toimimine põhineb elektroonsete komponentide või elektroonika füüsikaliste põhimõtete kasutamisel. Kuid elektroonsed mõõtevahendid leiavad kasutamist ka mitteelektriliste suuruste mõõtmise juures. Selliste suuruste näideteks on magnetilised suurused, temperatuur, aeg, keemiline kontsentratsioon jpm.

Mõõtevahendite vajalik mõõtetäpsus tagatakse nende kalibreerimise (taatlemise) teel mõõdetava suuruse etalonide ja kalibraatorite abil.

Mõõtevahenditega seotud toiminguid metroloogiliste omaduste tagamiseks[muuda | muuda lähteteksti]

  • Taatlemine on protseduur, mille käigus pädev taatluslabor või teavitatud asutus kontrollib mõõtevahendi vastavust kehtestatud nõuetele ja märgistab nõuetele vastava mõõtevahendi taatlusmärgisega;
  • kalibreerimine (ehk kaliibrimine) on menetlus, mis fikseeritud tingimustel määrab kindlaks seose mõõtevahendiga saadud väärtuse ja etaloni abil realiseeritud füüsikalise suuruse vastava väärtuse vahel;
  • justeerimine on tegevus, mille eesmärk on viia mõõtevahend kasutamiseks sobivasse töörežiimi tehnilise sekkumise teel; tulemusena muutuvad mõõtevahendi tehnilised näitajad (erinevus kalibreerimisest seisneb selles, et siin toimub tehniline sekkumine, kalibreerimisel seda ei toimu).

Elektroonilised mõõtevahendid[muuda | muuda lähteteksti]

Mõõtevahendeid, milles kasutatakse elektroonseid osi või elektroonikale kui füüsika elektronfüüsikat käsitlevale osale iseloomulikke meetodeid, nimetatakse elektroonseteks mõõtevahenditeks.

Enamik tänapäeva elektriliste suuruste mõõtmise vahendeid on oma toimimise põhimõtte poolest elektroonilised. Tüüpilisteks seda liiki mõõteseadmeteks on elektriliste suuruste mõõtmiseks kasutatavad mõõteriistad, näiteks multimeetrid. Elektroonsed on aga suur osa mitteelektriliste suuruste mõõtmise vahendeid, mille näitena võib nimetada elektroonilisi termomeetreid.

Elektroonilised mõõtevahendid on näiteks järgmised:

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Allikad[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]