MKSA-süsteem

Allikas: Vikipeedia

MKSA-süsteem on mõõtühikute süsteem, mille põhiühikud on pikkusühik meeter, massiühik kilogramm, ajaühik sekund ja elektrivoolu ühik amper.

Itaalia teadlane Giovanni Giorgi lõi 1902. aastal CGS-süsteemi füüsikalistel alustel mõõtühikute süsteemi põhiühikutega meeter, kilogramm ja sekund. Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon võttis selle MKS-süsteemina vastu 1935. aastal. Kui 1946. a täiendati süsteemi elektriliste suuruste põhiühikuga amper, saadigi MKSA-süsteem.

MKSA-süsteemi edasiarendusena loodi rahvusvaheline ühikusüsteem SI.