Mine sisu juurde

Aatomvõre

Allikas: Vikipeedia
Teemandi kristallvõre

Aatomvõre on üks kristallivõre põhitüüpe, kus kristallivõre sõlmedes asuvad aatomid, mis on omavahel seotud kovalentse sidemega. Ühe aatomi naabrite arvu 8-N (koordinatsiooniarv, kus N vastab aine rühmanumbrile Mendelejevi tabelis) määrab ära antud keemilise elemendi maksimaalne valents.[1] Aatomvõre võib esineda nii lihtainetes kui ka liitainetes.

Tänu tugevale kovalentsele sidemele on aatomvõrega ainetel kõrge sulamistemperatuur, suur kõvadus ja väga väike lahustuvus ja lenduvus. Kuna sellistel kristallidel on kõik valentsnivood täidetud, siis ei juhi nad elektrit (on isolaatorid)[1].

Aatomvõrega ained on näiteks teemant, grafiit, räni, tsinkoksiid, ränikarbiid ja magneesiumsulfiid.

Kui võre sõlmpunktides asuvad aatomite asemel ioonid, siis on tegemist ioonvõrega. Ioone hoiavad koos kovalentsete sidemete asemel elektrostaatilised vastastikmõjud.

  1. 1,0 1,1 U. Palm, V. Past 1974 "Füüsikaline keemia" Valgus Tallinn lk 97–98