Erisoojus

Allikas: Vikipeedia

Erisoojus (ka erisoojusmahtuvus) on füüsikas soojushulk, mis on vajalik ühikulise massiga ainekoguse temperatuuri tõstmiseks 1 kraadi võrra. SI-süsteemi mõõtühik on J·kg−1·K−1. Enimlevinud tähis on c.

Nii koolifüüsikas kui ka mujal kasutatakse erisoojust tüüpiliselt mitmesuguste soojusbilansi ülesannete lahendamisel. Kui näiteks anumasse massiga m_1, temperatuuriga t_1 ja erisoojusega c_1 valada veekogus massiga m_2, temperatuuriga t_2 ja erisoojusega c_2, siis süsteemi temperatuur peale tasakaalu saavutamist avaldub (võimalikke soojuskadusid arvestamata)

t=\frac{m_1c_1t_1+m_2c_2t_2}{m_1c_1+m_2c_2}.

Erisoojusega sarnane, kuid sellest veidi üldisem mõiste on soojusmahtuvus.