Elektrivälja potentsiaal

Allikas: Vikipeedia

Elektrivälja potentsiaal ehk elektriline potentsiaal ehk elektrostaatiline potentsiaal on füüsikaline suurus, mis võrdub mingisse elektrostaatilise välja punkti asetatud elektrilaengu potentsiaalse energia ja laengu suuruse suhtega. Kui tähistame potentsiaali tähega φ, siis

\varphi = \frac{W_\text{p}}{q},

kus Wp on laengu potentsiaalne energia ja q on laengu suurus.

Potentsiaal on skalaarne suurus. Kui kahe laengu tekitatud elektriväljade potentsiaalid on vastavalt \varphi _1 ja \varphi _2, siis nende väljade kogupotentsiaal \varphi =\varphi _1 +\varphi _2.