Bohri raadius

Allikas: Vikipeedia

Bohri raadius (tähis ) on füüsikakonstant, mis on võrdne vesiniku aatomi tuuma ja põhiolekus elektroni vahelise kaugusega, seega selle elektroni ringorbiidi raadiusega (Bohri aatomimudeli raames).

Bohri raadius arvutatakse järgmise valemi järgi:

kus

Bohri raadius on kirjeldatav ka valemiga

kus

  • elektroni Comptoni lainepikkus ,
  • peenstruktuurikonstant

Arvutuse aluseks olevate füüsikakonstantide praeguse mõõtmistäpsuse juures saadakse Bohri raadiuse väärtuseks

kus sulgudes olevad numbrid näitavad CODATA hinnangulist standardhälvet 0,000 000 000 080 10−10 m.

Aatomifüüsikas kasutatakse seda raadiuse väärtust sageli pikkusühikuna, ümardatult 52,9 pm või pool ongströmit.