Beetalagunemine

Allikas: Vikipeedia
(Ümber suunatud leheküljelt Elektronhaare)
Jump to navigation Jump to search

Beetalagunemine on protsess, mille käigus neutron muutub prootoniks või prooton neutroniks, kiirates beetaosakese (β) ning elektronneutriino (νe). Beetalagunemine võib toimuda nii aatomituuma sees kui ka vaba elementaarosakesega.

Beetalagunemise tagajärjel tekib beetakiirgus', mis koosneb beetaosakestest (elektronidest või positronidest). Sõltuvalt laguneva tuuma energiast on beetakiirguse energia väga erinev. Eriti tugeva beetakiirguse puhul võib beetaosakeste kiirus läheneda valguse kiirusele.

Teatakse kolme liiki beetalagunemist: β+-lagunemine, β--lagunemine ja elektronhaare[1]. Beetalagunemine on üks nõrga vastastikmõju ilmingutest.

β-lagunemine[muuda | muuda lähteteksti]

β-lagunemine toimub juhul, kui neutron (n0) muutub prootoniks (p+), kiirates elektroni (e) ja antielektronneutriino (). Näiteks vaba neutron muutub alati prootoniks, sest ta on prootonist raskem. Tuumas toimub β-lagunemine ainult siis, kui seal on rohkem neutroneid, kui stabiilse (energeetiliselt kõige madalamal tasemel asuva) tuuma jaoks vaja. Lagunemise tulemusena suureneb tuuma aatomnumber ühe võrra, kuid massiarv jääb samaks. β-lagunemise valem on:

n0 → p+ + e +

Võrrandi vasakul ja paremal poole suhtes peavad kehtima järgmised kvantarvude jäävused:

  • Barüonlaeng on jääv (neutron B = 1 → prooton B = 1)
  • Leptonlaeng on jääv (neutron Le = 0 → elektron Le = 1 ja antielektronneutriino () Le = -1
  • Elektrilaeng on jääv (neutron Q = 0 → prooton Q = 1 ja elektron Q = –1)

Lagunemisprotsessis on jääv ka energia. Elektron ja antielektronneutriino kannavad ära üleliigse energia, mis tekkis neutroni massi vähenemise tulemusena.

Elementaarosakeste tasemel toimub β lagunemine läbi W-bosoni. Neutroni üks d-kvark kiirgab virtuaalse W-bosoni (W-) muutudes u-kvargiks. Kiiratud W-boson laguneb aga elektroniks ja antielektronneutriinoks.

β+-lagunemine[muuda | muuda lähteteksti]

β+ lagunemine toimub siis kui prooton (p+) muutub neutroniks (n0), kiirates positroni (e+) ja elektronneutriino (ν). β+ lagunemine vajab lisaenergiat ning seetõttu võib toimuda ainult tuuma sees kasutades ära tuuma seoseenergiat. β+ lagunemine toimub tuumades, milles on neutrone vähem kui stabiilse (energeetiliselt kõige madalamal tasemel asuva) tuuma jaoks vaja. Lagunemise tulemusena väheneb tuuma aatomnumber ühe võrra, kuid massiarv jääb samaks. β+ lagunemise valem on:

p+ → n0 + e+ + ν

Võrrandi vasakul ja paremal pool peavad kehtima järgmised kvantarvude jäävused:

  • Barüonlaeng on jääv (prooton B = 1 → neutron B = 1)
  • Leptonlaeng on jääv (prooton Le = 0 → positron Le = -1 ja elektronneutriino ν Le = 1
  • Elektrilaeng on jääv (prooton Q = 1 → positron Q = 1)

Lagunemisprotsessis on jääv ka energia. Prooton saab lagunemiseks vajaliku lisaenergia tuuma seoseenergiast.

Elementaarosakeste tasemel toimub β+ lagunemine läbi W-bosoni. Prootoni üks u-kvark kiirgab virtuaalse W-bosoni (W+) muutudes d-kvargiks. Kiiratud W-boson laguneb aga positroniks ja elektronneutriinoks.

Elektronhaare[muuda | muuda lähteteksti]

Elektronhaare on tuumareaktsioon, mille puhul prooton (p+) "haarab" (neelab) elektroni e, muutudes neutroniks (n0) ja kiirates elektronneutriino (ν). Endast raskemaks osakesest muutumiseks vajaliku lisaenergia saab prooton neelatud elektronilt.

p+ + e → n0 + ν

Kõikides olukordades, kus saab toimuda β+-lagunemine, saab toimuda ka elektronhaare. Kui aatomituuma ebastabiilse ja stabiilse seisundi vaheline energeetiline vahe on väiksem kui 2mec2 (kahe elektroni mass korda valguse kiiruse ruut), siis on elektronhaare aatomi ainus võimalus minna kõrgemalt energiatasemelt madalamale. Elektronhaarde puhul beetakiirgust ei teki.

Beetakiirgus[muuda | muuda lähteteksti]

Beetakiirgus koosneb beetaosakestest (suure energiaga elektronidest ja/või positronidest). Beetakiirgus on ioniseeriv radioaktiivne kiirgus, mille läbimisvõime on alfakiirgusest suurem, kuid gammakiirgusest oluliselt väiksem. Beetakiirguse peatamiseks piisab näiteks õhukesest metall-lehest.

Läbides ainet võivad beetaosakesed tekitada teisest radioaktiivset kiirgust kui kiiresti liikuv elektron "pidurdub" aatomi elektronkattes ilma neeldumata. Sellisel juhul antakse osa elektroni kineetilisest energiast üle teda pidurdanud aatomile (aatom ergastatakse). Aatom läheb ergastatud olekust tagasi oma põhiolekusse kiirates gammakvandi. Sellisel moel tekkinud gammakiirgus on beetakiirguse teisene kiirgus.

Kui beetakiirgus koosneb positronidest, siis need annihileeruvad kiiresti kohtudes elektroniga.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. TEA entsüklopeedia 4. köide, 2009. Lk 13