Füüsikaline süsteem

Allikas: Vikipeedia

Füüsikaline süsteem on füüsikaline objekt või nende objektide kogum, mida saab ümbritsevas aegruumis piiritleda ja määratleda. Niisuguse süsteemi tüüpilised näited on aatom, kristall, päikesesüsteem. Füüsikaline süsteem on määratud oma struktuuri ja süsteemisiseste toimimisviisidega. Süsteemi seosed füüsikalise keskkonnaga põhinevad fundamentaalsetel jõududel (gravitatsioon, elektromagnetiline vastastikmõju, nõrk ja tugev vastastikmõju) ja neist tulenevatel jõududel (elastsusjõud, hõõrdejõud jt).

Füüsikaline süsteem võib sisaldada kehi, ainet, välja või neid koos.

Füüsikaliste süsteemide näiteid: