Ülipeenstruktuur

Allikas: Vikipeedia
Vesiniku aatomi peenstruktuur ja ülipeenstruktuur

Ülipeenstruktuur on aatomite, molekulide ja ioonide energiatasemete (vastavalt nende spektrijoonte) struktuur, mis tekib tuuma magnetilise dipoolmomendi ja elektronide magnetvälja vastastikusel mõjul. Selle vastastikmõju energia sõltub tuuma spinnide ja elektronide spinnide võimalikust omavahelisest orientatsioonist.

Seesuguse vastastikmõjuga kaasneb energiatasemete lahknemine alamtasemeteks (ja spektrijoonte lõhenemine). Nii moodustubki energiatasemete (spektrijoonte) ülipeen struktuur.

Ülipeenstruktuuris on alamtasemete tihedus mitu suurusjärku suurem kui peenstruktuuris (vastavalt sellele, mitu korda tuuma mass on suurem elektroni massist).