Stefani-Boltzmanni konstant

Allikas: Vikipeedia

Stefani–Boltzmanni konstant (tähistus: σ) on võrdetegur Stefani-Boltzmanni seaduses: absoluutselt musta keha ühikuliselt pinnalt ajaühikus kiirguv energia on võrdeline musta keha absoluutse temperatuuri neljanda astmega.

Stefani-Bolzmanni konstandi väärtus SI-süsteemi ühikutes on

\sigma = 5.670 400(40) \times 10^{-8}\ \textrm{W}\,\textrm{m}^{-2}\,\textrm{K}^{-4}.

Stefani-Bolzmanni konstanti saab nii eksperimentaalselt mõõta kui ka teoreetiliselt tuletada (vt Stefani-Boltzmanni seadus). Selle saab avaldada järgmiste füüsikaliste konstantide kaudu:

\sigma = \frac{2\pi^5k_{\rm B}^4}{15h^3c^2} = \frac{\pi^2k_{\rm B}^4}{60\hbar^3c^2}, \,

kus:

k_B\! on Boltzmanni konstant;
h\! on Plancki konstant;
\hbar\! on taandatud Plancki konstant;
c\! on valguse kiirus vaakumis.