Elementaarlaeng

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Elementaarlaeng on prootoni (positiivne) või elektroni (negatiivne) elektrilaeng. Laengu märk on kokkuleppeline. Elementaarlaeng on universaalne füüsikaline konstant ja tema tähis on e.

C.

Iga keha elektrilaeng on elementaarlaengu täisarvkordne. Sellel reeglil on kaks erandit. Kvarkide elektrilaeng on e/3 täisarvkordne, aga kvargid moodustavad alati liitosakese, mille laeng on seesama elementaarlaeng 1 (prootonil) või 0 (neutronil). Elementaarlaengust väiksema laenguga osakesi, näiteks eraldiseisvaid kvarke laenguga 1/3 e, pole siiani praktikas üheski katses leitud. Samuti üksnes teoreetiliselt võib olla murdarvuline ka kvaasiosakeste elektrilaeng.

Teoreetiliselt tõestas elementaarlaengute olemasolu 1881. aastal saksa füüsik Hermann von Helmholtz. Esimesena sai katselised mõõtmistulemused ameerika füüsik Robert Andrews Millikan. Ta tõestas elementaarlaengu reaalse olemasolu aastatel 1909–1916.