Hooke'i seadus

Allikas: Vikipeedia

Hooke'i seaduse kohaselt on elastsusjõud F_e võrdeline keha pikkuse muutusega (pikenemisega):

F_e = -k \Delta l,

kus k on deformeeritud keha jäikus ja Δl on keha lineaarmõõtme muut (võrreldes tasakaaluasendiga). Miinusmärk Hooke'i seaduses kirjeldab asjaolu, et elastsusjõud on vastassuunaline deformeeriva jõuga.

Seaduse sõnastas Robert Hooke aastal 1676.