De Broglie lained

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Footonid käituvad osakestena. Louis de Broglie oletas, et ka osakestel (nagu elektronid) on laineomadused, samuti et selliste mateerialainete sagedused ja lainevektorid on seotud osakese energia ja impulsiga samamoodi nagu footoni puhul:

ja

,

kus - taandatud Plancki konstant. Need valemid on tuntud de Broglie võrranditena (mateerialainete jaoks). Mateerialainete olemasolu tõestamiseks tuleb kasutada väga väikeste vahedega difraktsioonivõre, sest näiteks isegi väikese energiaga (1eV) elektronide lainepikkus on 1e-9m. Selleks saab kasutada kristalle, mis käituvad väga väikeste vahedega kolmedimensioonalse difraktsioonivõrena.