Leektemperatuur

Allikas: Vikipeedia

Leektemperatuur ehk leekpunkt on õli või muu põlevvedeliku kuumutamisel selline madalaim temperatuur, mille juures vedeliku pinnalt eraldunud aurud, segunedes õhu hapnikuga hetkeks süttivad kui puutuvad kokku lahtise leegiga. Leektemperatuuri saavutamisel vedelik ise veel ei sütti (õieti küll ei sütti vedelik kunagi. Süttivad ja põlevad vedelikust eralduvad gaasid). Võrdluseks olgu toodud põlevvedeliku süttimistemperatuur, mille juures vedeliku auru on sedavõrd palju, et selle segu õhu hapnikuga põleb vähemalt viis sekundit või kauem. Oluline erinevus leekpunkti olukorraga võrreldes on see, et leek püsib ka siis kui lahtise tule allikas on eemaldatud. Leekpunkti temperatuuriga olukorras leek kaob, kui lahtise tule allikas eemaldada. Süttimistemperatuur on tavaliselt leekpunktist 10–50 °C kõrgem. Isesüttimine tekib sellisel temperatuuril, kui põlevvedeliku auru kontsentratsioon on sedavõrd suur, et ei vaja süttimiseks lahtist leeki vaid üksnes õhu hapniku juurdepääsu.