Elastsuslaine

Allikas: Vikipeedia

Elastsuslaine tekib elastselt deformeeruvas keskkonnas, kui mõne(de) osakes(t)e kohalt nihutamine rikub süsteemi tasakaalu. Paigalt nihutatud osakese ja naaberosakeste vahel tekivad sel juhul elastsusjõud, mis

  • sunnivad paigalt nihutatud osakest pöörduma tagasi tasakaaluasendisse,
  • nihutavad paigalt naaberosakesi.

Mõne võnke järel selline süsteem tasakaalustub, sest võnkumisega kaasnevad paratamatult energiakaod. Kui võnkuv punkt saab energiat juurde, näiteks heliallikalt, siis kandub võnkumine keskkonda ja tekib ruumis leviv lainetus.