Psühholoogia mõisteid

Allikas: Vikipeedia

Siin on loetletud psühholoogia mõisteid.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y

#[muuda | muuda lähteteksti]

10 protsendi müüt

A[muuda | muuda lähteteksti]

Absoluutlävi - Abstraheerimine - A-B-tüpoloogia - Afekt - Aistimisvõime - Aisting - Ajusisese enesestimulatsiooni katse - Alandus - Alaväärsuskompleks - Analüütiline psühholoogia - Andestus - Ankurdamise efekt - Arengupsühholoogia - Armukadedus - Arvutisõltuvus - Aschi konformsuse eksperimendid - A-tüüpi isiksus - Autoritaarne isiksus - Autoskoopia

B[muuda | muuda lähteteksti]

Biheiviorism - Binauraalsed rütmid - Biofiilia - Biopsühholoogia - Bloomi taksonoomia - Bobo-nuku eksperiment - Broadbenti filtri teooria - B-tüüpi isiksus

C[muuda | muuda lähteteksti]

Coheni-Bradfordi mõjumudel - C-tüüpi isiksus

D[muuda | muuda lähteteksti]

Depressiivne realism - Diferentsiaalpsühholoogia - Dunbari arv - Dunningi-Krugeri efekt

E[muuda | muuda lähteteksti]

Ego - Ego-libiido - Egotsentriline koordinaadistik - Eideetiline mälu - Eksperimentaalpsühholoogia - Ekstaas - Ekstravertsus - Ekvipotentsiaalsus - Elektra kompleks - Ellujäämisstrateegia - Emotsionaalne intelligentsus - Emotsioon - Emotsioonide tõlgendusteooria - Empaatia - Enesehinnang - Enesekehtestamine - Enesekontroll - Eneseregulatsiooni teooria - Eneseteadvus - Eneseteostus - Episoodiline mälu - Eufooria - EuroPsy - Evolutsiooniline psühholoogia

F[muuda | muuda lähteteksti]

Fantaasia - Flegmaatik - Flynni efekt - Foobia - Frustratsioon

G[muuda | muuda lähteteksti]

Geenius - Geštaltpsühholoogia - G-faktor - Gibbsi refleksioonimudel - Greenspooni efekt - Grupidünaamika - Guðjónssoni sugereeritavuse skaala

H[muuda | muuda lähteteksti]

Hawthorne'i efekt - Heinzi dilemma - Heuristik - Himu - Hinnangute muutmine - Hinnangute tingimine - Hirm - Humanistlik psühholoogia - Häbelikkus - Hüpnoos - Hüpnoteraapia

I[muuda | muuda lähteteksti]

Ideaalmina - Illusioon - Impulsiivsus - Infosõda - Infoväsimuse sündroom - Inimvajaduste hierarhia - Intelligentsus - Intelligentsuskvoot - Intelligentsustest - Interaktsiooniprotsesside analüüs - Intiimsuhted - Intrapersonaalsed oskused - Introspektsioon - Introvertsus - Intuitsioon - Irooniline töötlus - Iseloom - Isiklik kompetentsus - Isiksus - Isiksusepsühholoogia - Isiksushäired

J[muuda | muuda lähteteksti]

Jamesi-Lange teooria - Johari aken - Julgus - Jungi isiksusetüpoloogia - Jäljendamine

K[muuda | muuda lähteteksti]

Kadedus - Kahetsus - Katse väikese Albertiga - Kavatsus - Kavatsuslikkus - Keel - Kellukakõver - Kinnisidee - Kinnituskalduvus - Kirg - Kirgas unenägu - Kokkupuute efekt - Klassikaline tingimine - Kliiniline neuropsühholoogia - Kliiniline psühholoogia - Kognitiivne dissonants - Kognitiivse arengu teooria - Kognitiivne nihe - Kognitiivne psühholoogia - Kognitivism - Kohtupsühholoogia - Koleerik - Kollektiivne alateadvus - Kollektiivse tegevuse probleem - Kommunikatsioon - Konflikt - Konformsus - Konstellatsioonid - Koolifoobia - Koolipsühholoogia - Koostöö - Koostöövalmidus - Korrektsioonipsühholoogia - Korrelatsioon (muusika) - Kriminaalpsühholoogia - Kujutluskaart - Kultuuridevaheline psühholoogia - Kultuuripsühholoogia - Kurbus - Kuuluvusvajadus - Kõrgemad kognitiivsed funktsioonid - Käitumine - Käitumisgeneetika - Käitumisökonoomika - Käitumisteraapia - Kübler-Rossi mudel

L[muuda | muuda lähteteksti]

Lahenduskeskne lühiteraapia - Lapsevanema-lapse interaktsiooni teraapia - Lapsus - Leidlikkus - Lein - Libiido - Liikluspsühholoogia - Linuse seadus - Logoteraapia - Looming - Lootus - Loovus - Lugemine - Luul - Läbipõlemissündroom - Lühimälu

M[muuda | muuda lähteteksti]

Mandeltuuma kaaperdamine - Massipsühhoos - Meditatsioon - Meelekindlus - Meeleolu - Meenutamine - Melanhoolia - Melanhoolik - Mina - Mina ideaal - Mina piirid - Mina-käsitlus - Mnemoonika - Mnemooniline suur süsteem - Molyneux' probleem - Motivatsioon - Multiintelligentsuse teooria - Muusikapsühholoogia - Muutusepimedus - Mõjutamine - Mõtlemine - Mõtlemise häired - Mälestus - Mälu - Mänguteraapia

N[muuda | muuda lähteteksti]

Nartsissism - Nartsissistlik isiksushäire - Nauding - Navoni ülesanne - Neli temperamenditüüpi - Neurootilisus - Neuropsühholoogia - Nostalgia - Nutt - Nägemine - Nähtamatu gorilla test - Näivvaliidsus

O[muuda | muuda lähteteksti]

Objekt väike a - Oneiroloogia - Operantne tingimine - Operantse tingimise kamber - Operatiivmälu - Optimaalseisund - Organisatsiooni sotsialiseerumine - Organisatsioonikultuur - Organisatsioonipsühholoogia - Organismi funktsioonid - Oskus - Otsustamine

P[muuda | muuda lähteteksti]

Paanikahäire - PANAS - Pareidoolia - Pealtvaataja efekt - Pikaajaline mälu - Pilgujälgimine - Positiivne psühholoogia - Praiming - Professionaalne kretinism - Protseduuriline mälu - Protsessile suunatud psühholoogia - Psühhedeelikum - Psühhodiagnostika - Psühhodraama - Psühhodünaamiline psühhoteraapia - Psühholingvistika - Psühholoog - Psühholoogia - Psühholoogiline sõda - Psühholoogiline kokkusobivus - Psühhomeetria - Psühhopaatia - Psühhosemiootika - Psühhoteraapia - Psühhoterapeut - Psühhotrauma - Psühhotroopne aine - Psüühika - Psühholoogilised põhifunktsioonid - Psüühiline funktsioon - PSYOPS

R[muuda | muuda lähteteksti]

Rakenduspsühholoogia - Raveni progresseeruvad maatriksid - Reaalne - Reklaamipsühholoogia - Romantiline armastus - Rorschachi test - RSI - Rõõm

S[muuda | muuda lähteteksti]

Saavutusvajadus - Sangviinik - Seksuaalvajadus - Selgeltnägemine - Semantiline mälu - Sensoorne deprivatsioon - Sensoorne mälu - Sotsiaalne dilemma - Sotsiaalne identiteet - Sotsiaalne looderdamine - Sotsiaalne mõju - Sotsiaalpsühholoogia - Sotsiaalne kompetentsus - Sotsiaalse identiteedi teooria - Sotsiaalse võrdluse teooria - Sotsiaalsed oskused - Sotsiaalsed representatsioonid - Sotsiaalsete representatsioonide teooria - Sotsialiseerumine - Sotsiomeetria - Spordipsühholoogia - Stanfordi vanglaeksperiment - Stereotüüp - Stockholmi sündroom - Stress - Subjekt–objekt-suhe - Subjekt–subjekt-suhe - Sugupool - Sundkäitumine - Sundmõtlemine - Superego - Surm - Suur Teine - Suur viisik - Sõprus - Sügav töö - Sünesteesia - Süsteemne teraapia - Süvenemine - Süvenemise määr - Süvenemise tõenäosus - Süvenemise tõenäosuse mudel - Süütunne - SYMLOG

T[muuda | muuda lähteteksti]

Tahe - Tahteelu - Tahtejõud - Taju - Tajumishäired - Teadvus - Teadvuse neuraalsed korrelaadid - Teadvustamatus - Teekonna meetod - Test - Tiigi efekt - Transaktsionaalne analüüs - Transpersonaalne psühholoogia - Tundeelu - Tundmus - Tundmuste kristallisatsioonituum - Tung - Tunnetus - Tunnuste integreerimise teooria - Tähelepanu - Tänulikkus - Töömälu - Töönarkomaan - Tööpsühholoogia - Tööstuspsühholoogia - Tühjus

U[muuda | muuda lähteteksti]

Uhkus - Unenägu - Uni - Usaldus - Uskumine - Uskumus - Usulise arengu astmed - Uudishimu

V[muuda | muuda lähteteksti]

Vabatahtlikkus - Vaimsed protsessid - Valents - Valetamine - Valik - Vaprus - Vastikustunne - Veenmine - Veenmise kahe-protsessi teooria - Vermimine - Viha - Vihkamine - Võimutahe - Vähemuse mõju teooria - Vältiv isiksushäire - Värvimudel - Väärtuste realiseerimise teooria

W[muuda | muuda lähteteksti]

Wechsleri intelligentsusskaalad - Würzburgi koolkond

Õ[muuda | muuda lähteteksti]

Õnn - Õppimine - Õpitud abitus - Õpitud optimism - Õpitud vajaduste teooria - Õpivilumuste spetsiifilised häired

Ä[muuda | muuda lähteteksti]

Ähvardamine - Ärevus

Ü[muuda | muuda lähteteksti]

Üldistamine - Ülimina - Üllatus

Y[muuda | muuda lähteteksti]

Yerkesi-Dodsoni seadus - Youngi-Helmholtzi värvitaju teooria