Optimaalseisund

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Optimaalseisundi teooria (optimal-state theory). Robert Yerkes avastas loomkatsetes, et iga tegevuse keerukuse aste nõuab oma optimaalset aktivatsioonitaset, mille korral on ülesande lahendamine maksimaalselt efektiivne (Yerkesi-Dodsoni reegel). Rakendatuna inimesele: kui aktivatsiooni aste on alla optimaalse, siis inimesel on igav, juhul kui aga aktivatsioon on liialt suur, siis inimene on ängistuses (Daniel Berlyne). Tegevuses juhindub inimene optimaalsest lahknevusest (incongruity). Igal inimesel on oma aktivatsiooni tase, millest väikesed lahknevused tunduvad meeldivate ja stimuleerivatena. Suured lahknevused aktivatsiooni tasemest on aga hirmutavad ja ängistust tekitavad.