Meenutamine

Allikas: Vikipeedia

Meenutamine ehk reprodutseerimine on info mälust uuesti välja toomine.

Võrdlus raamatukoguga – vaja leida õiged asjad üles– peab olema hea kataloogimissüsteem Tegelikult peab mälus olema mitmeid erinevaid „kataloogimissüsteeme“ – mingi infokillu meenutamiseks on erinevaid teid. Erinevad meenutamise viisid (Allik jt lk 120-122): vaba meenutamine (kõige keerukam), ajendatud meenutamine, äratundmine

Kodeerimise spetsiifilisuse printsiip (Tulving) - Meenutada saab ainult seda, mis on salvestatud, ja see, kuidas meenutamine toimub, sõltub sellest, kuidas info on meelde jäetud (olulised on seosed ja kontekst, mis peaksid meenutamise hetkel olema samad kui salvestamise hetkel)