Grupidünaamika

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Grupi funktsioonid

Donelson Forsythi järgi on grupi funktsionaalne struktuur grupile iseloomulik funktsioonide muster, mis määrab selle võimet rahuldada liikmete põhivajadusi.[viide?]

Forsythi grupi funktsioonide käsitluse kohaselt on grupi funktsioonid jõud, mis seovad inimest grupiga. 1991. aastal mudeldas Forsyth 16 grupi funktsiooni:

 • sotsiaalne seos, liitumine teistega (social bonding);
 • sotsiaalne võrdlus I (downward – võrdlus endast nõrgematega);
 • sotsiaalne võrdlus II (upward – võrdlus endast parematega inspiratsiooni ja uute ideede saamiseks);
 • sotsiaalne tunnustus (social esteem – grupp on inimesele heaolu tunde ja tunnustuse allikaks);
 • sotsiaalne kontroll, teiste mõjutamine (grupikeskkond võimaldab eneseteostust läbi teiste mõjutamise);
 • sotsiaalne vahetus (social excange – grupiliikmed jagavad omavahel erinevaid ressursse ja hüvesid);
 • sotsiaalne väljendus/ekspressioon (grupikeskkonnas saab väljendada omi mõtteid ja tundeid);
 • grupiga samastumine (grupis tegutsemine võimaldab minimeerida oma tegevuse avalikuks tulemist);
 • sotsiaalne identiteet (võimalus ennast identifitseerida grupiga;
 • sotsiaalne mõju (social influence – (grupiliikmed hindavad positiivselt ja tunnustavalt mõjutusi, mis tulenevad kaaslastelt);
 • sotsiaalne õppimine I;
 • enesekohane sotsiaalne õppimine (self-insight – informatsiooni saamine teistelt enda kohta);
 • sotsiaalsed suhted (social relations – intiimsusvajaduse rahuldamine kuuluvustunde kaudu);
 • sotsiaalsete oskuste arendamine (social skill development – suhtlemis- ja koostööoskuste arendamine);
 • sotsiaalne toetus (social support – kaaslaste toetusega arvestamine ja sellele toetumine);
 • sotsialisatsioon (selle tunnustamine, et oma kaaslastelt on saanud olulisi käitumisjuhiseid, tõekspidamisi).

Kõikide kirjeldatud funktsioonide puhul käsitleb ta gruppi kui inimese enda tunnustatud positiivse mõju allikat. Selle kohaselt on grupp millekski hea, grupp on indiviidi jaoks vahend millegi saavutamiseks, mingi vajaduse rahuldamiseks.

Oma järgmises uurimistöös sai D. Forsyth nendele grupifunktsioonidele kinnitust. Tuginedes oma küsimustikuga kogutud andmestiku faktoranalüüsile, leidis Forsyth, et tegemist on kuue suhteliselt iseseisva grupifunktsiooniga. Analoogselt isiksusepsühholoogias kasutatavale suure viisiku terminile kasutas ta terminit suur kuuik (Big Six):

 • kuuluvus (belonging) – inimestele on oluline, et nad tunneksid, et kuuluvad kellegi hulka;
 • intiimsus (intimacy) – grupid võimaldavad inimesel tunda teiste toetust, mõistmist;
 • saavutuslikkus (generativity) – koos teistega ollakse tulemuslikum ja saavutatakse rohkem;
 • toetus (support) – teistelt võib saada mitmesugust toetust, abi, nõuannet;
 • mõju (influence) – gruppi kuuluvus teeb vastastikuse mõjutamise võimalikuks, selle kaudu võimendub üksikisiku tahe;
 • katsetamine (exploration) – grupp võimaldab üksikisikul suurendada oma loomingulisust, katsetada oma ideid.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]