Psühholoogiline sõda

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Psühholoogiline sõda on vastase mõjutamine kunstiliste, poliitiliste, meedia ja kõikide propagandavahenditega, nii lahingus kui ka väljaspool lahinguvälja. Eesmärgiks on sihtrühma hoiakute ja käitumise muutmine. Psühholoogilist sõda peetakse üleilmses infokeskkonnas. Psühholoogilise sõja küsimus: milleseks sõjaks inimesi, ühiskonda ja sõjaväelasi valmistatakse.

Mõisted nagu psühholoogiline sõda, infosõda, propaganda ja mõjutustegevus, hõlmavad ühisosana mittesõjaliste ja manipuleerivate meetmete kasutamist sihtmärkide psühholoogiliseks mõjutamiseks, et kutsuda sihtrühmades esile soovitud käitumine. Sellise tegevuse peamiseks mõjutusvahendiks on valikuliselt edastatav teave.

Psühholoogilise sõja ajaloost[muuda | muuda lähteteksti]

Psühholoogilise sõjapidamise aluseks on vana-hiina sõjaväejuhi ja strateegi Sunzi formuleeritud põhipunktid:

 • laostage kõik hea, mis on olemas vaenlase maal;
 • kaasake kuritegelikku tegevusse vaenlase silmapaistvaid riigitegelasi;
 • kahjustage vaenlase sõjalise juhtkonna prestiiži ja laske neid välja paista vajalikul ajal avalikkuse silmis kahjulikus valguses;
 • kasutage nende eesmärkide saavutamisel kõige alatumaid ja jälgimaid inimesi;
 • õhutage tülisid ja kokkupõrkeid teile vaenuliku maa tsiviilelanike seas;
 • õhutage noori vanade vastu;
 • segage kõigi vahenditega valitsuse tööd;
 • takistage kõikvõimalike vahenditega vaenlase vägede normaalset varustamist ja nendes korra hoidmist;
 • kammitsege vaenlase sõdurite võitlusvaimu muusika ja lauludega;
 • tehke kõik võimalik, et alavääristada teie vaenlaste traditsioone ja lõhkuda nende usku oma jumalatesse;
 • saatke nende juurde kergemeelseid naisi, et täiendada nende demoraliseerimist;
 • olge helde ettepanekute ja kingitustega informatsiooni ja kaasosaliste ostmisel;
 • üleüldse, ärge hoidke kokku raha ega lubadustega, kuna need toovad suurepäraseid tulemusi.

Psühholoogilise sõja tulemusel vastane alistus lahinguta. Selleks kasutati juba vanades riikides (Assüüria) vägivalla propagandat.

Psühholoogilise sõja vahendid olid ennustamised, oraaklid ja religioon. Vanas-Kreekas kasutati religiooni peamiselt sõjameeste peal. Kreeklased uskusid, et võitlevad koos kangelaste ja jumalatega. Platon keelas teoses "Politeia" hauataguse maailma halva kujutamise. Platon pidas valitsejate ülesandeks demokraatlikus protsessis kasutada tsensuuri ja pettust. Aristoteles jätkas teemat töös "Retoorika", milles esitas juhiseid kõnemeestele, kes peavad lähtuma oma veenmises tõest: "Reeglina võidab tõde vale." Sellisest tõekontseptist lähtumist kasutavad tänapäeval demokraatiad psühholoogilise sõja ja propaganda alusena. Sokratese õpilane Xenophon kirjutas teoses "Sõjaretk" ("Anabasis"): "Sõjas ei too võitu sõdurite hulk ega jõud; sellele armeele, kes läheb lahingusse hingelt tugevamana, ei suuda vaenlane reeglina vastu panna." Rooma impeeriumis kasutati religiooni kogu ühiskonna mõjutamiseks. Markus Tullius Cicero u 45 e.m.a: "Alguses peame veenma oma kodanikke, et jumalad on kõige isandad ja valitsejad." Ebausk ja propaganda olid olulised psühholoogilise sõja vahendid, mis hoidsid meeste ja kogu ühiskonna võitlusvaimu.[1]

Militaarpsühholoogiline tõlgendus[muuda | muuda lähteteksti]

Esimese ja Teise maailmasõja näidete varal kirjutas sel teemal teedrajava uurimuse ameerika politoloog Paul Linebarger ("Psühholoogiline sõda", Washington 1948). Psühholoogilise sõja mõistele andis ta seetõttu militaarse tõlgenduse.

Linebargeri järgi on psühholoogiline sõda laiemas tähenduses psühholoogia aluste rakendamine sõjategevuses ja kitsamas tähenduses: sõjategevuse psühholoogilise mõju täiendamine propaganda vahenditega.

Kuid psühholoogilise sõja võtteid on laialdaselt kasutatud ka enne ja pärast sõdu, see tähendab riikidevahelise rahu tingimustes.

Psühholoogilise sõja meetodite kasutamine rahu ajal[muuda | muuda lähteteksti]

Rahvusvahelises suhtluses rahu ajal tekivad psühholoogilise sõja vastasseisud ja ühepoolsedki konfliktid kas ebasõbralike naaberriikide või geopoliitiliste konkurentide vahel.

Tänapäeva psühholoogiline sõda on inimeste mõjutamise erinevate viiside, meetodite, vormide kooslus, mille eesmärk on muuta nende inimeste psühholoogilisi tajuaistinguid (vaateid, arvamusi, väärtushinnanguid, tujusi, motiive, hoiakud, käitumisstereotüüpe) samuti gruppide käitumisnorme, massimeeleolusi ja ühiskondlikke arusaamu üldiselt.

Psühholoogilise sõja käigus on võimalik avaldada mõju sihtrühmale või isikule:

 • psühholoogiliste vahendite abil,
  • luues oma maa või vastasete elanikkonnas positiivse/negatiivse ettekujutuse valitsuse tegevusest ja olukorrast riigis[2],[3],[4];
  • välisriigi opositsiooniliikumiste toetus[5];
  • sõjaliste liitude lõhestamine ja liitlastevaheliste usalduse vähendamine ja hävitamine;
  • piirates informatsioonilevikut (raudne eesriie ja "bambuseesriie")[6]
  • psühholoogilise mõjutamisega sõjaliste ettevõtmiste kaudu ehk sõjaline heidutamine;
  • psühholoogilise surve avaldamisega majandussuhete või finantssanktsioonide abil.

Psühholoogilise sõja mõjutusoperatsioonide liigid:

 • Informatsioonilis-psühholoogiline mõjutamine, mille eesmärgiks on moodustada sihtgrupil kindlate ideoloogiliste ideede, vaadete, ettekujutuste ja veendumuste tekitamine ja kutsub sihtgrupil eile samaaegselt esile ka positiivseid või negatiivseid emotsioone. Tänapäeval kasutatakse ka laiemat mõistet:informatsiooniline sõda
Next.svg Pikemalt artiklis infosõda; Nõukogude Liidus nimetati psühholoogilist sõda ideoloogiliseks võitluseks ja kasvatuseks, samuti agitpropagandaks (agitatsioon + propaganda).
Valik mõjutusoperatsioone ja näiteid:
 • Saksamaa keisririigi poolt 1915. aastal Venemaa sotsiaaldemokraatide ja sotsialistide-revolutsionääride revolutsioonilise tegevuse majanduslik toetamine läbi Alexander Parvuse, mille eesmärk oli Venemaa keisririigi sõjalise võimsuse pärssimine ja poliitilise ebastabiilsuse tekitamine ning valitsuse kukutamine;
 • Briti Julgeoleku Koordinatsioonikeskuse poolt 1940. aastal läbi viidud mõjutusoperatsioon Ameerika Ühendriikide elanikkonna avaliku arvamuse muutmisel, Ameerika Ühendriikide astumiseks Teise maailmasõtta Suurbritannia toetuseks[7];
 • Harvard Project on the Soviet Social System oli algselt Ameerika Ühendriikide Õhujõudude algatatud uurimus pärast Teist maailmasõda NSV Liidu mittenaasnute kohta, mille eesmärk oli välja selgitada nõukogude inimeste suhtumine võimalikku sõjategevusse lääneriikidega ja nende toetusest Nõukogude Liidu kommunistlikule parteile ja sotsialistlikule riigikorrale[8].
 • Operatsioon Mockingbird oli 1950. aastail LKA poolt ette valmistatud ulatuslik operatsioon avaliku arvamuse ja vabale ajakirjandusele valitsusele vajaliku ja kontrollitava informatsiooni edastamiseks. Operatsiooni olid kaasatud ajalehed ja ajakirjad: New York Times, Newsweek ja Time, kokku 25 suurimat Ameerika ajalehte.
 • Operatsioon Northwoods oli 1960. aastail LKA poolt ette valmistatud avaliku arvamuse mõjutamiseks kavandatud operatsioon, mille käigus kavatseti toime panna terroriakte Ameerika Ühendriikide kodanike vastu, kaasaarvatud pommiplahvatusi, lennukikaaperdamisi, rahutusi ja sabotaažiakte, milles kavatseti süüdistada sotsialistlikku Kuubat. Operatsioon jäi ellu viimata, kuna LKA salaoperatsioonid vajavad lõplikku heakskiitmist Ameerika Ühendriikide presidendi poolt, kui presidend John F. Kennedy keeldus selle operatsiooni heakskiitmisest. Operatsiooni eesmärk oli ette valmistada Fidel Castro võimult kõrvaldamist;
 • Operatsioon Mangust oli 1960. aastail LKA poolt ette valmistatud propaganda- ja sabotaažioperatsioon, mille eesmärk oli Fidel Castro võimult kõrvaldamine, mille käigus korraldati valekallaletunge Kuuba põgenikele Ameerikas, varustati Kuuba opositsioonigruppe relvastuse ja varustusega ning hävitati Kuuba põhilise kaubaartikli suhkruroo saaki; Castrot isiklikult sigaritega varustava istanduse saagi mürgitamine; Castro lemmikujumiskohtadesse merekarbikujuliste lõhkekehade asetamine; Castro süstimine mürgitatud kemikaalidega. Kavandati ka diskrediteerida Castrot valikult, selleks piserdada hallutsinogeene telestuudiosse, kus ta asub kõnet pidama ja isegi tema riiete kemikaalidega töötlemist, mille tulemusena oleks ta jäänud ilma oma kuulsast habemest.
 • 1973. aastal FBI juhi kohast ilma jäänud FBI asedirektor Mark Felti organiseeris infolekke Washington Posti ajalehte, president Richard Nixoni poolt heakskiidetud sissemurdmistest ja andmetekogumisest vastaskandidaadi valimisstaabist (Watergate afäär), mille tagajärjeks oli ainulaadne juhus – Ameerika Ühendriikide presidendi tagasiastumine ametikohalt[9]
 • 2003. aastal kavatses USA Luure Keskagentuur (CIA) endisest Iraagi diktaatorist Saddam Husseinist võltsvideo tegemist, kus teda oleks kujutatud teismeliste poistega seksimas, et destabiliseerida türanni enne Iraagi sõda[10]
 • 2009. aastal, Eesti võimude vastuseisu murdmiseks Nord Streami ehitamisel, avaldas KGB taustaga, endise Eesti NSV RJK esimehe August Porki poeg Valeri Pork, kes on tundmatu Rahvusvahelise Ökoloogilise Ohutuse Fondi president 25. märtsil 2010 ajakirjanduses teabe, et Läänemeres on 500 000 tonni keemiarelvi [11], misjärel avaldas Nord Streami juhtkond 29. märtsil soovi taas Eesti majandusvööndit uurida.[12]
 • 2012. aastal Pakistanis üritas üks islamivaimulik lavastada koraani põletamises süüdi Downi sündroomi põdevat kristlasest tüdrukut, pannes pühakirjast rebitud lehti söestunud paberite peale ja toppides neid tüdruku kotti[13].

Psühholoogilise sõja meetodite kasutamine sõjategevuses[muuda | muuda lähteteksti]

NATO-s kasutatava terminoloogia kohaselt on infosõda üldine termin. Selle alla kuuluvad klassikalised psühholoogilised operatsioonid (PSYOPS) ja tegutsemine vastase signaalühenduste, juhtkonna ja arvutite vastu ning pressiteenistust peetakse infooperatsioonide osaks.

Valik mõjutusoperatsioone[muuda | muuda lähteteksti]

Psühholoogilist sõjapidamist viiakse läbi pikema- või lühemaajaliste operatsioonidena, mille käigus kasutatakse kooskõlastatud, koordineeritud ja omavahel seotud psühholoogiliste mõjutamiste viise, vorme, vahendeid ja võtteid eesmärkide saavutamiseks.

Psühholoogilised operatsioonid, koosnevad poliitilistest, sõjalistest, majanduslikust, diplomaatilistest ja samuti informatsioonilis-psühholoogilistest üritustest, mis on suunatud konkreetsetele elanikkonna sihtrühmale, eesmärgiga sisendada neile võõraid ideoloogilisi ja sotsiaalseid hoiakuid, moodustada mitteomaseid käitumisstereotüüpe ja suunata vajalikus suunas nende meeleolusi, tundeid.

Psühholoogilised operatsioone jaotatakse nende läbiviimise tähtaegade, läbiviimistingimuste ja suundade järgi:

 • Pikaajalised ehk strateegilised operatsioonid, millel on globaalsed eesmärgid ja mida viiakse läbi pika aja jooksul, kestusega kuust kuni mitme aastani. Need operatsioonid omavad poliitilist iseloomu ja kujutavad informatsioonilis-propagandistlikke kampaaniaid, mille sihtrühmaks on maailma avalikkus. Selliste operatsioonide läbiviimiseks kasutatakse läbiviiva riigi poolt poliitilist, finants-majanduslikku ja diplomaatilist isoleerimist ning kasutatakse riigi eriteenistusi, mõjukaid isikuid erinevates elusfäärides, kuni riigijuhtideni välja.
 • Psühholoogilised operatsioonid, mis toetavad riigi poolt läbiviidavat sõjalist operatsiooni ning selle käigus monopoliseeritakse kogu sõjapiirkonnast laekuv informatsioon, seejuures jäetakse kasvõi esmamulje, mis on kasulik riigi juhtkonnale;
 • Lühiajalised ehk taktikalised operatsioonid, mis viiakse läbi sõjaliste operatsioonide toetuseks;

Psühholoogilise sõja teostamisüksused[muuda | muuda lähteteksti]

Venemaa psühholoogilise sõja aktsioonid[muuda | muuda lähteteksti]

21. sajandi algusest pärast Vladimir Putini saamist Venemaa presidendiks viivad Venemaa eriteenistused läbi psühholoogilisi ja infomõjutusoperatsioone endise NSV Liidu liiduvabariikide suhtes, kes kuuluvad Venemaa välispoliitika kohaselt Venemaa "eriliste huvide sfääri", kasutades selleks kaasmaalastepoliitika, torujuhtmepoliitika jt aktiivmeetmete ja majandussanktsioonide võimalusi.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Philip M. Taylor. Mõtterelv. AS Eesti ajalehed 2011, lk 46–54.
 2. Mussolini ajaleht Il Popolo d’Italia avaldas pidevalt sõjapropagandat, et toetada Itaalia võitlust Esimeses maailmasõjas koos Entente’i riikidega, olles Briti luure MI5 teenistuses palgaga 100 naela nädalas, Delfi 16. oktoober 2009
 3. 3,0 3,1 Raevu päeval pöördus rahva viha Putini vastu, Venemaa riigiduuma esimees Boriss Grõzlov näeb valitsusvastaste miitingute taga aga lääne rahastajaid, Jaanus Piirsalu, Eesti Päevaleht, 22. märts 2010
 4. 4,0 4,1 Regnum: Eesti riik süüdistas Venemaad II Maailmasõja vallapäästmises, Eesti Päevaleht, 30. mai 2007
 5. USA eraldas Lukašenko kukutamiseks miljoneid, selle raha eest on järgmise kahe aasta jooksul kavas riigis propageerida demokraatiat ja vabu valimisi, toetada erakondade ja vaba meedia arengut ning tugevdada inimõiguste kaitset, Delfi, 21. juuli 2005
 6. Venelased lavastasid laupäeval Viiburis Talvesõja, kus käputäis Soome sõdureid üritab lumes positsioone kaitsta, kuid lõpuks tapetakse nad viimse meheni, Punaarmee sõdurite poolt. Pealtvaatajatele ei selgitatud, kes oli tegelikult sõda alustanud pool, kirjutab Ilta-Sanomat, Ilta-Sanomat, 9. märts 2010
 7. The secret persuaders, guardian.co.uk, 19. August 2006
 8. Гарвардский проект. Из истории информационно-психологической войны против СССР
 9. The Death of Deep Throat and the Crisis of Journalism
 10. CIA kavatses Saddamist homoseksivideo teha, Delfi, 10. august 2010
 11. KGB taustaga eestlane Moskvas: Läänemeres on 500 000 tonni keemiarelvi, Delfi, 25. märts 2010
 12. Nord Stream, et soovib taas Eesti majandusvööndit uurida, Delfi, 29. märts 2010
 13. Heiki Suurkask, Pakistanis lavastas imaam koraani põletamist, Eesti Päevaleht, 4. september 2012
 14. Venemaa hakkab Eesti setusid üle meelitama, Delfi, 16.aprill 2010
 15. Propagandafilm "Eesti – ajaloo risttee" Eesti Päevaleht, 31. detsember 2006
 16. Vene inimõigusvolinik: Balti riikides rikutakse absoluutselt kõike, Delfi.ee, 6. detsember 2012
 17. Vene saatkond kutsub ühendusi Kremli noortelaagrisse
 18. Argo Ideon, Kreml on muutmas taktikat Baltimaades, Postimees, 13.11.2010
 19. New York Times: Vene mõjuvõim Baltikumis suureneb, Eesti Päevaleht, 12. november 2007
 20. Ušakovsi kahtlustatakse sidemetes välja saadetud Vene diplomaadiga, Delfi.ee, 17. november 2011
 21. Vene fond Russki Mir on rahastanud Läti poliitikuid, Delfi.ee, 22. märts 2012
 22. Sergei Metlev, Vene mõjutuspoliitika agendid KAPO löögi all, Delfi.ee, 17. aprill 2012
 23. Läti siseminister: keelereferendumit rahastati Venemaalt, Delfi.ee, 14. mai 2012
 24. Vene saatkond Reinsalu väljaütlemistest: mõned NATO liikmed pole õppust võtnud 2008. aasta Gruusia sündmustest, Delfi.ee, 12. september 2012
 25. Rogozin: kollektiivne küberkaitse on Eesti provokatsioon. «Otsus avada Tallinnas NATO küberkaitse keskus oli tendentslik ja rumal. Kui Eesti on tõepoolest mures oma kübersüsteemide julgeoleku pärast, siis oleks ta pidanud algatama rahvusvahelise koostöö, kaasa arvatud Venemaa Föderatsiooni esindajate kaasamisega. Ainult sellisel juhul oleksid tema jõupingutused efektiivsed,» märkis Rogozin, 12. august 2010
 26. Rogozin nõuab NATO Balti riikide Venemaa rünnaku eest kaitsmise plaanide muutmist, www.DELFI.ee, 7. detsember 2010
 27. Saksa kaitseeksperdid Volker Rühe, Klaus Naumann, Frank Elbe ja Ulrich Weisser: aeg avada Venemaale NATO uksed, Kaivo Kopli, Eesti Päevaleht, 10. märts 2010
 28. Rogozin: NATO kaitseplaan on hoop suhetele Venemaaga, Postimees, 7.12.2010
 29. Venemaa ootab NATO-lt vastuseid Baltimaade kaitsekava kohta, Postimees, 9.12.2010
 30. Vene kindral: Soome-NATO koostöö ohustab Venemaad, Päevaleht, 7. juuni 2012
 31. Vene allikad: Obama emissar tuleb Putinile endises Nõukogude Liidus vabu käsi andma, Delfi.ee, 15. jaanuar 2013
 32. Sõjakäik alternatiivmeedia vastu Soomes või Putini-trollide putšikatse meediaruumis, www.FORTE.ee, 3. märts 2016
 33. Leetu ebaseaduslikult tunginud Vene hävituslennuk SU-27 kukkus alla Leedus, Šakiai rajoonis Kaliningradi oblasti piiri lähistel, piloot Valeri Trojanov pääses tervelt, Postimees, 15. september 20051
 34. Venemaa sõjalennukid eiravad järjepidevalt Eesti õhureegleid, Eesti Päevaleht, 7. august 2009
 35. 2009. aasta augustis ja septembris viib Venemaa armee Läänemere regioonis läbi kaks ulatuslikku õppust Laadoga 2009, Eesti Päevaleht, 21. august 2009
 36. Saksa õhuvägi kihutas Vene sõjalennukid Eesti lähistelt minema, Eesti Päevaleht, 3. november 2009
 37. Venemaa seadustas vägede lähetamise väljaspoole riigipiiri, Eesti Päevaleht, 9. november 2009
 38. Nüüd võib Venemaa Eestisse tuua oma relvajõud, kui Eesti poliitikud otsustavad kasutada relvajõude Venemaa kodanike vastu Eestis, ähvardas riigiduuma väliskomisjoni esimees Konstantin Kossatšov, Eesti Päevaleht, 11. november 2009
 39. Putin: sõjatööstuse rahastamine on ennekuulmatul tasemel. Venemaa on tänavu oma kaitsetööstusele eraldanud «pretsedenditu» rahasumma – 970 miljardit rubla (354 miljardit krooni), Postimees 19. november 2009
 40. Venemaa plaanib Prantsuse litsentsi järgi hakata tootma ülimoodsaid dessant- ja staabilaevu Mistral, milles kaitseväe juht Ants Laaneots näeb Eestile selget ohtu, Delfi 21. november 2009
 41. Ministeerium: Mistrali müük Venemaale ei kahjusta Eesti huve, ERR, 10. märts 2010
 42. Mihkelson: Mistrali tehing võib ikkagi ära jääda, Delfi, 26. märts 2010
 43. Vene asekaitseminister: vajame Mistrali Kuriilide ja Kaliningradi jaoks, Eesti Päevaleht, 9. aprill 2010
 44. Технические характеристики вертолетоносца "Мистраль"
 45. Moskva hangitavad dessantlaevad Mistralid saavad pardale moodsad ründekopterid, www.FORTE.ee, 27. juuni 2011
 46. Moldovlaste veinijuhend Eesti-Vene tüli lahendamiseks, Eesti Päevaleht, 14. november 2007
 47. Venemaa alandas Lätile müüdava gaasi hinda 15 protsenti, www.DELFI.ee, 21. detsember 2010
 48. Gazprom ostab Valgevene gaasijuhtmed ära, Delfi Majandus, 23. juuni 2011
 49. Tarbetu tundeelu julgeolekupoliitikas, Raimo Poom, Päevaleht, 22. märts 2010

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]