Kognitiivse arengu teooria

Allikas: Vikipeedia

Kognitiivse arengu teooria on Jean Piaget' loodud arengupsühholoogia teooria. Selle kohaselt läbib lapse kognitiivne areng neli staadiumi:

  1. Sensomotoorne staadium – sünnist kuni 2. eluaasta lõpuni.
  2. Operatsioonieelne staadium – 3.–7. eluaastani.
  3. Konkreetsete operatsioonide staadium – 7.–12. eluaastani.
  4. Formaalsete operatsioonide staadium – alates 12. eluaastast.

Sensomotoorses staadiumis toimub kontakt maailmaga peamiselt meeleelundite abil, mentaalseid protsesse otseselt ei kasutata. Vaimsed (kognitiivsed) võimed väljenduvad motoorsete oskuste läbi. Laps õpib end ümbritsevast maailmast eristama ning näeb enda rolli maailma mõjutamisel. Arengu eesmärk on konkreetsete objektide olemasolu mõistmine.

Operatsioonieelses staadiumis tekib lapsel intuitiivse mõtlemise/teadmise võime, mis tähendab, et asju teatakse või usutakse ilma põhjendusteta. Olulisel kohal on egotsentrism, ehk asjade seletamine ainult enda seisukohast lähtuvalt. Puudub võime mõista aine koguse ja suuruse konstantsust, samas suudetakse kasutada (mentaalseid) sümboleid asjade tähistamiseks. Objektide klassifitseerimisel lähtutakse ühest suvaliselt valitud alusest. Arengu eesmärk on sümbolite mõistmine.

Konkreetsete operatsioonide staadiumis tekib esmane abstraheerimisvõime (näiteks võime arvutada numbritega, mitte esemetega), kategoriseerimisel võimeline kasutama erinevaid süsteeme neid omavahel kombineerides. Arengu eesmärk on asjadevaheliste suhete ja klasside (kategooriate) mõistmine, struktuuri loomise oskus.

Formaalsete operatsioonide staadiumis on lapsel võime abstraheerida, kasutada abstraktseid sümboleid ja mõisteid ning teadmisi vajadusel ignoreerida (näit tavateadmiste eiramine süllogistlike ülesannete lahendamisel). Sellega saab võimalikuks teadlik hüpoteeside kontrollimine, hüpoteetiline ja tulevikust mõtlemine. Arengu eesmärk on täiskasvanuliku mõtlemisvõime saavutamine.

Staadiumid järgnevad üksteisele kindlas järjekorras, kuigi vanusepiirid võivad suhteliselt suurel määral kõikuda. Igal järgneval tasemel säilib võime kasutada eelmisel astmel omandatud teadmisi ja oskusi, kuid neid kasutatakse teisel kombel. Teooria on kultuuriuniversaalne, ehk nii järjestatud areng toimub ka muudes kultuurides peale lääneliku.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]