Rakenduspsühholoogia

Allikas: Vikipeedia

Rakenduspsühholoogia hõlmab psühholoogia harud, milles rakendatatakse psühholoogiliste alusuuringute tulemusi praktiliste ülesannete lahendamise viiside väljatöötamiseks.

Rakenduspsühholoogia tähtsamad harud on kliiniline psühholoogia ja pedagoogiline psühholoogia, mida rakenduspsühholoogia alla kitsamas mõttes ei pruugita paigutada.

Rakenduspsühholoogia harude seas on: