Üldistamine

Allikas: Vikipeedia
 See artikkel räägib üldistamismõistest psühholoogias; üldistamismõiste kohta filosoofias vaata artiklit Üldistamine (filosoofia); kartograafia mõiste kohta vaata artiklit Kaardi üldistamine

Üldistamine on loogilise mõtlemise võte, mille abil mõttes ühendatakse sarnaste nähtuste üldised ja olulised omadused.

Üldistamise protsessis leiab inimene erinevate nähtuste vahel olulisi seoseid. Näiteks vaadeldes kinga ja kummikut, jõuab inimene nende mõlemi eseme välis- ja sisetunnuseid analüüsides järeldusele, et tegemist on jalanõudega. Kuid häiritud üldistamisvõime korral hinnates ebaolulisi tunnuseid, võib järeldada, et nii king kui saabas sobivad ka mahuti funktsiooni täitma. Siit aga võib jõuda järeldusele, et king, saabas ja kruus on olemuslikult sarnased. Selliste järelduste ellurakendamisel põrkub aga inimene kokku tõsiste raskustega, mis alandab tema toimetulekut.

RFK klassifitseerib üldistamise kõrgemate kognitiivsete funktsioonide alla