Intelligentsuskvoot

Allikas: Vikipeedia

Intelligentsuskvoot (arukuskvoot) ehk IQ (inglise keeles intelligence quotient) on intelligentsustesti tulemus. Termini võttis kasutusele William Stern.

Stern defineeris IQ suuruse valemiga


IQ= \frac{vaimne\ vanus}{kronoloogiline\ vanus} \times 100

  • Kronoloogiline vanus tähendab inimese tegelikku vanust
  • Vaimne vanust tähendab inimese vanust vastavalt testi järgi saadud punktidele.

Tänapäeval kasutatakse IQ arvutamiseks teist metoodikat ja valemit. IQ-teste katsetatakse algselt piisavalt suurel ja esinduslikul valimil ehk normgrupil. Valem:


IQ= 100 + \frac{x - \mu}{\sigma} \times 15

  • x - testis saadud toorpunktide summa;
  • μ - keskmine punktide arv, mille normgrupp on saavutanud;
  • σ - normgrupi tulemuste standardhälve.

Intelligentsuskvoot näitab intelligentsuse suhtelist, mitte aga absoluutset taset.