Eesti majandus

Allikas: Vikipeedia

Eesti on kõrge sissetulekuga[1] turumajanduslik riik. Eesti tähtsaimad kaubanduspartnerid on Soome, Rootsi, Venemaa ja Saksamaa. 13. novembril 1999 liitus Eesti Maailma Kaubandusorganisatsiooniga ning 1. mail 2004 Euroopa Liiduga. Riiklik valuuta Eesti kroon oli seotud euroga. Alates 1. jaanuarist 2011 on kasutusel euro.

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Eesti majanduse ajalugu.

Eesti majandus aastail 1918–1940[muuda | muuda lähteteksti]

Suurärimehed[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti riigireiting[muuda | muuda lähteteksti]

 • 2. juulil 2007 kinnitas Standard & Poor's Eesti riigireitingu tasemel A, kuid muutis väljavaate stabiilsest negatiivseks. Reitinguagentuur Moody's kinnitas juulis 2007 reitingu tasemel A1, muutes väljavaate positiivsest stabiilseks. Reitinguagentuur Fitch kinnitas juulis 2007 Eesti riigireitingu tasemel A stabiilne[3].
 • 23. juulil 2008 kinnitas reitinguagentuur Standard & Poor's Eesti Vabariigi pikaajalise reitingu tasemel A ja lühiajalise reitingu tasemel A-1. Samal ajal kinnitas reitinguagentuur ülekannete ja konverteeritavuse hinnangu tasemel AA. Eesti riigireitingu väljavaade on negatiivne[4].
 • 8. aprillil 2009 alandas reitinguagentuur Fitch Eesti riigireitingut astme võrra tasemele BBB+, jättes reitinguväljavaate negatiivseks[5]
 • 19. juulil 2010 tõstis reitinguagentuur Fitch Eesti riigireitingu kahe pügala võrra tasemele A, agentuur kinnitas reitingu väljavaate stabiilsena[6].
 • 5. jaanuaril 2011 eemaldas Moody’s ülempiiri Eesti ettevõtete reitingutelt, mis võimaldab Eestis tegutsevatel ettevõtetel omada kuni kõrgeima taseme ehk AAA reitingut ning Eesti riigile antud reiting ei piira enam ettevõtete reitingutaset. Reitinguagentuur on seisukohal, et euroala riikidele antud võlakirjade ja pangahoiuste AAA-reiting peegeldab sarnaselt teistele euroala riikidele nüüd ka Eesti puhul seda, et moratooriumi kehtestamise oht on väga väike. Eesti riigireiting jäi tasemele A1, stabiilse väljavaatega[7].
 • 2013. aasta maikuus kinnitas reitinguagentuur Fitch Eesti riigireitingu senisel kõrgel tasemel A+ koos stabiilse väljavaatega[8].

Väliskaubandus[muuda | muuda lähteteksti]

Eksport[muuda | muuda lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Eesti eksport.
Estonian Cell ekspordib kogu oma toodangu.

2006. aastal vedas Eesti välja masinaid ja seadmeid (25% aastasest ekspordimahust), mineraalseid tooteid (16%), puitu ja puittooteid (9%), metalle ja metalltooteid (9%).[9]

Aastas eksporditakse 3,6 (2013) TWh elektrienergiat[10].

Eesti ekspordimaht oli 2006. aastal 119,56 miljardit krooni ehk 7,64 miljardit eurot. Tähtsaimad ekspordi sihtmaad olid Soome (18%), Rootsi (12%), Läti (9%), Venemaa (8%), Ameerika Ühendriigid (7%).[9] Eesti eksport moodustas samal aastal 0,2% Euroopa Liidu ekspordist, millega ta edestas vaid Lätit, Maltat ja Küprost.[11]

2014. aastal oli ekspordi kogumaht 12,1 miljardit eurot. Olulisemad eksporditurud olid endiselt Rootsi (18%), Soome (15%), Läti (11%) ja Venemaa (10%).[12]

Kaubagruppide lõikes oli seis 2014. aastal sarnane varasemale. Esikoha oli säilitanud elektrimasinate ja -seadmete eksport (22%). Teiselt kohalt leiab mineraalsed tooted (11%; kaasa arvatud 246 miljoni euro eest elektrienergia eksporti) ja kolmandalt kohalt puidutooted (9%).[12]

2015. aastal eksporditi vastavalt rahvamajanduse arvepidamisele kaupu 11 miljardi euro väärtuses ja teenuseid enam kui viie miljardi euro väärtuses. Kaks kolmandikku koguekspordist koosneb kaupade väljaveost ja üks kolmandik koosneb teenuste ekspordist. Teenuste ekspordist moodustas 2015. aastal suurima osa transporditeenused (käive oli 1,7 miljardi eurot). Mere- ja maismaatranspordi osakaal oli võrdne. Transporditeenuste osakaal 2015. aastal vähenes. Teenuste koguekspordist moodustas 2015. aastal enam kui neljandiku turism. Transporditeenustest oli kolmandal kohal 930 miljoni eurose käibega äriteenuste müük, milles eksporditakse kõige enam muid äriteenuseid. Teenuste koguekspordist andsid 10% telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste eksport (käive ligi veerand miljonit eurot) ja 6% ehitusteenuste eksport (käive ligi 300 miljonit eurot).[13]

Kaupade eksport, 2004–2015 (eurodes)
Allikas: Statistikaameti andmebaas, vaadatud 6.11.2016

Import[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti impordimaht oli 2006. aastal 165,30 miljardit krooni ehk 10,56 miljardit eurot. Sisse veetakse masinaid ja seadmeid (25% aastasest impordimahust), mineraalseid tooteid (16%), transpordivahendeid (12%), metalle ja metalltooteid (9%). Peamised impordimaad olid Soome (18%), Venemaa (13%), Saksamaa (12%) ja Rootsi (9%)[9]

Kaupade import, 2004–2015 (eurodes)
Allikas: Statistikaameti andmebaas, vaadatud 6.11.2016

Sisemajandus[muuda | muuda lähteteksti]

IT-sektor on üheks viimasel ajal kiiremini kasvavaks valdkonnaks Eesti majanduses. Fortumo OÜ.

Keskmine brutokuupalk[muuda | muuda lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Eesti keskmine palk.

Maksupoliitika[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti maksukoormus oli 2009. aastal Euroopa Liidu liikmesriikide keskmiste hulgas. 2009. aastal kasvas Eestis maksukoormus 2008. aastaga võrreldes 3,8 protsenti ja moodustas 35,9 protsenti SKPst. Võrreldes 2000. aastaga on Eestis suurenenud maksukoormus 4,9 protsendipunkti võrra (31 protsendilt 35,9 protsendile)[14].

1. jaanuarist 2011 on töötasu maksmise puhul maksuvaba tulu 144 eurot kuus ehk 1728 eurot aastas. Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on edaspidi 192 eurot kuus, tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise puhul 64 eurot kuus.

Tulumaks (21%) ja sotsiaalmaksu (33%) määrad jäävad ka uuel aastal endisele tasemele, sotsiaalmaksu maksmise kohustuse minimaalne alus on 2011. aastast kuumäär 278,02 eurot, mis tähendab, et sotsiaalmaksu minimaalne kuumakse on 91,75 eurot.

Endiseks jäävad töötuskindlustusmakse määrad, mis on ka 2011. aastal töötajale 2,8% ja tööandjale 1,4%.

Inflatsioon[muuda | muuda lähteteksti]

Tarbijahinnaindeks tõusis augustiks 2007 võrreldes augustiga 2006 5,7%, septembriks 2007 võrreldes septembriga 2006 7,2& (sealhulgas teenused 11,6%, eluasemekulutused 16,1%, kaubad 4,9%, toidukaubad 6,8%, tööstuskaubad 3,5%). Võrreldes augustiga 2007 tõusis tarbijahinnaindeks septembriks 2007 1,1%.

 • juuli 2007 – 11%
 • jaanuar 2008 –
 • juuli 2008 –
 • jaanuar 2009 -8%
 • juuli 2009 –

SKP[muuda | muuda lähteteksti]

Aasta SKP jooksevhindades, miljonit krooni (eurodes)
1995 43 283.4 (2 766.3€)
1996 56 890.8 (3 636.0€)
1997 70 122.7 (4 481.7€)
1998 78 738.2 (5 032.3€)
1999 83 841.9 (5 358.5€)
2000 96 380.5 (6 159.8€)
2001 109 070.4 (6 970.9€)
2002 121 672.7 (7 776.3€)
2003 136 421.1 (8 718.9€)
2004 151 541.6 (9 685.3€)
2005 174 956.2 (11 181.7€)
Aasta SKP jooksevhindades, miljonit krooni (eurodes)
2006 209 520.0 (13 390.8€) (+10,4%)[15]
2007 247 646.3 (15 827.5€) (+6,3%)[15]
2008 252 015.1 (16 106.7€) (−3,6%) [16]
2009 216 874.8 (13 860.8€) (−14,1%) [17]
2010 226 890,3 (14 500,9€)[18]
2012 16 998,2€ (+3,2%) [19]

Töötusemäär[muuda | muuda lähteteksti]

 • 2006 – 6,2%
 • 2007 – 4,9%
 • 2008 – 8,5%
 • 2009 – 11,1% (märts)
 • 2009 – 11,4% (I kvartal)[20]
 • 2009 – 12,1% (oktoober)
 • 2009 – 15,5% (IV kvartal)[20]
 • 2010 – 19,8% (137 000 inimest, sh 93 000 registreeritud) (I kvartal)[20]

Riigieelarve[muuda | muuda lähteteksti]

 • 2005 –
 • 2006 –
 • 2007 –
 • 2008 – 84,9 miljardit krooni

Maksutulusid laekus 2008. aasta lõpuks 70,4 miljardit krooni, mis on 95,8 protsenti eelarves kavandatust. Sotsiaalmaksu laekus mullu 31,3 miljardit krooni, mis moodustab 99,2 protsenti eelarves kavandatust. Füüsilise isiku tulumaksu laekus möödunud aastal 4,3 miljardit krooni, mis moodustab 104,3 protsenti eelarves kavandatust. Kohalikele omavalitsustele laekus füüsilise isiku tulumaksu mullu kokku 11,5 miljardit krooni.

Juriidilise isiku tulumaksu laekus möödunud aastal kokku 4,2 miljardit krooni, mis on 102,9 protsenti eelarves ja lisaeelarves kavandatust.

Käibemaksu laekus möödunud aastal kokku 20,5 miljardit krooni, mis moodustab 90,1 protsenti eelarves ja lisaeelarves kavandatust. Möödunud aasta jooksul laekus käibemaksu kokku 1,8 miljardit ehk 8 protsenti vähem kui 2007. aastal.

Aktsiise laekus eelmise aasta kokkuvõttes 9 miljardit krooni, mis moodustab 91,9 protsenti eelarves ja lisaeelarves kavandatust. Mittemaksulisi tulusid laekus mullu 14,5 miljardit krooni ehk 87 protsenti eelarves kavandatust. Suurima osa mittemaksuliste tulude laekumisest moodustavad toetused 7,4 miljardi krooniga. Neist välisvahendeid laekus 5,6 miljardit krooni ehk 62,5 protsenti eelarves planeeritust.

Lisaks toetustele laekus eelmise aasta jooksul kaupade ja teenuste müügist riigieelarvesse 1,8 miljardit krooni, mis on 99,7 protsenti eelarvega planeeritust. Materiaalsete ja immateriaalsete varade müügi arvelt laekus 650,6 miljonit krooni ning tulusid varadelt teeniti 3,2 miljardit krooni, mis moodustavad eelarves kavandatust vastavalt 43,7 ning 138,7 protsenti.

Muid tulusid laekus eelmisel aastal 1,4 miljardit krooni, mis on 120 protsenti eelarvega planeeritust.

Eelarve kulusid tehti esialgsete andmete järgi 2008. aasta lõpu seisuga 90,1 miljardit krooni, mis moodustab 94,4 protsenti eelarves ja lisaeelarves planeeritust. Eelmisel aastal olid kululiikidest suurima osakaaluga mitmesugused eraldised nagu sotsiaaltoetused ja sihtotstarbelised eraldised kokku 65,1 miljardi krooni ulatuses.

Võrreldes 2007. aastaga kasvasid 2008. aastal need kulud 10,8 miljardit krooni ehk 16,6 protsenti. See tuleneb peamiselt pensionide ja muude sotsiaaltoetuste väljamaksete kasvust.

Välistoetuste arvelt on välja makstud 5,5 miljardit krooni ehk 61,2 protsenti planeeritust. Tegevuskuludeks ehk personali- ja majandamiskuludeks on 2008. aasta detsembri lõpu seisuga suunatud 18,7 miljardit krooni, mis on 3,1 miljardit ehk 16,7 protsenti rohkem kui 2007. aastal.

 • 2009 –

Eesti rahandus[muuda | muuda lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Eesti kroon.
Next.svg Pikemalt artiklis Euroala.

Eesti pangandus[muuda | muuda lähteteksti]

Eestis tegutsevad tegevusloa alusel 2011. aasta juulis krediidiasutustena AS Eesti Krediidipank, AS LHV Pank, AS SEB Pank, Bigbank AS, Marfin Pank Eesti AS, Swedbank AS ja Tallinna Äripank[21].

Lisaks neile tegutsevad välisriigi krediidiasutuse filiaalidena AB Bankas Snoras Eesti filiaal, AS Citadele banka Eesti filiaal, AS UniCredit Bank Eesti filiaal, Allied Irish Banks, p.l.c. Eesti filiaal, Bank DnB NORD A/S Eesti filiaal, Danske Bank A/S Eesti filiaal (Sampo Pank), Folkia AS Eesti filiaal, Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal, Pohjola Bank plc Eesti filiaal, Scania Finans AB Eesti filiaal ja Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaal.[22] Piiriüleste pangateenuste pakkujatena tegutseb Eestis 258 välisriikide panka.[23]

Next.svg Pikemalt artiklis Eesti krediidiasutuste loend‎.

Eesti ja Euroopa Liit[muuda | muuda lähteteksti]

EL struktuurifondide raha ja selle kasutamine[muuda | muuda lähteteksti]

2012. aasta Reutersi uuringute tulemusel oli Eesti on edukaim taristuteks ette nähtud Euroopa Liidu raha kulutaja (Reuters analüüsis 10 Ida-Euroopast pärit liikmesriigi EL-i raha kasutamist). Alates 2007. aastast on Eesti ära kasutanud 41 protsenti ehk 76 miljonit eurot meile eraldatud 185 miljonist eurost[24].

Eesti majandus ja roheline mõtteviis[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti majandus kriisiaastail 2008–2010[muuda | muuda lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Eesti 2008.–2010. aasta majandussurutis.

1. juulist 2009 hakkasid kehtima uuendused[muuda | muuda lähteteksti]

 • Maksunduses
 • Tervisevaldkonnas:
  • haigushüvitist hakatakse kindlustatule maksma alates haigestumise 4. päevast (senini maksti alates 2. päevast);
  • haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani maksab haigushüvitist tööandja 70% töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust;
  • alates haigestumise 9. päevast maksab haigushüvitist haigekassa. Hüvitis on 70% töötaja eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud kalendripäeva keskmisest tulust). (Kuni 1. juulini maksis hüvitist haigekassa alates teisest päevast. Hüvitise suurus ühe haiguspäeva eest on 80% eelmise aasta ühe kalendripäeva keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatud tulust);
  • raseduse ajal haigestumise või vigastumise puhul maksab haigushüvitist haigekassa alates 2. päevast; hüvitis on 70%;
  • alla 12-aastase lapse põetamisel makstakse kindlustatule hooldushüvitist 80% eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud kalendripäeva keskmisest tulust (senise 100% asemel). Hooldushüvitisi maksab jätkuvalt vaid haigekassa.
 • Töövaldkonnas
 • Sotsiaalvaldkonnas
  • Riiklikku matusetoetust makstakse ainult valla- või linnavalitsusele matuse korralduse kulude osaliseks katmiseks. Valla- või linnavalitsus korraldab inimese matust juhul, kui lahkunu on tundmatu või omasteta. Matusetoetust eraisikutele enam ei maksta.
  • Muutub lapsevanemate õppelaenu kustutamine. Seni kustutas riik osaliselt õppelaenu vanematel, kes kasvatasid kuni 5-aastast last. Lapsevanemad, kes on vastava taotluse teinud enne 1. juulit 2009, kustutatakse laen osaliselt. Pärast 1. juulit esitatud õppelaenu kustutamise taotluse esitamisel õppelaenu enam ei kustutata.

2011–[muuda | muuda lähteteksti]

2012. aasta 1. jaanuarist tõstsid Eesti peamised kommunaalteenuste tarnijad teenuste hindu: AS Eesti Energia levinuima elektripaketi Kodu 1 hinda 4,6 protsenti, AS Eesti Gaas tõstis kodutarbijatele gaasi hinda ligi 15 protsenti ning AS Tallinna Küte tõstis soojuse hinda 3,7 protsenti[25].

€-päev[muuda | muuda lähteteksti]

13. juulil 2010 toimunud Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumisel võeti vastu nõukogu otsus ja määrused, millega kinnitati Eesti eurole üleminek 1. jaanuaril 2011 ja kroonide eurodeks vahetamise ümberarvestuskurss. Eesti kroonid vahetati üleminekul eurodeks kursiga 1 euro = 15,6466 krooni.

Rahareformile eelnesid seni kehtinud raha Eesti krooni vahetuskampaaniad:

 • 2010. aasta lõpus eesti müntide tasuta vahetamiskampaania[26]
 • 2010. aasta detsembrikuus eeljaotuskampaania kommertspankade poolt koos äriettevõtetega
 • 2010. aasta 31. detsember elektroonilise rahaarvestuse üleviimine eurovääringusse
 • 2011. aasta 1.14. jaanuar, Eesti krooni ja Euro paralleelne käibelolek
 • 2011. aasta jaanuar kuni juuni võimalus vahetada Eesti kroone kommertspankades ilma vahetustasuta
 • Pärast 2011. aasta 1. juulit Eesti kroonide vahetusvõimalus ainult Eesti Pangas.
Next.svg Pikemalt artiklis Euro hinda ei tõsta.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. World Bank 2007
 2. Tikukuninga uskumatud seiklused
 3. Eesti Pank: Eesti riigireiting näitab majandusarengu tasakaalustumist, 22. jaanuar 2008
 4. Standard & Poor´s: Eesti riigireiting kinnitati; seoses majanduse raske maandumise ohuga jääb väljavaade negatiivseks, EESTI PANGA PRESSITEADE, 23. juuli 2008
 5. Eesti riigireiting kukkus astme võrra, Õhtuleht, 9. aprill 2009
 6. Reitinguagentuur Fitch tõstis Eesti riigireitingut, 19. juli 2010
 7. Moody’s eemaldas ülempiiri Eesti ettevõtete reitingutelt, Delfi Majandus, 6. jaanuar 2011
 8. Fitch kinnitas Eesti riigireitingu senisel kõrgel tasemel, e24.ee, 3. juuni 2013
 9. 9,0 9,1 9,2 Statistikaameti andmebaas, 08, 2007
 10. Elektrisüsteemi kokkuvõte: 2013
 11. Statistikaamet: Balti riikide väliskaubanduse areng on sarnane, 19.07.2007
 12. 12,0 12,1 Eesti ekspordimaastik 2014 Swedbank
 13. SEB nädalakommentaar: Eesti ekspordist moodustavad teenused juba kolmandiku
 14. Eesti maksukoormus Euroopa Liidu keskmiste hulgas, Delfi Majandus, 1. juuli 2011
 15. 15,0 15,1 Уточненные данные: В 2009 году ВВП Эстонии упал на 14,1%, внутренний спрос – на 24%
 16. "Mullu sisemajanduse koguprodukt vähenes".
 17. "Mullu jäi SKP suurim langus II kvartalisse".
 18. SISEMAJANDUSE KOGUPRODUKT JA KOGURAHVATULU
 19. "Eesti. Arve ja fakte 2013".
 20. 20,0 20,1 20,2 Безработица – 19,8%, Delovõje vedomosti, 14.05.2010
 21. Turuosaliste nimekirjad. Finantsinspektsiooni kodulehekülg. (Kasutatud 4. juulil 2011.)
 22. Turuosaliste nimekirjad. Finantsinspektsiooni kodulehekülg. (Kasutatud 4. juulil 2011.)
 23. Turuosaliste nimekirjad. Finantsinspektsiooni kodulehekülg. (Kasutatud 4. juulil 2011.)
 24. Eesti on parim Euroopa Liidu rahade kasutaja, e24.ee, 21.06.2012
 25. Uuest aastast kallinesid elekter ja gaas, Tarbija24.ee, 01.01.2012
 26. Pangad hakkavad euro eel kroonimünte kampaania korras koguma, Delfi Majandus, 31. august 2010

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]