Vikipeedia:Kõdulingid

Allikas: Vikipeedia

See lehekülg räägib sellest, kuidas käia ümber välislinkidega veebilehtedele, mis lingikõdu tõttu ei ole enam endises kohas või endisel kujul kättesaadavad. Kui selline välislink on allikaviite koosseisus, siis ei tuleks viidet kustutada ainult seetõttu, et link ei tööta.

Kõdulingid allikaviidetes[muuda lähteteksti]

Viite parandamine[muuda lähteteksti]

Kui allikaviite välislink ei tööta, siis tuleks püüda link parandada. Viites näidatud pealkirjale ja viite ülejäänud elementidele vastav materjal võib olla endiselt internetis alles, aga teise URL-i all. Sellisel juhul saab viites vana lingi uue vastu vahetada.

Kui materjali ei õnnestu enam mujalt internetist leida, siis on võimalik, et see on algse URL-i järgi siiski jätkuvalt leitav mõnes veebiarhiivis nagu web.archive.org. Sellisel juhul saab lisada viitesse arhiivilingi. Tuleks veenduda, et arhiivitud veebileht tõesti sisaldab materjali, mis tõendab viitele eelnevat väidet. Võimalusel tuleks linkida arhiivitud veebilehele, mille arhiivimisaeg jääb lähestikku viites näidatud vaatamisajaga. Arhiivilingi vormistamiseks on võimalik kasutada malli {{netiviide}}, milles on selle jaoks parameeter arhiivimisurl. Kui viide on ära märgitud malliga {{kõdulink}}, siis tuleks see arhiivilingi lisamisel viitest eemaldada.

Mõnikord on välislink ka trükiallika viites. See võib olla trükis ilmunud materjal, mille sisu on skannitud ja veebi üles riputatud või siis materjal väljaandest, mis ilmub rööbiti paberil ja veebis. Kui selline materjal pole enam veebis kättesaadav, siis võib viitest välislingi lihtsalt eemaldada, jättes alles viite elemendid, mis käivad trükiallika kohta.

Viite asendamine[muuda lähteteksti]

Kui viidet ei õnnestu parandada ja viidatud veebileht pole enam leitav, siis võib asendada kogu allikaviite viitega teisele usaldusväärsele allikale. Seejuures tuleks veenduda, et teine allikas tõendab kogu sisu, mis viitele eelneb, näiteks kogu lõigu sisu, kui selle juures rohkem viiteid pole. Ühe viite võib asendada ka mitme viitega.

Kõdulingi säilitamine[muuda lähteteksti]

Kui viidatud veebiallikas pole enam leitav ning viidatud sisu tõendamiseks ei leidu teist allikat, siis tuleks viide ühes mittetöötava lingiga säilitada. Sellise viitega väide on parem kui viitamata väide, kuna nii on näidatud, et varem oli väide tõenäoliselt tõendatud. Ühtlasi on võimalik, et mõnel teisel kasutajal õnnestub mittetöötava URL-i ja viite teiste elementide põhjal allikas hiljem siiski üles leida. Viited, kus mittetöötavat välislinki pole seni õnnestunud parandada või ka viited, mida pole veel proovitud parandada, saab ära märkida malliga {{kõdulink}}.

Alalised kõdulingid [muuda lähteteksti]

Üldjuhul tähendab märkus "alaline kõdulink" viite juures seda, et robot on lingi korduval kontrollimisel leidnud, et see ei tööta ning ühtlasi ei leidnud robot lehekülge veebiarhiivist. Sellised viited saab sageli siiski käsitsi parandada, kuna viidatud materjal võib olla internetis teises kohas jätkuvalt kättesaadav. Mittetöötava URL-i parandamisel töötava vastu tuleks mall {{kõdulink}} viitest eemaldada. Loe viidete parandamise kohta ka eespoolt.

Kõdulingid alaosas "Välislingid"[muuda lähteteksti]

Artikli lõpus alaosas "Välislingid" loetletud mittetöötavat linki üldjuhul ei ole mõtet säilitada. See tuleks kas vahetada töötava lingi vastu või lihtsalt eemaldada.