Lääne-Euroopa

Allikas: Vikipeedia
Kesk-Euroopasse* mitteulatuv Lääne-Euroopa**. Joontega on kaardil märgitud kultuuriruumide piirid.
* kaardil Mitteleuropa
** kaardil Westeuropa
Idas raudse eesriideni ulatuv ÜRO liigituse järgne Lääne-Euroopa

Lääne-Euroopa on piirkond Euroopa lääneosas. Tema koosseis ja piirid sõltuvad sellest, millises kontekstis mõistet tarvitada.

Kitsamas geograafilises tähenduses hõlmab ta Suurbritannia, Iirimaa, Prantsusmaa, Belgia, Hollandi ja Luksemburgi ala(si)d.

Külma sõja aegsesse sotsiopoliitilisse Lääne-Euroopasse kuulusid Ida-Euroopa sotsialistlikele riikidele vastanduvad kapitalistlikud riigid. Seda kasutatakse vähemal määral ka tänapäeval, et eristada riike majanduslikult, poliitiliselt Ida-Euroopast.

Enne Euroopa Liidu ja NATO laienemist endiste sotsialismimaade alale kasutati Lääne-Euroopa mõistet ka EL ja Euroopa NATO maid tähistavana, ehkki näiteks mõlemasse kuuluv Kreeka on selgelt Lõuna-Euroopasse kuuluv.

Tänapäeval on mõistel vähem tegemist geograafiaga ja rohkem majandusega. Mõistet seostatakse liberaaldemokraatiaga ja kapitalismiga. Lääne-Euroopa riikidel on ühine läänelik kultuur.

ÜRO liigituse järgi kuuluvad Lääne-Euroopasse järgnevad riigid: