Juhend:Viitamismallide vead

Allikas: Vikipeedia
Viitamismallid, mis vigu väljastavad
{{ajakirjaviide}} J
{{netiviide}} J
{{raamatuviide}} J
{{uudiseviide}} J
{{viide}} J
{{citation}} J
{{cite encyclopedia}} J
{{cite book}} J
{{cite journal}} J
{{cite magazine}} J
{{cite news}} J
{{cite web}} J
{{Cite AV media}} J

See lehekülg kirjeldab viitamismallide veateateid, nende tähendust ja kuidas toimetajad saavad vigu parandada. Lehe paremas servas on mallide nimekiri, mis neid veateateid väljastavad.

Kontrolli kuupäeva väärtust: |parameeter= ...[muuda | muuda lähteteksti]

Kontrolli kuupäeva väärtust: |parameeter= ...

Kui mallis on väärtustatud mõni kuupäeva parameeter, siis kontrollitakse automaatselt, kas kuupäevad on tegelikud kuupäevad ja kas nende vormistus järgib kuupäevade eesti keeles kirjutamise reegleid.

Mõned asjad, mida tasuks jälgida:

 • vales kohas, puuduvad või üleliigsed punktid/komad
 • üleliigne tekst kuupäeva väljal
 • puuduvad tühikud
 • lühikese sidekriipsu (-) kasutamine pika kriipsu (–) asemel või vastupidi
 • õigekirjavead või vale suur- ja väiketähtede kasutus
 • kuupäevad, mis pole võimalikud (näiteks 29. veebruar 2011)
 • enam kui üks kuupäev kuupäeva väljal (välja arvatud all olevas tabelis toodud juhud)
 • aasta on kaugemal tulevikus kui järgmine aasta
 • kuupäevavahemiku viimane kuupäev on esimesest varasem või sellega võrdne
 • kuupäeva väli sisaldab vikimärgistust

Järgnevalt on ära toodud kõik malli poolt õigeks loetavad kuupäevade vormingud:

Vorming Näide Märkused
aaaa-kk-pp 2022-07-23 ISO 8601 vormingus kuupäev. Eeldab lühikest kriipsu (-), aasta peab olema suurem kui 1583. Selles vormingus kuupäevasid kuvatakse kujul kuupäev. kuunimi aasta
pp. kuunimi aasta 12. veebruar 2012
pp. kuunimi aasta 1. detsembril 2012
pp. kuulühend aasta 7. okt 2010
pp. kuunimi aasta, tt:mm (või tt.mm) 12. veebruar 2012, 12:30 kuupäev kellajaga (tundide ja minutite eraldajaks koolon või punkt, koma pole kohustuslik), aasta peab olema suurem kui 1583
pp.kk.aaaa 12.12.2014 aasta peab olema suurem kui 1583
pp.kk.aaaa, tt:mm (või tt.mm) 12.12.2014, 12.30 aasta peab olema suurem kui 1583 (tundide ja minutite eraldajaks koolon või punkt, koma pole kohustuslik)
pp.–pp. kuunimi aasta 23.–24. märts 1998 eeldab pikka kriipsu (–), teine kuupäev peab olema esimesest hilisem
pp. kuunimi – pp. kuunimi aasta 23. juuni – 28. august 2007 eeldab pikka kriipsu (–) ja tühikuid, teine kuupäev peab olema esimesest hilisem
pp. kuunimi aasta – pp. kuunimi aasta 28. juuni 2007 – 30. juuli 2008 eeldab pikka kriipsu (–) ja tühikuid, teine kuupäev peab olema esimesest hilisem
talv/suvi aaaa–aa suvi 2006–07 eeldab pikka kriipsu (–), teine aasta peab olema esimesest hilisem
talv/suvi aaaa–aaaa talv 2006–2007 eeldab pikka kriipsu (–), teine aasta peab olema esimesest hilisem, esimene osa peab olema aastaaeg
kuu/aastaaeg aasta – kuu/aastaaeg aasta juuni 1974 – jaanuar 1975
sügis 1999 – kevad 2000
eeldab pikka kriipsu (–) ja tühikuid, teine kuu/aastaaeg peab olema esimesest hilisem, ei saa kasutada segamini kuud ja aastaaega
kuu/aastaaeg–kuu/aastaaeg aasta juuni–juuli 2014
kevad–sügis 2014
eeldab pikka kriipsu (–), teine kuu/aastaaeg peab olema esimesest hilisem
kuunimi aasta juuni 2012 aastaarvu väärtus võib olla alates 100 kuni 9999
aastaaeg aasta kevad 2012 aastaarvu väärtus võib olla alates 100 kuni 9999
aaaa
aaa
2012
860
aastaarvu väärtus võib olla alates 100 kuni 9999
aaaa, aaaa 2012, 2013 aastaarvu väärtus võib olla alates 100 kuni 9999, teine aasta peab olema esimesest hilisem
aaaa/aaaa 2012/2013 aastaarvu väärtus võib olla alates 100 kuni 9999, teine aasta peab olema esimesest hilisem
aaa–aaa
aaa–aaaa
aaaa–aaaa
223–250
750–1250
2000–2005
eeldab pikka kriipsu (–), teine aasta peab olema esimesest hilisem
aaaa–aa 2003–05 eeldab pikka kriipsu (–), teine aasta peab olema esimesest hilisem

Selle veateatega lehed lisatakse automaatselt kategooriasse CS1 vead: kuupäev.

|arhiivimisurl= nõuab parameetrit |arhiivimisaeg= [muuda | muuda lähteteksti]

|arhiivimisurl= nõuab parameetrit |arhiivimisaeg=

Kui parameeter |arhiivimisurl= on täidetud, siis peab parameeter |arhiivimisaeg= sisaldama veebiallika arhiveerimise kuupäeva.

Selleks, et viga parandada, lisa viitesse URL-i arhiveerimise kuupäev. Tavaliselt leiab kuupäeva arhiveeritud allika URL-i külastades (parameetri |arhiivimisurl= väärtus).

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse CS1 vead: arhiivimisurl.

Nähtamatu tähemärk (<tähemärk>) parameetris |<parameeter>= positsioonil n[muuda | muuda lähteteksti]

nähtamatu tähemärk (<tähemärk>) parameetris |parameeter= positsioonil n

Veateates osutatud väljal (parameetris) on nähtamatu ehk mitteprinditav tähemärk (talitlusmärk). Sageli on tegu reavahetusmärgiga. Aga see võib olla ka mõni järgnevaist talitlusmärkidest:

 • asendusmärk, U+FFFD
 • nullühendaja, U+200D
 • nulltühik, U+200B
 • juustühik, U+200A
 • poolituskriips, U+00AD
 • rõhttabeldus, U+0009 (HT)
 • reavahetus, U+000A (LF)
 • sidetühik, U+00A0 (NBSP)
 • tagasijooks, U+000D (CR)
 • kustutusmärk, U+007F (DEL)
 • talitlusmärk C0, U+0000–U+001F (NULL–US)
 • talitlusmärk C1, U+0080–U+009F (XXX–APC)

Parandamiseks eemalda nähtamatu märk. "Positsioonil n" näitab nähtamatu tähemärgi asukohta väljal algusest lugedes. Nähtamatu tähemärgi eemaldamiseks on mitu võimalust. Üks võimalus on viia kursor välja algusse (lähtetekstirežiimis vahetult peale võrdusmärki =) ja vajutada siis paremat nooleklahvi nii mitu korda, kui palju veateates positsiooni väärtuseks on öeldud. Siis kustutada märk tagasilükkeklahviga (Backspace-klahv). Arvesta, et osade nähtamatute tähemärkide kohal kursor nähtavalt ei liigu, kui nooleklahvi vajutada. Nähtamatud tähemärgid võivad olla mujalt kopeeritud teksti sees. Seega teine võimalus neist vabaneda on sisestada tekst ise ilma kopeerimata.

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse CS1 vead: nähtamatud tähemärgid.

Parameetris |<parameeter>= on üldnimi[muuda | muuda lähteteksti]

parameetris |parameeter= on üldnimi

Viitemallis peaks nime parameetris/väljal (nimeväljad nagu |autor=, |author=, |eesnimi=, |perekonnanimi= jt) olema ainult nimi. Seal ei peaks olema lisaks midagi muud. See veateade tekib, kui väljale on lisatud üldnimi. Üldnimi võib olla sattunud viite parameetrisse roboti või tööriista tegevuse tulemusel. Mõned näited üldnimedest:

about us, author, collaborator, contributor, contact us, directory, editor, email, facebook, google, home page, instagram, interviewer, linkedIn, pinterest, policy, privacy, translator, tumblr, twitter, site name, statement, submitted, super user, user, verfasser.

Vea parandamiseks tuleks üldnimi kustutada, asendada tegeliku autori nimega või kasutada sobivamat parameetrit.

Ingliskeelse viitemalli paranduse näide (kasutame välja editor):

 • |author=Smith, Jane, editor asemel kasuta |editor=Smith, Jane

Eestikeelse viitemalli paranduse näide (kasutame välja toimetaja):

 • |autor=Tamm, Jaan, toim asemel kasuta |toimetaja=Tamm, Jaan

Kui tegu on valepositiivse tulemusega ja tegelik autor ongi eripärase nimega, siis saab veateate alistada, pannes parameetri väärtuse topeltsulgude vahele:

|author=((Super User))

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse CS1 vead: üldnimi.

Et al.-i üleliigne kasutus[muuda | muuda lähteteksti]

Et al.-i üleliigne kasutus kohas |parameeter=

See viga tekib juhul, kui viitemalli mõnes nime jaoks mõeldud parameetris esineb mingil kujul lühend et al (ladina et alii, kasutatakse viites nimeliselt välja toomata autorite tähistamiseks). Näiteks |autor6=et al. või |perekonnanimi=Tamm, et al.. Kontrollitakse lühendi esinemist autori, tõlkija, intervjueerija, kaastöölise jt nimeväljadel.

Et al.-i kuvamise jaoks tuleks kasutada välja "Kuva autoreid" (|kuva-autoreid=).

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse CS1 vead: et al..

Välislink kohas |<parameeter>=[muuda | muuda lähteteksti]

Välislink kohas |parameeter=

Viga tekib juhul, kui välislink (URL) on lisatud selleks mitte mõeldud välja / parameetri väärtuseks. URL tohib olla vaid järgmistes parameetrites:

 • |arhiivimisurl=, |archive-url=
 • |artikkel-url=, |article-url=
 • |peatükk-url=, |chapter-url=
 • |conference-url=
 • |contribution-url=
 • |entry-url=
 • |lay-url= (iganenud)
 • |map-url=
 • |section-url=
 • |transcript-url=
 • |url=

või järgmistes allikasisese asukoha parameetrites:

 • |lehekülg=, |page=
 • |p=
 • |leheküljed=, |pages=
 • |pp=
 • |täpsustus=, |at=
 • |quote-page=
 • |quote-pages=

Vea kõrvaldamiseks eemalda URL veateates olevalt väljalt / parameetrist.

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse CS1 vead: välislink.

Puuduv või tühi |url= [muuda | muuda lähteteksti]

Puuduv või tühi |url=

Viga tekib mallides {{netiviide}} ja {{cite web}}, kui parameetrid |url= ja |arhiivimisurl= (või |archive-url=) on mõlemad mallist puudu või on tühjad. Vea parandamiseks lisa malli täidetud |url= või kasuta viitamiseks sobivamat malli, kus URL pole kohustuslik, näiteks {{uudiseviide}} või {{raamatuviide}}.

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse CS1 vead: puuduv URL.

Puuduv või tühi |pealkiri= [muuda | muuda lähteteksti]

Viites puuduv pealkiri tekitab kahte tüüpi viga. Veateate tekst on mõlemal juhul sama, kuid lahendus oleneb vea tüübist. Veateate peal klõpsamine viib asjakohase lahenduse peale.

Paljas URL ilma pealkirjata[muuda | muuda lähteteksti]

|<parameeter>= nõuab pealkirja

See viga tekib, kui mõnel URL-i sisaldaval väljal puudub temaga seonduv pealkirja sisaldav täidetud väli. Viga tekib ka siis, kui välja |pealkiri= (|title=) pole võimalik väljaga |url= siduda, sest viites on täidetud väli |pealkiri-link= või |title-link=.

URL-i sisaldavad väljad ja nendega seotud pealkirjaväljad
URL-i väli Pealkirja väli
|arhiivimisurl=, |archive-url= |pealkiri=, |title=
|artikkel-url=, |article-url= |artikkel=, |article=, |peatükk=, |chapter=, |contribution=, |entry=, |section=
|peatükk-url=, |chapter-url= |peatükk=, |chapter=, |artikkel=, |article=, |contribution=, |entry=, |section=
|conference-url= |conference=, |event=
|contribution-url= |contribution=, |peatükk=, |chapter=, |artikkel=, |article=, |entry=, |section=
|entry-url= |entry=, |peatükk=, |chapter=, |artikkel=, |article=, |contribution=, |section=
|event-url= |event=, |conference=
|map-url= |map=
|section-url= |section=, |peatükk=, |chapter=, |artikkel=, |article=, |contribution=, |entry=
|transcript-url= |transcript=
|url= |pealkiri=, |title=

Mallide {{ajakirjaviide}} ja {{cite journal}} puhul leidub erijuhtum. Kui väljad |pmc= või |doi= on täidetud, |url= puudub või on tühi ja väli |pealkiri-link= (|title-link=) ei lingi artiklile, siis seotakse |pealkiri= (|title=) sama URL-iga, mis PMC või DOI. Seda vaikekäitumist saab alistada, pannes välja |pealkiri-link= sisuks |pealkiri-link=puudub/pmc/doi. Ingliskeelses mallis vastavalt |title-link=none/pmc/doi.

Paljas URL näeb kole välja ja on väheinformatiivne. Seepärast peaks artikli toimetaja lisama igale URL-ile pealkirja. Enamasti piisab välja |pealkiri= või |title= täitmisest.

Vea lahendamiseks lisa URL-i sisaldava väljaga seotud väljale pealkiri. Kui on tekkinud olukord, et väljad |url= ja |pealkiri-link= (|title-link=) on mõlemad täidetud, siis pead valima neist ühe, mis alles jätta. Võid kaaluda ka sobivama (spetsiifilisema) välja kasutamist |url= või |pealkiri-link= (|title-link=) asemel.

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse CS1 vead:paljas URL.

Viide ilma igasuguse pealkirjata[muuda | muuda lähteteksti]

Puuduv või tühi |pealkiri=

Puuduv või tühi |sari=

See viga tekib, kui ükski väljadest |pealkiri=, |title=, |tõlkepealkiri=, |trans-title=, |originaalpealkiri=, |script-title= pole täidetud. Viitemallis peab vähemalt üks neist olema täidetud.

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse CS1 vead: puuduv pealkiri.

Eiran tundmatut parameetrit |<param>= [muuda | muuda lähteteksti]

Eiran tundmatut parameetrit |<param>=

Eiran tundmatut parameetrit |<param>=, kasuta parameetrit (|<param>= )

Viitemallis tekib see viga juhul, kui malli parameetri nime-väärtuse paaris (|nimi=väärtus) on nime osa malli jaoks tundmatu. Teisisõnu: mallis puudub selline parameeter/väli. Sellel võib olla mitu põhjust:

 • näpuvead malli koodi sisestamisel lähtetekstirežiimis
 • suur- ja väiketähevead. Viitemallis on kõik parameetrite nimed vaikimisi läbivalt väikeste tähtedega kirjutatud, kuigi mõne parameetri nimes on paralleelselt lubatud ka suur algustäht või läbiv suur täht (näiteks on lubatud nii |isbn= kui ka |ISBN=)
 • parameetri kasutamine, mis on lubatud mõnes viitemallis, kuid mitte antud viitemallis. Lubatud parameetrite nimekiri on olemas iga viitemalli abilehel (sh {{netiviide}}, {{raamatuviide}}, {{ajakirjaviide}})
 • mõned artiklid võivad sisaldada ammust viitemallide koodi ajast, mil viitemall veel toetas antud parameetreid. Vahepeal on viitemalli aga edasi arendatud ja need parameetrid on iganenud. Valdavalt puudutab see ingliskeelsest Wikipediast kopeeritud viitemallide koodi

Vikipeedia mallid üldreeglina ei kuva mingit veateadet, kui neisse on sisestatud parameeter, mida mall ei toeta. Seda lihtsalt eiratakse. Viitemallid aga käituvad teisiti.

Vea parandamiseks asenda vale parameetri nimi õigega. Mõnel juhul (näpuviga, iganenud parameeter) pakub mall ise veateates võimalikku õiget parameetri nime.

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriatesse CS1 vead: tundmatu parameeter ja CS1 vead: toetamata parameeter.