Inimõigused Eestis

Allikas: Vikipeedia

Inimõigused on Eesti valitsuse poolt laialdaselt tunnustatud, ent siiski esinevad mõnes valdkonnas probleemid, näiteks kinnipidamise tingimused, politsei jõukasutus, ja laste väärkohtlemine. Eestit hinnatakse üle keskmise demokraatia, pressivabaduse, privaatsuse ja inimarengu edetabelites. Inimestele tagatakse peamised inimõigused põhiseaduse, õigusaktide ja Eesti valitsuse poolt heaks kiidetud inimõigusi puudutavate lepingute abil.

Mitmete inimõiguse organisatsioonide, nagu Human Rights Watch ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni aastal 1993 ja ÜRO inimõiguste nõukogu aastal 2008 läbi viidud uuring ei tuvastanud süstemaatilisi inimõiguste rikkumisi ega etniliste gruppide tagakiusamisi, siiski tundis Amnesty International 2009. aastal muret Eestis asuva rohkearvulise vene kogukonna pärast.