Ajalooline Ajakiri

Allikas: Vikipeedia
Ajalooline Ajakiri
Tüüp

Omanik
Väljaandja Ajalookirjanduse Sihtasutus Kleio
Peatoimetaja Hans Kruus (1932–1936)
Peeter Tarvel
Aadu Must (1998–2002)
Pärtel Piirimäe (2007–)
Asutatud 1922
Keel eesti keel
Toimetus Tartu

Ajalooline Ajakiri on Eestis ilmuv akadeemiline ajalooajakiri.

Ajaloolist Ajakirja hakkas 1922. aastal välja andma Akadeemiline Ajalooselts (AAS). Kuni 1940. aastani ilmus seda 74 numbrit, tavaliselt neli aastas. Vaid viimasel aastal jõuti välja anda kaks. Temaatika oli suhteliselt Eesti-keskne, eriti suurt tähelepanu pöörati Rootsi ajale. Samas ilmus ka üldajaloolisi ülevaateid, tõlkeartikleid ja ajaloofilosoofilisi esseesid. Artiklid olid enamasti eesti või saksa keeles, resümeed prantsuse ja inglise keeles. Ajakirja peatoimetajaks oli esialgu Hans Kruus, hiljem Peeter Tarvel.

Nõukogude võimu ajal Ajaloolise Ajakirja tegevus lõpetati ja välja andma asuti Ajaloo Ajakirja, mida ilmus 1941. aastal kolm numbrit. See oli tunduvalt õhem ja püüdis juurutada nõukogulikku ajalookirjutust: rõhutati klassivõitlust ja stalinistlikke seisukohti. Saksa okupatsioon katkestas aga ka selle väljaandmise ja pärast sõda Eestis kohalikku ajalooajakirja enam ei loodudki.

Alles 1988. aastal hakkas Tartu Ülikooli ajaloolaste initsiatiivil ilmuma ajalooajakiri Kleio, mis luges end Ajaloolise Ajakirja mantlipärijaks. Selle ilmumine polnud väga reeglipärane, esialgu ilmus see vaid korra aastas, hiljem aga neli numbrit aastas. 1997. aastani anti seda välja 22 numbrit.

1998. aastal hakkas taas ilmuma Ajalooline Ajakiri, mida andis välja seni Kleiot üllitanud toimetus. Nimemuutust põhjendati traditsioonide taastamisega. Esimene number kandis 100. järjekorranumbrit, seega arvestati selle sisse ka Ajaloo Ajakiri ja Kleio. Nagu Kleiolgi, oli selle peatoimetajaks Aadu Must. Ajakiri ilmus endiselt kvartaliajakirjana, kuid 2002. aastal lõppes ajutiselt selle ilmumine.

2007. aastal alustas uus toimetus, mida juhib Pärtel Piirimäe, taas Ajaloolise Ajakirja väljaandmist. 2007. aastal ilmus neli numbrit (üks topeltnumbrina) ja 2008. aastal kolm (samuti üks topeltnumber).

Ajaloolist Ajakirja annab välja Ajalookirjanduse Sihtasutus Kleio, nimeliselt on tegemist aga Tartu Ülikooli Ajaloo Osakonna ja Akadeemilise Ajalooseltsi ühisväljaandega. Ajakirja kirjastaja on alates 2013. aastast Tartu Ülikooli Kirjastus.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]