Eesti asulad

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Eesti asulad on Eesti territooriumil läbi aegade olnud ja olevad haldusüksused (asulad).

Eesti valdade asulad on kaasajal asustusjaotuse ajalooliste traditsioonide, kujunemisajaloo, rahvastiku arvu, paiknemise, sotsiaalmajanduslike funktsioonide ja arenguperspektiivide ning Eesti Vabariigi valitsuse 2004. aasta määruse "Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise aluste ja korra" järgi liigitatud:

  1. Külad – hajaasustusega asula või üldjuhul vähem kui 300 alalise elanikuga tiheasustusega asula.
  2. Alevikud – üldjuhul vähemalt 300 alalise elanikuga tiheasustusega asula (loeti varem ka poollinnaliseks ja ka maa-asulaks, 1996. aastast linnaline asula).
  3. Alevid – üldjuhul vähemalt 1000 alalise elanikuga tiheasustusega asula. (Varem ka poollinnaline asula)
  4. Vallasisesed linnad – üldjuhul vähemalt 3000 alalise elanikuga tiheasustusega asula, mis on ühinenud vallaga seaduses ettenähtud korras ning seetõttu muutunud valla koosseisu kuuluvaks asulaks, millele tema elanike soovil on säilitatud senine linna nimetus.
  5. Linnadhaldusüksusena on samades piirides ka asula, mis võib jaguneda asumiteks.